Prevence sociálního vyloučení a kriminality

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost

 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001205

Realizace projektu 1. 4. 2016 – 31.3.2019

Rozpočet projektu 6.664.150,00 Kč
dotace EU 85% 5.664.527,00 Kč
dotace ČR 10% 999.622,50 Kč
spolufinancování 5% 333.207,50 Kč

Projekt zavádí ve Varnsdorfu dle metodiky Ministerstva vnitra ČR nový nástroj prevence kriminality – 6 asistentů prevence kriminality (dále jen APK), kteří budou zajišťovat veřejný pořádek a klidné občanské soužití ve městě a jeho okolí a jejichž činnost povede ke zvyšování pocitu bezpečí všech obyvatel. APK se přitom soustředí na sociálně vyloučené lokality, kde přispějí k ochraně práv zdejších obyvatel i potlačení sociálně-patologických jevů. Projekt též podpoří zaměstnatelnost vlastních APK a jejich sociální začleňování.

Projekt má za cíl obnovit důvěru obyvatel sociálně vyloučených lokalit k městské policii, policii ČR a orgánům činným v trestním řízení. Projekt chce zpřístupnit pomoc obětem skryté kriminality, zlepšit povědomí obyvatel sociálně vyloučených lokalit o jejich občanských právech a povinnostech a zmírňovat nedorozumění a konflikty mezi obyvateli. Projekt také zaměstná 6 osob z cílových skupin jako asistenty prevence kriminality.