Informace z městského úřadu

Vyhlášení konkurzů

Vyhlášení konkurzů

Novela školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání přinesla s účinností od 01.01.2012 změnu ve funkčním období ředitelů škol a školských zařízení, která od 01.08.2012 spočívá ve jmenování ředitelů na dobu určitou 6 let (§ 166 odst. 2 zákona).
Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf

Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf

Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných ohlasech z minulých let o opětovném vyhlášení dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností", ORP 2012 .
Kam s vánočním stromkem?

Kam s vánočním stromkem?

... vám poradí vedoucí odboru životního prostředí Ing. Brzák.
Střelnice je k pronájmu

Střelnice je k pronájmu

Město Varnsdorf nabízí od 1. 3. 2012 k pronájmu objekt č. p. 476, Boženy Němcové, Varnsdorf (klub Střelnice).
Investice města v roce 2011

Investice města v roce 2011

Na závěr roku prezentujeme na internetových stránkách výčet nejvýznamnějších investičních akcí města Varnsdorf, které se podařilo v roce 2011 uskutečnit.
Upozornění na změnu výplatního místa dávek

Upozornění na změnu výplatního místa dávek

Upozorňujeme žadatele dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, že se od 1. ledna 2012 mění kontaktní a výplatní místo.
Územní plán města na webu

Územní plán města na webu

Od 8. prosince 2011 je na webu města k nahlédnutí územní plán sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) v prohlížecím formátu pdf.
Kontrola výplaty dávek neshledala žádné nedostatky

Kontrola výplaty dávek neshledala žádné nedostatky

Ve dnech 3. - 4. 10. 2011 proběhla kontrola na odboru sociálních věcí při Městském úřadě Varnsdorf.
Změna úředních hodin - upozornění

Změna úředních hodin - upozornění

Odbor správních agend upozorňuje na změnu úředních hodin.
Výběrové řízení - Regia a.s.

Výběrové řízení - Regia a.s.

Rada města Varnsdorf jako jediný akcionář vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitel/ředitelka společnosti REGIA a.s.
Organizace školního roku 2011/2012

Organizace školního roku 2011/2012

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2011.
Elektronická tvář úřadu se zlepší

Elektronická tvář úřadu se zlepší

V červnu byla zahájena výběrová řízení na dodavatele hardwaru a softwaru potřebného k realizaci technologického centra a implementaci elektronické spisové služby.
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

Město Varnsdorf vyzývá zájemce na obsazení pozic referentů odboru správy majetku a investic.
Provoz pro agendu e-pasů plánuje odstávku systému

Provoz pro agendu e-pasů plánuje odstávku systému

Na 1. července 2011 (pátek) od 12:00 hod. je Ministerstvem vnitra ČR plánovaná odstávka systému CDBP pro agendu cestovních pasů.
Nabídka pozemků k výstavbě rodinných domů

Nabídka pozemků k výstavbě rodinných domů

Město Varnsdorf nabízí k prodeji pozemky k výstavbě RD
Zápisy dětí do cestovních dokladů se ruší

Zápisy dětí do cestovních dokladů se ruší

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., ruší s účinností od 1. 7. 2011 zapisování občanů mladších 10 let (dále jen „dítě“) do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů.
Zápach kolem Elite

Zápach kolem Elite

Odbor životního prostředí řeší od 4. 4. stížnosti občanů na zápach v okolí ulic Tyršova, Východní a Fügnerova.
Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf

Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf

Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných ohlasech z minulých let o opětovném vyhlášení dotačního programu ,,Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, ORP 2011.
Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) mateřské školy

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) mateřské školy

Starosta obce Jiřetín pod Jedlovou vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) Mateřské školy, Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín, příspěvkové organizace.
Možnost elektronického vyplnění sčítacích formulářů

Možnost elektronického vyplnění sčítacích formulářů

Ve dnech 26. 3. – 14. 4. 2011 mají občané města možnost vyplnit sčítací formuláře elektronicky.