HS č. 15 / 2005

12. 9. 2005 - Ing. Lukáš Vébr
Partnerství Města v projektech, Nezapomeňte na výměnu obč. průkazů,
Mateřské centrum Rybička, Dorty pro strejdu Poláčka,
Podpořili handicapované děti, Pozor na nástrahy léta


Hlas severu č.15

Partnerství Města v projektech

Nezapomeňte na výměnu obč. průkazů

Mateřské centrum Rybička

Dorty pro strejdu Poláčka

Podpořili handicapované děti

Pozor na nástrahy léta


Partnerství Města v projektech

Na březnovém zasedání Zastupitelstva města žádala naše škola (SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf) o zapojení Města Varnsdorf formou partnerství do projektu, který jsme podávali na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vzhledem k tomu, že organizací, které sídlí ve městě a budou chtít získat finanční prostředky formou projektové činnosti, bude s největší pravděpodobností přibývat, a z dotazů, které při projednávání naší žádosti padly, vyplývá, že není zcela jasné, k čemu je partnerství Města v projektech dobré. Pokusím se tedy podat několik informací.

V této době je v České republice vypisováno velké množství grantových schémat (programy, v kterých lze žádat o dotace) za řadu miliard korun. Dotace jsou poskytovány EU nebo také řadou institucí, ministerstev atd. Objem prostředků, které budou v následujících letech za tímto účelem do ČR přicházet, bude ještě výrazně stoupat.

Již dnes lze formou projektů takto získat velké množství finančních prostředků, které také Město Varnsdorf, instituce v něm sídlící a třeba i školství potřebuje.

Aby tyto prostředky mohly do Města přitéct, je nutné zpracovat projekt (což je často dosti složité), případně zajistit finanční prostředky na financování spoluúčasti, a pak samozřejmě projekt musí být tak kvalitní, aby byl vybrán k získání dotace. Pokud má být projekt v hodnocení úspěšný, tedy získat co nejvyšší počet bodů, musí splňovat určitá kritéria.

Jednou z bodově vysoce hodnocenou oblastí je i zapojení dalších partnerů do projektu, kteří na něm mohou různým způsobem participovat (třeba i finančně), garantovat kvalitu nebo pouze tímto deklarují vážnost, kterou tomuto projektu přisuzují. Vysoce je hodnoceno například zapojení Města do projektu. Partnerství Města v projektech (pokud nejsou požadovány majetkové nebo jiné účasti) proto Město ničím nezatěžuje, naopak napomáhá toku finančních prostředků do našeho města a jeho zvelebování.

Věřím proto, že městští zastupitelé budou při schvalování případného partnerství v projektech dalších organizací sídlících ve městě stejně vstřícní jako při schvalování partnerství v projektu SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf s názvem - „Příprava podnikatelského projektu - zakládání malých a středních podniků“ a toto partnerství podpoří. Prospějí tím našemu městu.

Ing. Petr Jakubec, člen Zastupitelstva města

Zpět

Nezapomeňte na výměnu obč. průkazů

Dne 31. prosince 2005 končí platnost občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1994. Jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, dále o občanské průkazy typu karta vydané od 1. května 1993 do 31. prosince 1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti „bez omezení“. Žádost o vydání občanského průkazu je třeba vzhledem k výrobním lhůtám podat nejpozději do 30. listopadu 2005.

Zpět

Mateřské centrum RYBIČKA

Milé maminky, a nejen maminky, rádi bychom se s vámi podělili o pár novinek z našeho Centra. Mateřské centrum Rybička funguje již třetím rokem a má otevřeno čtyřikrát týdně pro Vás a Vaše děti. Možná se ptáte: „Co to vlastně to centrum je?“ Mateřské centrum je otevřeným místem pro maminky na MD (ale i pro tatínky, babičky, dědečky,..) a jejich děti, je místem prvních vrstevnických kontaktů pro děti a „přestupní stanicí“ do předškolního zařízení, je místem nových přátelských setkání s lidmi, kteří mají podobné životní „radosti i starosti“, a v neposlední řadě je také místem, kde jsou všichni vítáni. Pro pohodu všech máme nové otvírací hodiny podle věku dětí:

