Informace z městského úřadu

Výměna občanských průkazů vydaných do 31.prosince 1998

Výměna občanských průkazů vydaných do 31.prosince 1998

Na základě nařízení vlády končí letos platnost občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1998. Povinností každého občana je zažádat do konce listopadu o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji.
Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Vedoucí odboru životního prostředí vám přináší několik tipů jak si zjednodušit práci s odpady.
Nové řidičáky poštou nezískáme

Nové řidičáky poštou nezískáme

Zveřejňujeme tiskovou zprávu ministerstva vnitra týkající se navrhované realizace výměny řidičských průkazů poštou.
Výměna občanských průkazů

Výměna občanských průkazů

Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998.
Město vyhlašuje výběrová řízení

Město vyhlašuje výběrová řízení

Zde naleznete informace o výběrových řízeních - Pronájem ubytovny sportovní haly, prodej kinokavárny a prodej areálu na Čsl. letců.
Plánovaná oprava podlahy na služebně Městské policie

Plánovaná oprava podlahy na služebně Městské policie

V červnu letošního roku byla započata plánovaná oprava havarijního stavu podlahy na služebně stálé směny městské policie Varnsdorf.
Výběrové řízení na obsazení funkce technik odboru správy majetku a investic

Výběrové řízení na obsazení funkce technik odboru správy majetku a investic

Město přijme nového pracovníka s nástupem od listopadu 2007. Přihlášky je nutné podat do 21. 9. 2007. Další podmínky jsou zveřejněny ve výzvě.
Nový tajemník jmenován

Nový tajemník jmenován

Na základě výsledku výběrového řízení na obsazení funkce tajemníka Městského úřadu Varnsdorf konajícího se 30. července a se souhlasem ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje jmenoval starosta města nového tajemníka. Stal se jím Ing. Lubomír Samuhel.
Návrh rozvoje sociálních služeb

Návrh rozvoje sociálních služeb

Obracíme se na Vás s možností přispět ke kvalitnímu rozvoji sociálních služeb a to hlavně v našem městě a ve Šluknovském výběžku.
Výměna řidičských průkazů vázne

Výměna řidičských průkazů vázne

Plánovaná a dlouho dopředu oznámená povinná výměna starých řidičských průkazů vázne i přes opakované výzvy v médiích.
Schůzka v nemocnici k rekonstrukci suterénu a soc.zařízení

Schůzka v nemocnici k rekonstrukci suterénu a soc.zařízení

Dne 2.5.2007 se ve 14.00 hodin konalo v Nemocnici Varnsdorf jednání ve věci projednání projektu rekonstrukce suterénu a sociálního zařízení.
Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka MěÚ Varnsdorf

Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka MěÚ Varnsdorf

Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka Městského úřadu Varnsdorf.
Výpadek proudu na budovách MěÚ

Výpadek proudu na budovách MěÚ

Upozorňujeme občany, že vzhledem k plánovaným odstávkám elektrické energie bude omezen provoz na obou budovách MěÚ.
Pravidelné konzultace městského architekta pokračují

Pravidelné konzultace městského architekta pokračují

A protože je o tuto službu docela zájem, doporučujeme se na OSMI opravdu objednat.
Podmínky dotací nejsou Mašíňáku nakloněny

Podmínky dotací nejsou Mašíňáku nakloněny

Pro projekt „Odbahnění a revitalitazace vodní plochy Mašíňák“ se v letošním roce uvažovalo o dvou dotačních programech – jeden z národních zdrojů (Ministerstvo zemědělství) a jeden z evropských (Operační program životního prostředí).
Městský architekt nabízí své služby

Městský architekt nabízí své služby

Každou 2. středu v měsíci poskytuje městský architekt Ing. arch. Vlastislav Kaut konzultace pro veřejnost. Příští konzultace se bude konat 14. února 2007.
Tři králové navštívili Městský úřad

Tři králové navštívili Městský úřad

Tři králové navštívili několik kanceláří, pozdravit došli i ředitele úřadu a samotného starostu města.
Konkurs na obsazení funkce ředitele školy

Konkurs na obsazení funkce ředitele školy

Rada města Varnsdorf vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.