Kompletní seznam kontaktů

Kontakty - Vedení města

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241- 4, +420 412 372 118, +420 412 371 093,
fax:  +420 412 371 051

     Telefon e-mail
Starosta města
Martin Louka ústředna/109, 140

Místostarostové
Karel Dubský ústředna/109, 140

Ing. Josef Poláček ústředna/109, 140

Tajemník MěÚ
Ing. Lubomír Samuhel ústředna/116

 


Ekonomický odbor

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241- 4, +420 412 372 118, +420 412 371 093,
fax:  +420 412 371 051

    

Telefon

e-mail

Vedoucí odboru

Ing. Dr. Vlasta Hnilicová ústředna/119
 

Finanční účtárna

Blanka Kazdová ústředna/121
Renata Kolářová, DiS ústředna/121
Mirdza Křičenská ústředna/105

Blanka Helclová ústředna/105

Mzdová účtárna

Iva Minárová ústředna/112
 

Pokladna

Zuzana Hrušková ústředna/132

Helena Pavlíčková ústředna/127

pokladna ve vstupní hale    ústředna/220 pouze ve čtvrtek (8:00-12:00)
 
Odd. poplatků a vymáhání
Ing. Jana Kociánová ústředna/124
Zuzana Hrušková ústředna/162 

 

Jana Matušková ústředna/124 

Šárka Dobešová ústředna/157

Jiřina Bečvářová ústředna/148

 

 


Odbor školství kultury a tělovýchovy

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241- 4, +420 412 372 118, +420 412 371 093,
fax:  +420 412 371 051

    

Telefon

e-mail

vedoucí odboru
Mgr. Naděžda Vaňharová ústředna/144

zástupce vedoucího odboru
Jiřina Trebatická
tajemnice kulturní komise
tajemnice komise pro cestovní ruch
ústředna/151
 

Správa školství

Jana Neubauerová
tajemnice komise pro tělovýchovu a sport

ústředna/126

Účetní PO

Petra Marešová
tajemnice komise pro výchovu a vzdělávání
ústředna/141
Jaroslava Hájková ústředna/112
 

Hlas severu

Martin Havlíček ústředna/143

 

 


Stavební úřad

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241- 4, +420 412 372 118, +420 412 371 093,
fax:  +420 412 371 051

    

Telefon

e-mail

vedoucí úřadu

Ing. Martin Togner ústředna/139

Stavební řízení, územní rozhodnutí

Marcela Novotná ústředna/131
Anna Schillingová ústředna/136
Jana Puschová ústředna/136
Hana Šumová ústředna/131
 

Administrativa

Hana Šumová ústředna/103
 

 


Odbor správy majetku a investic

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241- 4, +420 412 372 118, +420 412 371 093,
fax:  +420 412 371 051

    

Telefon

e-mail

vedoucí odboru

Ing. Jaroslav Beránek ústředna/118

projektová manažerka

Ing. Petra Votočková ústředna/123
 
Územní rozvoj, občanská vybavenost

 

Ing. Klára Hájková ústředna/138

Oddělení investic

zástupce vedoucího,
investice, energetika

Petr Šimek  ústředna/113 

 

 

Správa pozemních komunikací

Petr Véle ústředna/134
 

Technik

Tomáš Klimeš ústředna/111

 

Památková péče a sportoviště

Milan Hanousek ústředna/160
 

Oddělení - úřad územního plánování

Ing. Václav Nechvíle - vedoucí ústředna/163

Evidence majetku, pozemní komunikace

Šárka Borovičková ústředna/218
 

Pronájmy bytů

Irena Hrabáková ústředna/108
 

Pozemky – pronájmy, prodej

Eva Kunčarová ústředna/152

Jan Solar ústředna/107 jan.solar@varnsdorf.cz

 


Organizační odbor

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241- 4, +420 412 372 118, +420 412 371 093,
fax:  +420 412 371 051

 

 

Telefon

e-mail

Vedoucí odboru

Ing. Radek Kříž ústředna/154

Zástupce vedoucího,
vnitřní správa
Ivana Beranová ústředna/147

Informatika

Jan Louka, DiS. ústředna/137 jan.louka@varnsdorf.cz
Ing. Lukáš Vébr ústředna/137 lukas.vebr@varnsdorf.cz

 

