Pečovatelská služba města Varnsdorf

Hůře vidící osoby si mohou informace z této stránky přečíst v upravené formě ve formátu PDF

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF
Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf,
Telefon: 412 371 466

Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf.
Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb.


POSLÁNÍ
Posláním pečovatelské služby Varnsdorf je zajišťovat sociální služby a podporu seniorům a zdravotně postiženým takovým způsobem, aby si zachovali svůj dosavadní způsob života ve svém domácím prostředí.
CÍLE
• pomoc klientům zajistit základní životní a sociální potřeby
• individuálně plánovat s klienty průběh jim poskytovaných služeb podle jejich požadavků a přání, umožnit jim vlastní vůli při rozhodování o způsobu poskytování služeb
• podpora klientů v samostatnosti a soběstačnosti dle jejich možností a schopností
• oddálit odchod klientů do domova důchodců
• zajišťovat služby kvalifikovaným personálem a v souladu se standardy kvality sociálních služeb.
PRINCIPY
• respektování základních lidských práv
• rovný a individuální přístup ke klientům
• ohleduplné a lidské jednání
• respektování názorů, přání a představ klientů
• diskrétnost.
Okamžitá KAPACITA pečovatelské služby je 6 klientů.
KOMU POSKYTUJEME SLUŽBY (cílová skupina)
• seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a jsou částečně soběstační
• dospělým s přiznaným plným invalidním důchodem, kteří jsou částečně soběstační
ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při hygieně
• pomoc při zajištění stravy
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
Služby jsou poskytování na základě písemné smlouvy uzavřené mezi klientem a pečovatelskou službou.
Společně s klientem je vypracován individuální plán (osobní cíle klienta, způsob dosažení osobních cílů), který je hodnocen.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SE NEPOSKYTNE
• pokud je naplněna kapacita služby
• osobám žádajícím služby, které pečovatelská služba neposkytuje
• osobám nepohyblivým, jejich zdravotní stav odpovídá umístění v domově důchodců nebo v léčebně dlouhodobě nemocných
KDE A KDY SE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA POSKYTUJE
Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů ve vymezeném čase:
Od 1. prosince 2012 provozní doba takto:
Pondělí – pátek 6:30 – 15:00
V SOBOTU, V NEDĚLI A O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH SE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NEPOSKYTUJE.

VÝŠE ÚHRAD ZA ÚKONY
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 80,- Kč na 1 hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 80,- Kč na 1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru 80,- Kč na 1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 80,- Kč na 1 hod.
pomoc při úkonech osobní hygieny 80,- Kč na 1 hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 80,- Kč na 1 hod.
pomoc při použití WC 80,- Kč na 1 hod.
dovoz nebo donáška jídla 12,- Kč
běžný úklid a údržba domácnosti 80,- Kč na 1 hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu (sezónního, po malování) 100,- Kč na 1 hod.
běžné nákupy a pochůzky 80,- Kč na 1 hod.
velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti 100,- Kč na 1 hod.
praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 45,- Kč za 1 kg
praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 50,- Kč za 1 kg.

Doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět je BEZPLATNÉ.
Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi klientem a pečovatelskou službou.
Bez úhrady je pečovatelská služba poskytována (dle zákona č. 108/2006 Sb., § 75, odst. 2):
1. účastníkům odboje (zák. č. 255/1946, zák.č. 462/1919),
2. osobám, které jsou účastny rehabilitace (zákon č. 119/1990 Sb., )
3. osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací déle než 1 rok
4. pozůstalým manželům / manželkám po osobách uvedených pod č. 1. a 3. starších 70 let.
Klient musí uvedené skutečnosti doložit dokladem.
KAM SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Obracejte se na Mgr. Josefa Fibigera, tel.: 417 545 230, e-mail: josef.fibiger@varnsdorf.cz.