HS č. 1 / 2005

HS č. 1 / 2005

1. 1. 2005 - Ing. Lukáš Vébr
Vánoční kapři pro všechny, Domácí ekologie do škol, Jubilejní silvestrák,
Boty k televizi za 995 Kč, Udělení Evropské ceny kvality - E-Quality 2004,
Princezna „výčepních“ je z Varnsdorfu, Projekt na zvýšení vzdělanosti ve Výběžku,
ÚZSVM převzal 11 hraničních přechodů, Výlet ke krmelcům

Obsah

Vánoční kapři pro všechny
Domácí ekologie do škol
Jubilejní silvestrák
Boty k televizi za 995 Kč
Udělení Evropské ceny kvality - E-Quality 2004
Princezna „výčepních“ je z Varnsdorfu
Projekt na zvýšení vzdělanosti ve Výběžku
ÚZSVM převzal 11 hraničních přechodů
Výlet ke krmelcům

Vánoční kapři pro všechny

Již po několik roků se starají převážně zaměstnanci Velvety, a.s. o  to, aby na stole občanů našeho města i okolí, nechyběl vánoční kapr. Za tuto činnost jim patří uznání a upřímné poděkování všech, kdož věrni zvykům a obyčejům si nedovedou štědrovečerní večeři bez tradičního kapra vůbec představit.S prodejem kaprů a s tím spojenými službami (včetně pozornosti podniku v podobě svařeného vína či pamlsku pro děti), může být každý zákazník spokojen.

Prodej kaprů ve městě však má přeci jen „vadu na kráse“. Objekt Velvety je vzhledem ke své poloze obtížně dostupný pro ty občany, kteří nevlastní vozidlo, a zejména pak pro starší spoluobčany z odlehlejších částí města. Ti, pokud nemají příbuzné, známé, či dobré sousedy, musí nechtěně vánočního kapra oželet. Nedivme se, že to někteří pociťují jako jistou nespravedlnost a požadují, aby bylo ve městě prodejních míst více, a tak byly ryby i pro ně dostupnější. Navíc - podle některých informací - se tentokrát na některé zájemce vůbec nedostalo. Ryb bylo totiž málo.

Je pravdou, že nelze nikomu uložit, aby ryby před Vánocemi prodával na tom kterém místě. Prodej se také řídí určitými předpisy, a  navíc - je spojen s jistými riziky. Na druhé straně je správné zmiňované názory občanů vnímat a hledat řešení.

Za možné lze například považovat osvobození dalších prodejců od  poplatků na prostranstvích v majetku města. Pomoci mohou i různé organizace, které mají v náplni své činnosti péči o seniory. Poměrně jednoduchým řešením by mohla být „donáška“ kaprů do bytu na základě telefonické objednávky, kterou by realizovala již zavedená prodejna ve Velvetě. Zákazník by za kapra zaplatil o nějakou tu korunu navíc, ale měl by po starostech. Tento způsob netradičního prodeje ryb by mohl být nakonec zajímavý i pro samotné obchodníky. Při dobré vůli, a ta k  vánočním svátkům neodmyslitelně patří, by o příštích Vánocích mělo být dostupných kaprů pro všechny dost.

Dr. Miloslav Hoch
Zpět na obsah

Domácí ekologie do škol

Nedílnou součástí aktivit Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko je environmentální výchova, vzdělávání a osvěta. V rámci dotační politiky MŽP zrealizovala již dva projekty, které směřovaly k  vytvoření stálé nabídky EVVO programů. Vedle MŽP projekty finančně podpořila i společnost Appian Group.Na obou projektech České Švýcarsko o. p. s. spolupracovala se Správou Národního parku České Švýcarsko a ČSOP Tilia, které se podíleli nejen na přípravě jednotlivých programů, ale zajišťovali např. i ubytování u vícedenních programů.

V současné době existuje stálá nabídka ekovýchovných programů určená zejména pro mateřské a základní školy. Garantem tématického okruhu: příroda Národního parku České Švýcarsko je Správa Národního parku České Švýcarsko, okruhu ochrana přírody ČSOP Tilia a problematikou domácí ekologie se zabývá České Švýcarsko o. p. s. Programy se realizují zatím nejčastěji přímo na školách, ale cílem všech tří organizací je přilákat více zájemců přímo do Národního parku České Švýcarsko a nabídnout jim terénní programy a vícedenní pobyty s  ekovýchovným programem na terénní základně ČSOP Tilia, od kterých očekávají vyšší efekt při naplňování cíle zlepšovaní ekologického povědomí.

