Výměna řidičských průkazů vázne

Výměna řidičských průkazů vázne

19. 6. 2007 - +DiS. Jan Louka
Plánovaná a dlouho dopředu oznámená povinná výměna starých řidičských průkazů vázne i přes opakované výzvy v médiích.

Tak jako v jiných městech, i ve Varnsdorfu je pro většinu lidí typické, že nechávají vše na poslední chvíli. Plánovaná a dlouho dopředu oznámená povinná výměna starých řidičských průkazů vázne. Přes opakované výzvy v médiích ( Hlasu severu, městském rozhlasu, vývěskách a na webových stránkách úřadu) se zájem o výměnu řidičských průkazů moc nezvýšil. Například v měsíci květnu bylo vyměněno pouze 112 řidičských průkazů. Stále jich však zůstává k výměně ještě zhruba 1900. To znamená, že by se muselo měsíčně vyměnit nejméně 300 průkazů.
Pokud si držitel nevymění průkaz do 31. prosince 2007, neztrácí sice způsobilost k řízení, nicméně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností může udělit za tento přestupek sankci ve formě pokuty. Vzhledem k tomu, že společenská nebezpečnost takového jednání je nízká, doporučuje se ukládat pokuty do výše 1.000 Kč.
Jestliže však většina řidičů nechá výměnu až na konec roku, nevyhne se frontám u přepážek a z toho vyplývajícího delšího času pro výrobu řidičského průkazu. Současně se vystavuje i nebezpečí, že pokud nebude mít nový ŘP do konce roku a přesto bude řídit motorová vozidla bez platného řidičského průkazu, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 2.500 Kč.

Vzory řidičských průkazů, které je nutno vyměnit do konce letošního roku

Typ 1: 1.7.1964-1986 Povinná výměna: do 31.12.2007
Typ 2: 1987-1991 Povinná výměna: do 31.12.2007

 

Typ 3: 1992-1993 Povinná výměna: do 31.12.2007

K výměně musí držitel doložit starý řidičský průkaz, občanský průkaz a jednou fotografii. Dále musí vyplnit žádost o vystavení ŘP, kterou podepíše. Za výměnu řidičského průkazu se neúčtují žádné poplatky a od podání žádosti je průkaz vyhotoven zhruba do 20 dnů. Nový průkaz nemusí řidič přebírat osobně, ale například na základě ověřené plné moci jím zmocněná osoba.
Vyzýváme proto všechny držitele „starých“ řidičských průkazů, aby přišli včas a usnadnili tak situaci sobě i pracovníkům úřadu.

Stanislav Stromko
Odd. dopravy MěÚ

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
Autor Předmět Datum
katka
Vymena RP
5. 7. 2007 19:54
Jiří Sucharda
Re: Vymena RP
5. 7. 2007 20:09
Stanislav Stromko
Re: Vymena RP
9. 7. 2007 8:38
Vypsat vše