Usnesení ze 100. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 2. 8. 2006 v kanceláři starosty města

 


Rada města projednala:
1. Různé
a) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „„Dodání cisternové automobilové stříkačky CAS 24 ““

 

Usnesení č. 62/2006
Rada města rozhodla:
1. O přidělení veřejné zakázky „Dodání cisternové automobilové stříkačky CAS 24“ dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči THT s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ 46508147, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek (podle § 63 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách).

 

Ing. Josef Poláček , starosta města

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka