Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf

Projekt CZ.1.06/2.1.00/22.09575 - Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Realizace projektu: rok 2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2.814.460 Kč vč. DPH
Dotace z EU 85% 2.392.290,99 Kč vč. DPH
Spolufinancování z rozpočtu obce 15% 422.169,01 Kč vč. DPH

Na základě schválené žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu, realizovalo město Varnsdorf v roce 2015 projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf.
Cílem projektu bylo dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy umožnit občanů a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy. Tímto cílem tak povýšit městský úřad na moderní a efektivní úřad schopný plné elektronické komunikace odpovídající požadavkům současné doby.
V rámci projektu byly podpořeny tyto aktivity:
Konsolidace struktury HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury pořízením desktopmanagementu, rozšíření diskového pole, archivace elektronické pošty, dílčí úpravy LAN
Zvýšení bezpečnosti a bezpečností infrastruktury TC ORP pořízením bezpečnostního řešení UTM zhášecího systému do serverovny a switchů.

Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy pořízením skenovací linky (HW a SW), rozklikávacího rozpočtu, rozhraní pro občany a softwaru na veřejné zakázky.