Záchrana evangelického kostela ve Varnsdorfu-obnova oken

 

Projekt podpořil Ústecký kraj z Fondu Ústeckého kraje

Předmětem projektu byla rekonstrukce okenních otvorů s následným uzavřením objektu před vandaly, ptáky a povětrnostními podmínkami.

Celkové náklady činily 1.500.000,- Kč, z toho dotace ÚK 500.000,- Kč, vlastní podíl města 1.000.000,- Kč.

 

Datum zahájení realizace projektu: duben 2018

Datum ukončení realizace projektu: prosinec 2018