Bytová a sociální komise

  • Jan Šimek st., předseda
  • Irena Hrabáková, tajemník, tel.: 417 545 185, e-mail: irena.hrabakova@varnsdorf.cz
  • Bc. Vlasta Brabencová
  • Hana Školníková
  • Bc. Iva Farová
  • Milada Černá
  • Pavel Beránek