V roce 2004 obecně prospěšná společnost zrealizovala 66 programů pro 18 školských zařízení. Programů se zúčastnilo přes 1300 dětí z mateřských, žáků základních a studentů středních škol. Největší zájem o programy byl ze strany základních škol - skoro 80% účastníků. Nejčastějším partnerem je základní škola v Krásné Lípě, která využívá nabídku programů v rámci projektových týdnů u  příležitosti Dne Země, Světového dne vody či Dne stromů.

I v příštím roce bude obecně prospěšná společnost nabízet programy z oblasti domácí ekologie. Ty jsou určeny žákům I. a II. stupně základních škol, kteří se během nich mohou hravou formou dozvědět např.: jak a proč odpady třídit, jak se recyklují některé materiály, kde se doma spotřebuje nejvíc vody, co je největším jedlíkem elektřiny v domácnosti apod. Programy lze využít nejen jako doplnění výuky přírodopisu, ale i fyziky (např.: opakování měrných jednotek), matematiky (procvičování procent, koláčových a sloupcových grafů) nebo i výtvarné výchovy (výroba ručního papíru). Připravuje se i program o odpadech pro nejmenší, který bude vhodný i pro děti z mateřských školek.

V případě zájmu o některý z programů („Kam mizejí odpadky“,„Od stromu k papíru“, „Vody je hodně a přeci málo“, „Bez práce nejsou koláče“ aj.) nás kontaktujte na tel. č.: 412 354 838 nebo na e-mailové adrese: vrtilkova@ceskesvycarsko.cz

Jarmila Vrtílková
Zpět na obsah

Jubilejní silvestrák

Poslední den roku 2004 je pro vyznavače závodního i kondičního běhání z Varnsdorfu a blízkého i vzdáleného okolí, a nejen pro ně, dnem sportu. Od roku 1965 se scházejí na  varnsdorfském náměstí, aby závěr roku oslavili tím, co provozovali celý rok - během. Silvestrovský běh Varnsdorfem se loni běžel již po čtyřicáté. Za minulá léta se v  ulicích města loučily s uplynulými roky již tisíce vyznavačů běhu - atletů, vyznavačů ostatních sportů i běžců, kteří běhání vyznávají jako pohyb pro udržení fyzické kondice, pohyb, který dává sebevědomí i  radost.

Úvodní ročník měl zřejmě ve zmíněném roku na svědomí lyžařský a později atletický funkcionář František Knížek. Nepodařilo se mi zjistit, zda doplňkové discipliny, tedy hod válečkem a kládou, doprovázejí běhání od samého začátku. K Silvestru však rozhodně patří svou rozverností a nabídkou k demonstraci osobní suverenity. Při listování brožurou Běhů mimo dráhu jsem zjistil, že Silvestrovský běh Varnsdorfem je třetím nejstarším silvestrovským běháním v republice. Konkuruje mu pouze Silvestrovský běh Jardy Štercla. Tato vzpomínka na populárního komika se v pražských Riegrových sadech loni běžel již po čtyřicáté sedmé. Poněkud jiný charakter má Silvestrovský kros, jehož čtyřicátý pátý ročník odstartovali atleti v Kolíně.

Co přát jubilantovi do dalších ročníků? Především velký zájem aktivních účastníků. Aby mládež sestoupila z chodníků na kolbiště a tím dokázala svou odvahu i vytrvalost. Aby dříve narození spoluobčané udělali prostřednictvím běhu první kroky k zlepšení své kondice. Aby orgány města zachovaly této akci přízeň, stejně jako sponzoři minulých ročníků. Díky jejich pochopení se dařilo přilákat k  hlavnímu závodu kvalitní běžce. Díky firmám Vitana, Polymur, Eurogreen CZ, Zabal a Vohnout, s nezanedbatelným přispěním města Varnsdorf se mezi běžci varnsdorfský Silvestr stává tahákem. Soudě podle plných chodníků, je také příležitostí pro občany, užít si čerstvého vzduchu před náročnou večerní oslavou. Všem dohromady přeji do dalších ročníků tradiční „VYDRŽET !!!“

