Zateplení polikliniky Varnsdorf (Lesní 3012, 3013, 3063)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Informace o projektu:

Registrační číslo:                  CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004473
Stav projektu:                       Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu:  25. 09. 2017
Datum ukončení fyzické realizace projektu stanovené poskytovatelem:  30. 06. 2018

 

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady:                        4 835 665,00 Kč (100%)
Dotace:                                                          1 934 266,00 Kč ( 40%)
Vlastní financování:                                    2 901 399,00 Kč ( 60%)

 

Anotace projektu
Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření na objektu polikliniky ve Varnsdorfu. (Lesní 3012, 3013, 3063; parcelní číslo 3287/19, 3287/20, 3287/21). V rámci projektu dojde k zateplení na obálce budovy, výměně výplní, vyregulování OS a realizaci EM.