  • MIMIŇÁCI - pondělí 9.30 - 11.00 hod. pro maminky s dětmi od narození do 1,5 roku
  • RYBIČKY - středa a pátek 9.00 - 12.00 hod. pro maminky s dětmi od 1,5 do 3 let
  • DĚTI ŠKOLKOU POVINNÉ - úterý 16.00 - 18.00 hod. pro maminky s dětmi od 3 let
Novou službu, kterou maminkám nabízíme, jsou masáže kojenců a dětí
  • MASÁŽE KOJENCŮ - pondělí 8.45 - 9.30 hod.
  • MASÁŽE DĚTÍ - každý sudý čtvrtek od 15.30 hod.
(po domluvě možnost masáží pro nedonošené děti a postižené děti).

V rámci MC Rybička se nyní buduje nový venkovní dětský koutek, který bude přístupný pro všechny maminky a děti MC v době otevření MC. Na vybudování tohoto dětského koutku přispěly: Nadace Euronisa výtěžkem sbírky „Pozvedněte slabé“ částkou 6.500 Kč, výtěžek z Knoflíkového trhu 2004 1.200 Kč a Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu částkou 10.000 Kč. Moc děkujeme a prosíme všechny další možné sponzory o finanční příspěvek na dovybavení dětského koutku.

A kde nás najdete?
Na adrese: Communio, Tyršova 1232 (u kostela u divadla),
tel.: 412 370 764, e-mail: communio@varnsdorf.cz,
www.communio.tk, kontaktní osoba: Martina Solloch

Zpět

DORTY PRO STREJDU POLÁČKA

Citace projevu, který na vernisáži výstavy v Městském divadle 3. června 2005 pronesl vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ, asi nejlépe vystihuje smysl celé akce i kvalitu vystavených prací. Přinášíme ji proto v plném znění.

Milé malé malířky, milí malí malíři,
milé učitelky, vážení rodiče,
sešli jsme se dnes na jedné z „nejsladších“ výstav, kterou možná už nikdy znovu nezažijeme - na výstavě s jediným tématem: dort. Těch dortů je tady celkem 22, jsou různě zdobené a mají mnoho chutí, vyjádřených tentokrát barvami. Jsou tak hezky nakreslené, že si připadám docela jako v cukrárně - a na některé jsem úplně dostal chuť. Možná, že jsou tak krásné proto, že jsou to „dorty pro strejdu Poláčka“, dárek k narozeninám pana malíře a grafika Josefa Poláčka, který po tomto našem světě chodí a usmívá se na nás a pomáhá dětem i dospělým již osmdesát let. Je to moc hezký dárek, a také praktický: nakreslený dort udělá radost, ale nekazí se po něm zuby, ani se po něm neztloustne.

Není to náhoda, že právě vy - děti z mateřských škol - jste panu Poláčkovi, spolu se svými učitelkami, věnovaly dnešní výstavu. Vždyť to byl právě on, kdo přišel na tu krásnou myšlenku, podporovat malířské talenty již od dětství. Z dětí, které se zúčastnily první výstavy v roce 1977, tedy před neuvěřitelnými 29 lety, jsou již dávno velcí dospěláci, maminky a tátové. Z někoho se stal skutečný malíř, někdo staví domy nebo navrhuje auta, hračky a podobně, někdo pracuje v kadeřnickém salonu, někteří pečou a zdobí opravdické dorty v cukrárnách - všichni vytvářejí užitečné věci - a smysl pro tvar a barevnost, kterému se naučili při kreslení v mateřské škole, jim při práci často pomáhá. A všichni určitě dokážou poradit při kreslení svým dětem.

