WHITE LIGHT I. – Terénní program Varnsdorf

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé WHITE LIGHT I. Rumburk

tř. 9. května 1127/25, 408 01 Rumburk, Tel.: +420 412 331 017
kc-rumburk@wl1.cz www.whitelight1.cz

Sídlo občanského sdružení White Light I.: Drážďanská 106, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 531 178


Terénní program Varnsdorf a Rumburk

poskytuje služby sociální prevence uživatelům drog s minimální motivací využívat služeb Kontaktního centra. Přispívá k mapování drogové scény ve Šluknovském výběžku. Převážně se jedná o aktuální uživatele drog, přičemž hlavním cílem u nich není abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog (princip Harm Reduction).

Posláním TP

je aktivně vyhledávat a kontaktovat uživatele drog přímo v terénu a následně jim poskytnout kvalitní služby, které je motivují k takovým činnostem, jež nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a zároveň vedou k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vznikajících v důsledku užívání návykových látek.


Cíle TP

 

 • Aktivně vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů drog s rizikovými formami chování
 • Snižovat rizika spojená s užíváním návykových látek pro jednotlivé uživatele i pro společnost
 • Motivovat klienty k využívání služeb Kontaktního centra
 • Bezpečnou likvidací infekčního materiálu přispívat k ochraně veřejného zdraví

 

Poskytované služby TP

 • Poradenství a poskytování informací
 • Zprostředkování kontaktu na jiná zařízení sociálních služeb
 • Výměny injekčního materiálu a poskytování desinfekcí, vod a kondomů
 • Asistenční služba (doprovod do zdravotnických zařízení, pomoc při kontaktu s úřady)
 • Krizová intervence
 • Sběr a odborná likvidace injekčního materiálu
 • Vitamínový servis
 • Mapování drogové scény ve Šluknovském výběžku

 

Principy práce s klienty TP

 • Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti (maximální dostupnost služby bezplatně všem od 15 let věku bez ohledu na jejich pohlaví, státní, rasovou a etnickou příslušnost, náboženství, vyznání a socioekonomické možnosti.
 • Při kontaktu se službou má klient možnost vystupovat anonymně
 • Zaměstnanci Terénních programů jsou vázáni mlčenlivostí dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Klient je přijímán jako individualita, je respektováno jeho rozhodnutí žít s drogou (Abstinence klienta není podmínkou spolupráce se zařízením).
 • V případě, že se klient rozhodne pro řešení své situace, je mu zprostředkován kontakt na jiné zařízení soc. služeb
 • Při prvním kontaktu se službou TP je klient seznámen se svými právy a s podmínkami využívání poskytovaných služeb

 

Kde a kdy nás najdete:

Terénní program probíhá každý den mezi 12.00 a 18.00 po ulicích a parcích města Varnsdorf

 

Ve středu a ve čtvrtek:

Po 14:00 u Bartoše (ul. Československé armády)
Mezi 15:00 a 15:30 hod. u Penny marketu
Po 16:00 u Lidlu a lékárny u Peršinků
Po 17:00 okolo autobusového nádraží


Kontakty na terénní pracovníky:

728 813 392 – Vráťa
720 475 930 – Tereza
602 195 104 – Hot line
412 331 017 – Pevná linka

 

Terénního pracovníka lze poznat podle:

Modrého batohu s nápisem „Terénní program“