Usnesení ze 100. schůze Rady města Varnsdorf

5. 10. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení ze 100. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 04.10.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města

1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Stanovisko k zařazení akce „70mm Weekend“ do Rodinného stříbra Ústeckého kraje
3.02 Informace z komisí města
3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018
Usnesení č. 410/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018 v předloženém znění.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na prodloužení nájemních smluv sjednaných na dobu určitou do 31.12.2018
Usnesení č. 411/2018/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/12, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/20, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. R. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/18, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. U. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní R. S. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. P. a paní B. B. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/46, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní N. J. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/58, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. F. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/70, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. V. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. G. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu v domě č. p. 3014/13, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní K. H. a panu T. S. do 31.12.2019

a dále

Usnesení č. 411/2018/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/30, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/31, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a P. Š. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/37, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu  panu J. H. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/38, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Š. D. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/4, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. S. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/53, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům V. a D. M. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu  manželům J.a K. S. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/46, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům B. a V. V. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+3 v domě č. p. 3023/1, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a N. J. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. M. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/23, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. C. T. H. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. Z. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/51, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. Š. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/54, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. P. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/6, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní K. V. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. L. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. M. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. U. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. D. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/21, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.
a dále
 
Usnesení č. 411/2018/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. V. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/34, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu D. Š. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. K. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. K. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. N. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru  v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. P. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3  v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  manželům M. a  D. P. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu T. B. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. R. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. U. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. H. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Ž. E. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. M. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/33, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. K. a V. G. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. Š. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. M. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Z. do 31.12.2019.

a dále 
 
Usnesení č. 411/2018/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. R. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru  v domě č. p. 2741/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. U. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/67, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. R. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. R. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/12, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. B. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/18, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. P. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/32 ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. B. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu T. O. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/66
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/42, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/67
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/50, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. G. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/68
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní T. M. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/69
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/55, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a  L. Ú. do 31.12.2019.
a dále

Usnesení č. 411/2018/70
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/60, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/71
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. H. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/72
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/66, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. S. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/73
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/74
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. R. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/75
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/76
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu  paní D. A. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/77
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě  č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/78
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+kk v domě  č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. do 30.06.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/79
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě  č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/80
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu K. B. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/81
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní F. J. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/82
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. J. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/83
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu L. P. do 31.12.2019.

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/84
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/B/7, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. P. do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 411/2018/85
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. Ch. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/86
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu F. M. do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 411/2018/87
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 2764/21, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní V. P. do 30.06.2019 dle předloženého návrhu

a dále
 
Usnesení č. 411/2018/88
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 30.06.2019 dle předloženého návrhu.


Návrhy na neprodloužení nájemních smluv sjednané na dobu určitou do 31.12.2018
Usnesení č. 412/2018/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. V.

a dále
 
Usnesení č. 412/2018/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2764/17, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní M. S.

a dále
 
Usnesení č. 412/2018/3
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu V. D. a paní R. D.

Návrhy na pronájem bytů zvláštního určení  v domě se zavedenou pečovatelskou službou.
Usnesení č. 413/2018/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům D. a J. M. na dobu určitou   do 31.10.2019.

a dále

Usnesení č. 413/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům D. a B. J. na dobu určitou do 31.10.2019 za podmínek navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2763/40, ul. Kovářská ve Varnsdorfu a dle předloženého návrhu.

2.02 Majetkové záležitosti

Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení propoj ul. Otáhalova – ul. Otavská“
Usnesení č. 414/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení propoj ul. Otáhalova – ul. Otavská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.11.2018 a celkovou cenou díla 123.966 Kč bez DPH.

Návrh na umístění plakátovacích ploch RENGL v náhradních lokalitách
Usnesení č. 415/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o umístění plakátovacích ploch ze dne 08.06.2012, kterým se snižuje počet pronajatých ploch a výše ročního nájemného.

3. Různé

3.01 Stanovisko k zařazení akce „70mm Weekend“ do Rodinného stříbra Ústeckého kraje
Usnesení č. 416/2018
Rada města rozhodla podpořit žádost pana Pavla Nejtka o zařazení „70mm Weekend“ do Rodinného stříbra Ústeckého kraje.

3.02 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 417/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města