Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

11. 9. 2020 - +DiS. Jan Louka
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 24. září 2020

I N F O R M A C E

o konání 14. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf


Místo konání:             Centrum Střelnice  

Doba konání:              24. září 2020 od 15:00 hod.

 

Program jednání:
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3319, části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3339 a části p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3340, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3340 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 3361/1, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 5342/10 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 5342/11 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 5342/12 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na směnu části p. p. č. 1953/1 a části p. p. č. 1930 za část p. p. č. 1954/2 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 7721/11 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 7721/12 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 7721/13 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 7721/21 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 7721/22 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej p. p. č. 7721/16 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej p. p. č. 5997 a p. p. č. 5998/3 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 1686/1 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na prodej p. p. č. 6763/2 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na prodej p. p. č. 411/1 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na prodej části p. p. č. 2050 v k. ú. Varnsdorf
1.28 Návrh na prodej části p. p. č. 6889/1 a části p. p. č. 6887 v k. ú. Varnsdorf
1.29 Návrh na prodej části p. p. č. 6889/1, části p. p. č. 6884 a části p. p. č. 6887 v k. ú. Varnsdorf
1.30 Návrh na prodej části p. p. č. 6883, části p. p. č. 6884 v k. ú. Varnsdorf
1.31 Návrh na prodej p. p. č. 151 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.32 Návrh na prodej p. p. č. 158 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.33 Návrh na prodej p. p. č. 892/1 v k. ú. Studánka u Rumburku 
1.34 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 1582 v k. ú. Varnsdorf
1.35 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2692/145 v k. ú. Varnsdorf
1.36 Návrh na prodej p. p. č. 3289/2 v k. ú. Varnsdorf
1.37 Návrh na prodej p. p. č. 5308, p. p. č. 5309 a p. p. č. 5311/2 v k. ú. Varnsdorf
1.38 Návrh na nabytí p. p. č. 1127 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.39 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení II. Etapa“
1.40 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby: „Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod Strání“
1.41 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2019
3.02 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf
3.03 Výroční zpráva společnosti REGIA a. s. o činnosti za rok 2019
3.04 Finanční výbor a Výbor pro hospodaření s odpady 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30. 06. 2020
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31. 08. 2020
4.03 Odpis pohledávek z hospodářské činnosti
4.04 Odpis daňových pohledávek
4.05 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

ThMgr. Roland Solloch v. r.
starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 11. září 2020

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.