Noclehárna

NOCLEHÁRNA
T. G. Masaryka 2470, 407 47 Varnsdorf

Základní popis:

Noclehárna poskytuje ambulantní službu osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí přenocování.

Poslání:

Posláním noclehárny je nabídnout a zajistit lidem bez domova přenocování v důstojném, čistém, suchém a teplém prostředí a poskytnout podmínky pro osobní hygienu.


Cílová skupina

Služby jsou poskytovány osobám bez přístřeší - muži.

Cíle:

 

 • snížit zdravotní a sociální rizika plynoucí ze způsobu života osob bez přístřeší
 • podpořit uživatele v samostatnosti při uplatňování práv, svých zájmů a osobních záležitostí


Principy:

 • úcta – k uživatelům a klientům přistupují pracovníci s úctou
 • důstojnost – pracovníci respektují důstojnost každého člověka a podle toho s ním jednají
 • samostatnost – pracovníci umožňují zapojení klienta do rozhodování o záležitostech, které se ho týkají
 • dobrovolnost – služby jsou poskytovány s klientovým souhlasem
 • rovnost – každému klientovi je zaručeno rovné zacházení
 • individuální přístup – ke klientovi se přistupuje individuálním způsobem, pracovníci mu pomáhají dosáhnout jeho osobního cíle na základě jeho schopností a možností, potřeb a přání

 Nabízené činnosti:

 • poskytuje lůžko k přenocování
 • poskytuje podmínky pro přípravu stravy a pro osobní hygienu ( nabízí využít kuchyňku, sociální zařízení a koupelnu)
 • zprostředkování kontaktu s terénním pracovníkem za účelem dalšího řešení klientovy sociální situace
 • v případě ověřené finanční situace klienta, lze klientovi nabídnout motivační program, který vychází z jeho situace a klientovi je umožněno za odpracování 3 hodin veřejně prospěšných prací pro CSS Varnsdorf, přespání na noclehárně
 • noclehárna je otevřena celoročně v době od 19:00 do 08:00 hodin

 


Základní podmínky pro poskytnutí služby :

 • souhlas klienta s vnitřními pravidly noclehárny a uzavření smlouvy o poskytnuté sociální službě
 • zaplacení poplatku za nocleh ve výši 30 Kč za noc
 • platný průkaz totožnosti
 • klient nejeví viditelné známky opilosti či užití toxických, omamných či psychotropních látek
 • klient musí být soběstačný
 • klient nesmí být nakažen infekčními onemocněními

 


Další pravidla při přijetí klienta jsou obsaženy ve vnitřním pravidlu poskytované služby.

Noclehárna je umístěna ve dvou místnostech:
- místnost na přespání a konzumaci potravin
- hygienická místnost se sociálním zařízením
Kapacita je 5 lůžek.Karel Jiřišta
vedoucí CSS Varnsdorf