Důležitá telefonní čísla

Telefonní předvolba 412
Záchranná služba - tísňové volání 155
Lékařská pohotovost 412 372 444 
Hasiči - tísňové volání 150
Policie 158 (PČR), 156 (městská)
Centrální tísňové volání dostupné ze sítě mobilních telefonů 112