Usnesení ze 101. schůze Rady města Varnsdorf

19. 10. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení ze 101. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 18.10.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:

1. Převody majetku města
1.02 Majetkové záležitosti

2. Různé
2.01 Návrh na stanovení platu řediteli Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace

2.02 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Realizace všeobecně odborných kurzů pro zaměstnance a zastupitele“

 

1. Převody majetku města

1.02 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku ul. Čs. Letců od ul. Karlova po ul. Čelákovická“
Usnesení č. 418/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Čs. Letců od ul. Karlova po ul. Čelákovická “ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 30.11.2018 a celkovou cenou díla 491.791 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.
 

2. Různé

2.01 Návrh na stanovení platu řediteli Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 419/2018
Rada města rozhodla stanovit plat řediteli Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu.
 

2.02 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Realizace všeobecně odborných kurzů pro zaměstnance a zastupitele“
Usnesení č. 420/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Realizace všeobecně odborných kurzů pro zaměstnance a zastupitele“, vyhlášené dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf, vybranému dodavateli Everesta, s. r. o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ 25014650.

a dále

Usnesení č. 420/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Everesta, s. r. o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ 25014650 na akci „Realizace všeobecně odborných kurzů pro zaměstnance a zastupitele“ za cenu 145.300 Kč bez DPH.

 

Ing. Stanislav Horáček

starosta města