Kompletní seznam kontaktů

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241-4
fax:  +420 412 371 051

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 384 615-617
fax:  +420 412 384 615

Pro telefonický kontakt s pracovníkem úřadu volejte číslo ústředny.
Po vyzvání zadejte číslo linky nebo vyčkejte na spojovatelku.

Část jména/příjmení:
Odbor:
Řazení:
Jméno Odbor Pozice Budova Linka
Ing. Beránek Jaroslav Odbor správy majetku a investic vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 412372242/118
Beránek Pavel Organizační odbor vnitřní správa nám. E. Beneše 470 412372242/117
Beranová Ivana Organizační odbor zástupce vedoucího, vnitřní správa nám. E. Beneše 470 412372242/147
Bc. Beranová Jitka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte I - Ř) T. G. Masaryka 1838 412384616/223
Borovičková Šárka Odbor správy majetku a investic pozemní komunikace nám. E. Beneše 470 412372242/218
Bošková Alena Odbor správních agend a dopravy občanské průkazy a cestovní doklady T. G. Masaryka 1838 412384616/219
Bc. Breburda Petr Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovník T. G. Masaryka 1838 412384616/115
Brzák Přemysl Odbor životního prostředí vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 412372242/114
Mgr. Cupalová Romana Odbor sociálních věcí a zdravotnictví manažerka prevence kriminality, protidrogová koordinátorka, koordinátorka sociálních služeb T. G. Masaryka 1838 412384616/109
Čelková Marcela Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracovnice OSVZ - veřejný opatrovník, žádosti do DPS, žádosti na ub. pro matky s dětmi, zvláštní příjemce důchodu T. G. Masaryka 1838 412384616/106
Červená Romana Odbor životního prostředí komunální odpady, černé skládky, údržba veřejné zeleně, povolení kácení stromů nám. E. Beneše 470 412372242/142
Damašková Klára Ekonomický odbor vymáhání pohledávek nám. E. Beneše 470 412372242/148
Bc. Dlasková Lenka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče T. G. Masaryka 1838 412384616/103
Dobešová Šárka Ekonomický odbor místní poplatek ze psů, pokladna nám. E. Beneše 470 412372242/157
Doušová Berta Odbor správních agend a dopravy technik, registr vozidel T. G. Masaryka 1838 412384616/122
Bc. Dvořáková Ludmila Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež (dle příjmení dítěte A-K) T. G. Masaryka 1838 412384616/108
Mgr. Farová Iva Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé T. G. Masaryka 1838 412384616/110
Bc. Fibiger Josef Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí odboru T. G. Masaryka 1838 412384616/117
Franěk Tomáš Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracovník veřejné služby, veř. prosp. práce, alternativní tresty T. G. Masaryka 1838 412384616/120
Grof Karel Odbor správních agend a dopravy registr vozidel, autoškoly T. G. Masaryka 1838 412384616/123
Hájková Jaroslava Ekonomický odbor mzdová účetní nám. E. Beneše 470 412372242/112
Ing. Hájková Klára Odbor správy majetku a investic územní rozvoj, občanská vybavenost nám. E. Beneše 470 412372242/138
Hanousek Milan Odbor správy majetku a investic památková péče a sportoviště nám. E. Beneše 470 412372242/160
Bc. Hanousková Jitka Odbor správních agend a dopravy pověřena řízením odboru, přestupkové řízení T. G. Masaryka 1838 412384616/121
Helclová Blanka Odbor správy majetku a investic evidence majetku, věcná břemena nám. E. Beneše 470 412372242/152
Ing. Dr. Hnilicová Vlasta Ekonomický odbor vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 412372242/119
Bc. DiS. Holubová Lenka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež (dle příjmení dítěte L-Ž) T. G. Masaryka 1838 412384616/112
Horáková Zdeňka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví administrativní pracovnice OSVZ T. G. Masaryka 1838 412384616/116
Hrabáková Irena Odbor správy majetku a investic pronájmy bytů nám. E. Beneše 470 412372242/108
Hrušková Zuzana Ekonomický odbor místní poplatek za komunální odpad nám. E. Beneše 470 412372242/162
Chaloupková Jarmila Organizační odbor podatelna, informace nám. E. Beneše 470 412372242/101
DiS. Jägermanová Jarmila Odbor správních agend a dopravy technik, registr vozidel T. G. Masaryka 1838 412384616/119
Bc. Jančová Zdeňka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte S - Ž) T. G. Masaryka 1838 412384616/105
Ježková Radka Odbor vedení úřadu sekretariát starosty nám. E. Beneše 470 412372242/140
Kamberská Radka Odbor správy majetku a investic úřad územního plánování nám. E. Beneše 470 412372242/163
Kazdová Blanka Ekonomický odbor hlavní účetní nám. E. Beneše 470 412372242/121
Kinčlová Miroslava Odbor správy majetku a investic pozemky – pronájmy, prodej nám. E. Beneše 470 412372242/107
Klimeš Tomáš Odbor správy majetku a investic technik nám. E. Beneše 470 412372242/111
