Informace z městského úřadu

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení

„ Rekonstrukce topné soustavy 17.MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“
Výsledky výběrového řízení

Výsledky výběrového řízení

Město Varnsdorf uveřejňuje výsledky výběrového řízení "Studie proveditelnosti – Zastřešení zimního stadionu“
Výsledky výběrových  řízení

Výsledky výběrových řízení

„ Studie proveditelnosti – Zastřešení zimního stadionu“
Město nabízí výkopovou zeminu

Město nabízí výkopovou zeminu

Město Varnsdorf nabízí zeminu využitelnou k provedení terénních úprav.
Stabilizace systému evidence motorových vozidel

Stabilizace systému evidence motorových vozidel

Ministerstvo vnitra s firmou KOMIX s.r.o provedlo ve dnech od 2.4. do 9.4 analýzu a stabilizaci provozu systému evidence motorových vozidel.
Výzva o veřejnou zakázku

Výzva o veřejnou zakázku

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken v objektu ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf"
k podání nabídky.
Výzva o veřejnou zakázku

Výzva o veřejnou zakázku

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku Oprava chodníků k podání nabídky
Přehled investičních akcí, rekonstrukcí a údržby

Přehled investičních akcí, rekonstrukcí a údržby

Níže uvedeným přehledem seznamujeme občany města se zamýšlenými projekty, které jsou zařazeny do návrhu rozpočtu města Varnsdorf na rok 2008, a zároveň nabízíme místním podnikatelům a firmám možnost podat ke konkrétním akcím profil své firmy s kontaktními údaji.
Omluva za komplikace u agendy vozidel

Omluva za komplikace u agendy vozidel

Ředitelství odboru Ministerstva vnitra ČR se omlouvá všem občanům ve správních obvodech i všem pracovnicím úřadu za přepážkami u agendy vozidel.
Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf

Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf

Letos v únoru rozhodlo Ministerstvo kultury ČR o založení nového dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností".

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku

Rekonstrukce topné soustavy 17. MŠ Pražská 2812, Varnsdorf
Pozvánka na konzultace s městským architektem

Pozvánka na konzultace s městským architektem

Odbor správy majetku a investic oznamuje, že od března poskytuje městský architekt Ing. arch. Vlastislav Kaut konzultace pro veřejnost.
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku

,,Prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 ve Varnsdorfu”
Městský architekt poradí

Městský architekt poradí

Městský architekt Ing. arch. Vlastislav Kaut bude opět poskytovat konzultace pro veřejnost. Může v nich radou a názorem architekta pomoci občanům města při jejich konkrétních problémech s návrhem výstavby, rekonstrukce či úpravy objektů ve Varnsdorfu.
Příjem přiznání k dani z příjmu fyzických osob i ve Varnsdorfu

Příjem přiznání k dani z příjmu fyzických osob i ve Varnsdorfu

Městský úřad Varnsdorf na základě žádosti Finančního úřadu v Rumburku poskytl prostory v souvislosti s podáváním daňového přiznání fyzických osob za rok 2007.
Varnsdorfský Czech POINT vydal 100. výpis

Varnsdorfský Czech POINT vydal 100. výpis

V pondělí dne 28. ledna 2008 v 14:40 hodin vydalo pracoviště Czech POINT na Městském úřadě ve Varnsdorfu v pořadí 100. ověřený výstup z informačních systémů veřejné správy.
Pracoviště Czech POINT zahajuje provoz

Pracoviště Czech POINT zahajuje provoz

V těchto dnech dochází na Městském úřadě Varnsdorf ke spuštění provozu pracoviště Czech POINT, odkud je možné odnést si tyto ověřené výstupy: výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí a od ledna výpis z rejstříku trestů.
Čerti na úřadě

Čerti na úřadě

Na městský úřad ve Varnsdorfu již v ranních hodinách dorazili první čerti v doprovodu krásného anděla a Mikuláše.