Skalický
Zpět na obsah

Boty k televizi za 995 Kč

Dobře si rozmyslete ve které prodejně obuvi, která se vám v našem městě nabízí, koupíte boty.Já jsem tak učinila v prodejně TRESO logistik a.s. Zlín na  Národní třídě. Sezonní boty - jaro, podzim kožené za 995 Kč. Radost jsem z nich měla jen do okamžiku, než jsem se v nich prošla orosenou trávou. Rosu jsem měla okamžitě v botách. Za deště se voda z bot vylévá.Chybička se může vloudit, vadný výrobek lze v záruční době reklamovat. Učinila jsem tak ve víře, že reklamace bude k mé spokojenosti vyřízena. Vždyť jsem nakupovala u firmy a ne u trhovců.Pro firmu TRESO Zlín jsou však tyto boty v pořádku, neboť se jedná o obuv - cituji: která je vyrobena způsobem ručně přišívaného svršku k podešvi, kde není možné zaručit 100% vodonepropustnost, obzvlášť při chůzi v mokré trávě, ... atd.Mám dojem, že v tomto případě firma opomenula přibalit k daným botám doporučení či návod, že nejvhodnější je jejich užívání v obýváku u televize.Dávní ševci od verpánků se asi obrátili v hrobech. Pochybuji, že do jejich, jak jinak než ručně šitých bot, teklo.Vím však docela jistě, že prodejně firmy TRESO logistik a.s. Zlín na Národní třídě se zdaleka vyhnu.A vám ostatním radím - rozmyslete se!

Dagmar Opolská
Zpět na obsah

Udělení Evropské ceny kvality - E-Quality 2004

V zemích Evropské unie se již stalo tradicí, že nejlepší mezinárodní projekty podané v jednotlivých zemích jsou oceňovány cenou E-Quality. V letošním kalendářním roce se do soutěže o získání ceny E-Quality 2004 zapojila i SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf se svým projektem Textil bez hranic, který byl realizován v letech 2000-2003 z  grantu podaného v programu Sokrates.

Z desítek projektů, které byly do výběrového řízení přihlášeny, byl projekt naší školy, především jeho vývoj, výsledky, diseminace, evropská dimenze, ukazatel inovace, výsledky a přínosy, kvalita, realizace a jeho další udržitelnost vyhodnocen nezávislou komisí maximálním počtem bodů, což znamenalo i absolutní prvenství v celkovém pořadí všech projektů v České republice podaných v programu Sokrates.

Cenu E-Quality přebírali ředitel školy Ing. Petr Jakubec a Mgr. Ladislava Ondráčková - koordinátorka projektu, na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v nádherném Velkém zrcadlovém sále z rukou náměstkyně ministryně školství paní Štěpánové, senátorky paní Gajdůškové a asistentky ředitele NA Sokrates paní Slivkové. Nejlepší projekty ze všech zemí EU, tedy i náš projekt, budou uveřejněny v evropském sborníku projektů Sokrates.

Ocenění nás velmi potěšilo, je pro celou školu a především realizátory projektu milým vánočním dárkem, ale především nás zavazuje do další práce na současných i budoucích mezinárodních projektech.

Mgr. L. Ondráčková
Zpět na obsah

Princezna „výčepních“ je z Varnsdorfu

Nejde o princeznu z pohádky, jak by mohl napovídat titulek, ale o princeznu „soutěžní“, kterou se stala žákyně 3. ročníku oboru číšník - servírka Zdena Fernandezová ze Střední odborné školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště a Praktické školy, ulice Bratislavská, Varnsdorf.

Na konci listopadu roku 2004 se uskutečnil již III. ročník soutěže nazvané „Učňovský princ výčepních“. Organizátorem soutěže bylo soukromé střední odborné učiliště a Učiliště obchodu a služeb v  Ústí n. Labem. Soutěžila tříčlenná družstva ze sedmnácti škol čtyř krajů.

Zasvěcení milovníci piva ocení, že kritéria pro hodnocení zahrnovala - techniku natočení správné míry piva v časovém limitu do  půllitrové sklenice, výšku pěny, vizuální dojem piva i celkový dojem soutěžícího včetně oblečení, vystupování a servírování.

Nejlepší profesionální dovednosti ze všech soutěžících předvedla výše zmíněná vítězka a tím zároveň dala organizátorům podnět k zamyšlení nad názvem soutěže. Na naši otázku, jak hodnotí svůj dosažený úspěch, skromně odpověděla: „Mám radost, že jsem svým výkonem potěšila mistra odborného výcviku i  ostatní, kteří se na mé připravě podíleli“.

Kromě vítězky tvořily tříčlenné soutěžní družstvo školy Lucie Mokrá (skončila v první desítce) a Petra Smetanová. V  soutěži škol získala škola z našeho města cenné 4. místo.Úspěch v této soutěži i mnohé další aktivity studentů a žáků školy potvrzují, že jejich profesní příprava je v dobrých rukou.

František Bajnar
Dr. Miloslav Hoch
Zpět na obsah

Projekt na zvýšení vzdělanosti ve Výběžku

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Varnsdorfu oslovila ředitele středních škol ve Šluknovském výběžku a nabídla jim spoluúčast na projektu Regionálního centra celoživotního vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobě udržitelnou funkční síť místních center celoživotního vzdělávání (dále MCCV). Těmito místními centry budou školy nejen oborově, ale i geograficky reprezentativně rozmístěné po celém regionu.