DiS. Kolářová Renata Ekonomický odbor účetní výdajového účtu nám. E. Beneše 470 412372242/121
Krejčí Eva Odbor správních agend a dopravy přestupkové řízení T. G. Masaryka 1838 412384616/222
Křičenská Mirdza Ekonomický odbor účetní příjmového účtu nám. E. Beneše 470 412372242/105
Ing. Kříž Radek Organizační odbor tajemník, vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 412372242/116
Mgr. Křížová Jana Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zástupkyně vedoucího odboru T. G. Masaryka 1838 412384616/114
Mgr. Křížová Kateřina Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovnice T. G. Masaryka 1838 412384616/220
Kunčarová Eva Odbor správy majetku a investic administrace veřejných zakázek, projekty nám. E. Beneše 470 412372242/123
Kutová Eva Odbor správních agend a dopravy matrika T. G. Masaryka 1838 412384616/125
Louka Jan Organizační odbor informatik nám. E. Beneše 470 412372242/137
Marešová Petra Ekonomický odbor účetní příspěvkových organizací nám. E. Beneše 470 412372242/112
Moravcová Žaneta Odbor vedení úřadu sekretariát tajemníka, personalistka nám. E. Beneše 470 412372242/116
Musil Ivo Odbor správy majetku a investic odd. dopravy a silničního hospodářství nám. E. Beneše 470 412372242/134
Ing. Nechvíle Václav Odbor správy majetku a investic úřad územního plánování nám. E. Beneše 470 412372242/163
Bc. Neubauerová Jana Odbor vedení úřadu správa školství nám. E. Beneše 470 412372242/126
Novotná Marcela Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 412372242/131
Pavlíčková Helena Ekonomický odbor pokladna nám. E. Beneše 470 412372242/127
Ing. Pejchová Iveta Odbor životního prostředí odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond nám. E. Beneše 470 412372242/122
Přibylová Alena Odbor správy majetku a investic evidence majetku nám. E. Beneše 470 412372242/107
Puschová Jana Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 412372242/136
Mgr. Rejzek Tomáš Odbor životního prostředí státní správa lesů, myslivost, ochrana zvířat, ochrana přírody, zemědělský půdní fond nám. E. Beneše 470 412372242/133
Ing. Resová Martina Živnostenský úřad vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 412372242/129
Bc. DiS. Riedelová Renata Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte A - CH) T. G. Masaryka 1838 412384616/220
Ritschelová Jana Odbor správních agend a dopravy evidence obyvatel T. G. Masaryka 1838 412384616/130
Bc. Rosůlková Iva Živnostenský úřad registrace živnostníků, výpisy ze živnostenského rejstříku nám. E. Beneše 470 412372242/128
Ing. Růžička Ladislav Odbor vedení úřadu interní auditor nám. E. Beneše 470 412372242/158
Secký Tomáš Živnostenský úřad registrace živnostníků, výpisy ze živnostenského rejstříku nám. E. Beneše 470 412372242/130
Schillingová Anna Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 412372242/136
Sobotková Alena Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracovnice zajišťující dohody o výkonu PP T. G. Masaryka 1838 412384616/111
Sucharda Jiří Organizační odbor požární prevence nám. E. Beneše 470 412372242/106
Syrová Michaela Organizační odbor podatelna, informace T. G. Masaryka 1838 412384616/101
Šepsová Lucie Odbor vedení úřadu sekretariát starosty nám. E. Beneše 470 412372242/109
Šimek Petr Odbor správy majetku a investic zástupce vedoucího, technická infrastruktura nám. E. Beneše 470 412372242/113
Šimonková Ilona Odbor životního prostředí zástupce vedoucího, vodní hospodářství, vodoprávní úřad, rybářství nám. E. Beneše 470 412372242/149
Šlosar Václav Odbor správních agend a dopravy technik, zkušební komisař T. G. Masaryka 1838 412384616/123
Šmídová Iva Odbor správních agend a dopravy evidence řidičů (řidičské průkazy) T. G. Masaryka 1838 412384616/217
Šumová Hana Stavební úřad administrativa nám. E. Beneše 470 412372242/131
Ing. Tkáč Milan Ekonomický odbor ekonomické činnosti, loterie nám. E. Beneše 470 412372242/124
Ing. Togner Martin Stavební úřad vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 412372242/139
Trebatická Jiřina Odbor vedení úřadu zástupce vedoucího odboru nám. E. Beneše 470 412372242/151
Trojan Svatopluk Živnostenský úřad živnostenská kontrola nám. E. Beneše 470 412372242/145
Tydlitátová Eva Organizační odbor podatelna, informace nám. E. Beneše 470 412372242/101
Ing. Vébr Lukáš Organizační odbor informatik nám. E. Beneše 470 412372242/137
Vélová Jiřina Odbor správních agend a dopravy evidence obyvatel T. G. Masaryka 1838 412384616/131
Veselá Hana Odbor správních agend a dopravy matrika T. G. Masaryka 1838 412384616/126
Vomáčka Martin Živnostenský úřad živnostenská kontrola nám. E. Beneše 470 412372242/145
Žáková Eliška Odbor správních agend a dopravy evidence řidičů (řidičské průkazy) T. G. Masaryka 1838 412384616/132