Vnitřní  správa

Pavel Beránek ústředna/117  pavel.beranek@varnsdorf.cz
Karel Radoň 412 384 616

Podatelna, informace

Jarmila Chaloupková ústředna/101
Dagmar Urbanová ústředna/101
Hana Vébrová  ústředna/101 

Eva Tydlitátová ústředna/101

Požární prevence
Jiří Sucharda

Po - St ústředna/106
Čt - Pá 412 372 222

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 384 615-617, +420 412 371 215, +420 412 332 338, +420 412 332 363
fax:  +420 412 384 615

  

Telefon

e-mail

vedoucí odboru

Bc. Josef Fibiger ústředna/117

 

zástupce vedoucího odboru   
Mgr. Jana Křížová  ústředna/114
 
 
Sociálně právní ochrana dětí  
Bc. Jitka Beranová ústředna/105
Bc. Marcela Louková ústředna/105 

Bc. Renata Riedelová, DiS. ústředna/220
Sociálně právní ochrana dětí + náhradní rodinná péče  
Bc. Lenka Dlasková ústředna/103
Sociálně právní ochrana dětí - administrativní pracovnice   
Zdeňka Horáková ústředna/116
Sociálně právní ochrana dětí - kurátorky pro děti a mládež  
Lenka Holubová, DiS. ústředna/112
Alena Sobotková ústředna/108
Sociální pracovnice
Marcela Čelková ústředna/106
Sociální pracovnice, koordinátorka sociálních služeb, příjem žádostí do BZU
Bc. Jaroslava Dašková, DiS. ústředna/115
Sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé 
Bc. Iva Farová ústředna/110
 
Manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor
Mgr. Romana Cupalová ústředna/109
 
Veřejná služba - pracovní doba (Po - Pá) - 8:00 - 15:30, úřední hodiny - 08:00 - 10:00, T.G.Masaryka č.1838, Varnsdorf 407 47
Pracovník veřejné služby, veřejně prospěšné práce, alternativní tresty
  
Tomáš Franěk 723 761 419

 


Živnostenský úřad

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241- 4, +420 412 372 118, +420 412 371 093,
fax:  +420 412 371 051

   
 

Telefon

e-mail

vedoucí odboru

Ing. Martina Resová ústředna/129

 

Registrace živnostníků, výpisy ze živnostenského rejstříku

Helena Marešová ústředna/130
Věra Pifková ústředna/128
 

Živnostenská kontrola

Pavel Herman ústředna/145
Svatopluk Trojan ústředna/145
 

 


Odbor životního prostředí

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241- 4, +420 412 372 118, +420 412 371 093,
fax:  +420 412 371 051

Telefon e-mail
Vedoucí odboru
Ing. Přemysl Brzák ústředna/114
 
Ochrana přírody, lesní hospodářství, myslivost, ochrana zvířat
Mgr. Marek Hartych ústředna/133
Vodní hospodářství, vodoprávní úřad
Ilona Šimonková ústředna/149
Údržba veřejné zeleně, rybářské lístky
Klára Hrabalová ústředna/133
Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší
Ing. Iveta Pejchová ústředna/122
Komunální odpady, černé skládky, zemědělský půdní fond
Romana Červená ústředna/142

 


Odbor správních agend a dopravy

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 384 615-617, +420 412 371 215, +420 412 332 338, +420 412 332 363
fax:  +420 412 384 615

    

Telefon

e-mail

vedoucí odboru

Mgr. Nataša Golová ústředna/129
 

Občanské průkazy a cestovní doklady

Alena Bošková ústředna/219

Michaela Arand ústředna/218

 

Evidence obyvatel

Jana Ritschelová ústředna/130
Jiřina Vélová ústředna/131
 

Matrika

Eva Kutová ústředna/125
Iva Rosůlková ústředna/126
 

Přestupky a příjem stížností

Anna Nechvílová ústředna/128
 

Evidence řidičů (řidičské průkazy)

Iva Šmídová ústředna/217
Eliška Žáková ústředna/132

 
 

Technik, zkušební komisař

Václav Šlosar ústředna/123
 

zkušební místnost pro uchazeče o ŘP
ústředna/104

 

Technik, registr vozidel

Adriana Bušová ústředna/122
fax: 412 384 615-617/222
Jarmila Jägermanová
(přest. řízení dle §16/1b z.č. 168/1999 sb.)
ústředna/119 nebo 123
 

Přestupkové řízení v dopravě

Jitka Hanousková ústředna/121