Zateplení ubytovny u sportovní haly

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o projektu:

Registrační číslo:                  CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004499
Stav projektu:                       Projekt po fyzické realizaci

 

Realizace projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu:  04. 09. 2017
Datum ukončení fyzické realizace projektu stanovené poskytovatelem:  31. 01. 2018

 

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady:                        2.394.836,95 Kč (100%)
Dotace:                                                             957 934,78 Kč ( 40%)
Vlastní financování:                                    1.436.902,17 Kč ( 60%)

 

Anotace projektu
Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření na objektu ubytovny u sportovní haly ve Varnsdorfu. (Západní 2984, parcelní číslo 2832/2). V rámci projektu dojde k zateplení na obálce budovy, výměně výplní a vyregulování OS.