MK ČR - Červený kostel (klenby a ostění)

 

Akce obnovy nemovité kulturní památky - evangelický „červený“ kostel (oprava kleneb a ostění) byla prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Havarijního programu v roce 2018.

Celkové náklady činily 804.187,- Kč, z toho dotace MK ČR  300.000,- Kč, vlastní podíl města 507.187,- Kč.