Mám velikou radost, že jste mě na svou výstavu pozvaly, že všechno mohu vidět na vlastní oči. Blahopřeji vám k dnešní výstavě a držím palce, aby z vás jednou byli opravdoví malíři nebo jiní šikovní lidé, kteří pro nás ostatní budou vytvářet samé krásné a užitečné věci. Až se to stane, nezapomeňte poděkovat svým učitelkám z mateřské školy a samozřejmě svým rodičům.

Přeji vám hodně štěstí a radosti.
Milan Hrabal

Zpět

PODPOŘILI HANDICAPOVANÉ DĚTI

Stává se tradicí, že se studenti Střední odborné školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště a Praktické školy, ulice Bratislavská, Varnsdorf, podílejí na veřejných sbírkách. V minulosti to byly například sbírky ve prospěch těžce nemocných dětí či lidí s vážným zdravotním poškozením.
Také letos koncem května se deset studentů školy zapojilo do veřejné sbírky s názvem Svátek s Emilem, která byla zaměřena k podpoře handicapovaných dětí, především jejich sportovních aktivit. Sbírka se uskutečnila v řadě měst a obcí v celé ČR. Garantem sbírky byl Český paralympijský výbor, jehož maskotem je právě handicapovaný ptáček Emil.
V rámci sbírky nabízeli studenti občanům pryž (školní gumu) za 20 Kč. Výtěžek sbírky činil tentokrát více než sedm tisíc korun, kterými přispěli občané města zmíněné skupině dětí.
V minulých letech bylo z výtěžku například pořízeno sportovní vybavení pro děti Jedličkova ústavu Praha, hrazen pronájem sportovních a tělovýchovných zařízení pro neslyšící z Hradce Králové, poskytnut příspěvek na krytí ubytovacích a stravovacích nákladů na sportovních akcích zrakově postižených sportovců z Ostravy. Obdobné využití bude mít i výtěžek z letošního roku.
Všem občanům, kteří poskytli příspěvek této skupině dětí, patří upřímné poděkování.
Poděkování zaslouží organizátoři sbírky a zejména studenti školy - M. Salvetrová, M. Maryško, L. Lehká, M. Uhrová, M. Benáková, H. Homolová, P. Elstnerová, K. Janoušková, A. Pavlousková a J. Vrbková, kteří se do ní aktivně zapojili.

MH

Zpět

Pozor na nástrahy léta

Pod tímto titulkem jsme v Hlasu severu v minulosti několikrát upozorňovali, že doba dovolených a prázdnin, která je s létem neodmyslitelně spojena, může vedle volna, odpočinku a zábavy přinést i značné nepříjemnosti a těžké chvíle. To tehdy, když „nástrahy léta” podceníme a utvrzujeme se v přesvědčení, že nám se to přeci nemůže stát.
Připomeňme si tedy rady, s nimiž nás seznámila policie, ať už městská nebo státní. Vycházejí ze zkušenosti a je dobré se jimi řídit.
Je dobré být sebevědomý. Zdravě sebevědomým lidem se zpravidla vše lépe daří, nezabývají se maličkostmi, svět kolem sebe vnímají optimisticky, optimismus rozdávají.
Není dobré být lehkovážný a lhostejný. To se nevyplácí v průběhu roku, a tím spíše v době léta, kdy se nástrahy a rizika jakoby rozmnožují a berou na sebe ty nejrozmanitější podoby.
Zejména v létě se vyplatí být rozvážný, vnímavý, všímavý a pozorný. K sobě samému, k ostatním lidem (i jejich majetku) - především k těm nejmladším a nejstarším, ke svému okolí, k dění kolem sebe.
Mějme na paměti, že čas od času potřebují jiní lidé naši pomoc a čas od času potřebujeme i my pomoc druhých lidí.
Nástrahy a rizika léta se dají zvládnout. Mnohokrát jsme se o tom přesvědčili. Úsilí, vynaložené k ochraně zdraví a majetku, nám čas léta v příjemných prožitcích mnohonásobně vynahradí.

Dr. Miloslav Hoch

Zpět