Výměna občanských průkazů vydaných do 31.prosince 1998

Výměna občanských průkazů vydaných do 31.prosince 1998

30. 11. 2007 - +DiS. Jan Louka
Na základě nařízení vlády končí letos platnost občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1998. Povinností každého občana je zažádat do konce listopadu o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji.

V současné době stále registrujeme 280 000 občanů, kteří žádost nepodali. Proto přistoupilo Ministerstvo vnitra k výměně občanských průkazů prostřednictvím pošty.
Ministerstvo vnitra zaslalo všem občanům, jichž se výměna týká a kteří se narodili po 1. lednu 1936, prostřednictvím České pošty, s.p., dopis. V něm MV upozorňuje na danou věc a připojilo formuláře žádosti o vydání občanského průkazu a vzoru vyplněného formuláře s pokynem k podání žádosti.
Každý, koho se výměna týká, buď může vyplnit přiložený formulář (formulář nelze, vzhledem k dalšímu technickému zpracování, překládat) a podat ho osobně nebo prostřednictvím jiné osoby (tato osoba nemusí mít plnou moc) spolu s jednou průkazkovou fotografií o rozměrech 35 x 45mm kterémukoli matričnímu úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistrátům těchto měst, v hlavním městě Praze úřadům městských částí). Nebo občané vyplní formulář, podepíší (podpis nemusí nechávat notářsky ověřovat) a spolu s průkazkovou fotografií ho zašlou poštou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele.
Občanský průkaz si lze potom následně osobně vyzvednout u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to v místě, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu. OP je možné převzít také mimo místo trvalého pobytu, a to u některého z úřadů za předpokladu, že tuto skutečnost uvede ve své žádosti.
„Za propadlé a neplatné OP hrozí pokuta až do výše deset tisíc korun, ale v evidenci uděláme u těch, kteří žádost odešlou, poznámku. Jim pokuta hrozit nebude, protože splnili povinnost,“ řekl náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 21/TP, 170 34 Praha 7 - Letná
Tel. 974 832 972-4, Fax: 974 833 552-3, E-mail: public@mvcr.cz

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.