Výměna technologie chlazení

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o projektu

Registrační číslo CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0001412
Stav Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu

Předpokládané datum zahájení 21.04.2017
Předpokládané datum ukončení 30.11.2017
Předpokládaná doba trvání 7 měsíců
Skutečné datum zahájení 21.04.2017

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady 11 269 798,46 Kč (100 %)
Dotace

9 015 838,76 Kč (80 %)

Vlastní financování 2 253 959,70 Kč (20 %)

Anotace projektu

Cílem projektu je snížit objem čpavku v chladící technologii a tím minimalizovat riziko vzniku a dopadu případné ekologické havárie na zařízení. Zvýšení bezpečnosti provozu, ochrana zdraví návštěvníků zimního stadionu a obyvatel v bezprostředním okolí zimního stadionu.