Síť MCCV bude vzdělávacím, koncepčním, koordinačním, metodickým, evaluačním a poradenským zařízením pro oblast celoživotního vzdělávání. Síť jednotlivých místních center nabídne zájemcům různé typy a formy studia pro získávání znalostí a dovedností, podpoří rozvoj celoživotního vzdělávání, čímž přispěje nejen k rozvoji vzdělávání, ale i ke zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel.

Po úvodní prezentaci záměru projektu, která se uskutečnila 15.12.2004 ve Studentském kulturním centru Střelnice ve Varnsdorfu, předala většina oslovených ředitelů SŠ písemný mandát VOŠ a SPŠ k vypracování návrhu právní formy sdružení zakládajících organizací, vypracování návrhu sítě Místních center celoživotního vzdělávání podle vyslovení zájmu jednotlivých subjektů, dalším jednáním s partnery projektu a sociálními partnery, koordinací přípravy podkladů do projektu a komplexní přípravou projektu pro jeho realizaci a podání.

Mezi hlavní aktivity vzdělavatelů bude patřit shromažďování a analyzování informací z oblasti dalšího vzdělávání, inovace a vývoj nových programů dalšího vzdělávání, koordinace programů dalšího vzdělávání u vzdělavatelů. Mezi cílové skupiny budou patřit žáci VOŠ, SOŠ a SOU; absolventi VOŠ, SOŠ a SOU; pedagogická veřejnost; absolventi neuplatnitelní na trhu práce; uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP; ženy na mateřské dovolené a občanská veřejnost.

Důležité je, že pokud se společnými silami podaří projekt realizovat, zvýší se úroveň technického vybavení všech zainteresovaných vzdělavatelů a cílovým skupinám se budou věnovat lidé, kteří k tomu mají ty nejlepší předpoklady.

Ing., Bc. Jan Hodničák (ředitel VOŠ a SPŠ Varnsdorf)
Miroslav Kokta (manager projektu)
Zpět na obsah

ÚZSVM převzal 11 hraničních přechodů

Jedenáct silničních hraničních přechodů převzal v průběhu roku 2004 ÚZSVM - (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) - Územní pracoviště Ústí nad Labem. K předání pozemků, staveb a movitých věcí došlo v návaznosti na ukončení činnosti Celní správy ČR na hraničních přechodech. ÚZSVM tak převzal do své správy majetek, jehož celková hodnota činí bezmála 400 milionů korun.

Na devíti hraničních přechodech vykonává službu nadále Cizinecká a  pohraniční policie. V případě, že na hraničních přechodech budou k  dispozici nevyužité prostory, postupuje ÚZSVM v souladu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a režimovými opatřeními Policie ČR. Nevyužívané budovy a  pozemky může právnickým či fyzickým osobám ÚZSVM pronajmout, případně prodat.

ÚZSVM Územní pracoviště Ústí nad Labem je nyní příslušné hospodařit s majetkem na přechodech Cínovec, Rumburk - Horní Jindřichov, Varnsdorf, Habartice, Hřensko, Rumburk, Hrádek nad Nisou, Mníšek v Krušných horách, Vejprty, Jiříkov a Petrovice. ÚZSVM přebíral hraniční přechody od 1. května roku 2004 v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, a to na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003. 

Izabela Filová, v. r. vedoucí samostatného oddělení Komunikace
Zpět na obsah

Výlet ke krmelcům

V pondělí 27. prosince se 10 nadšenců převážně z řad oddílu Ranger a Ekoklub Ledumka společně vydalo na výlet ke krmelcům v okolí Krásné Lípy, aby zpestřilo jídelníček lesním obyvatelům. Tato akce proběhla již po třetí a pomalu se zařazuje mezi tradiční akce oddílu Ranger. Trasa se oproti loňskému roku změnila, nešlo se tentokrát do Kyjova a  na Vápenku, ale k bukovskému hrádku a na Sněžnou. Účastníci navštívili 3 krmelce, které doplnily senem, jablky a hlavně kaštany a žaludy, které děti z oddílu Ranger nasbíraly na podzim.

Víc než samotné přikrmování zvěře, o kterou je dobře postaráno, a která zatím během letošní mírné zimy nestrádá, je každoročně cílem celé akce, strávit vánoční čas jinak než bývá zvykem, zvednout se aspoň na chvíli z pohodlných židlí obýváků a od televizí, projít se zimní přírodou a trochu popřemýšlet o sobě i svých blízkých.

Do roku 2005 vám tedy oddíl Ranger přeje více volných chvil na procházky a výlety a hodně radostných zážitků z vašich putování nejen přírodou, ale i životem.

Jarmila Vrtílková
Zpět na obsah