Kompletní seznam kontaktů

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241-4
fax:  +420 412 371 051

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 384 615-617
fax:  +420 412 384 615

Pro telefonický kontakt s pracovníkem úřadu volejte číslo ústředny.
Po vyzvání zadejte číslo linky nebo vyčkejte na spojovatelku.

Část jména/příjmení:
Odbor:
Řazení:
Jméno Odbor Pozice Budova Linka
Ing. Beránek Jaroslav Odbor správy majetku a investic vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 118
Beránek Pavel Organizační odbor vnitřní správa nám. E. Beneše 470 117
Beranová Ivana Organizační odbor zástupce vedoucího, vnitřní správa nám. E. Beneše 470 147
Bc. Beranová Jitka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte I - Ř) T. G. Masaryka 1838 223
Borovičková Šárka Odbor správy majetku a investic pozemní komunikace nám. E. Beneše 470 218
Bošková Alena Odbor správních agend a dopravy občanské průkazy a cestovní doklady T. G. Masaryka 1838 219
Bc. Breburda Petr Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovník T. G. Masaryka 1838 115
Brzák Přemysl Odbor životního prostředí vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 114
Čelková Marcela Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracovnice OSVZ - veřejný opatrovník, žádosti do DPS, žádosti na ub. pro matky s dětmi, zvláštní příjemce důchodu T. G. Masaryka 1838 106
Červená Romana Odbor životního prostředí komunální odpady, černé skládky, údržba veřejné zeleně, povolení kácení stromů nám. E. Beneše 470 142
Damašková Klára Ekonomický odbor vymáhání pohledávek nám. E. Beneše 470 148
Deus David Organizační odbor vnitřní správa T. G. Masaryka 1838 104
Bc. Dlasková Lenka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče T. G. Masaryka 1838 103
Dobešová Šárka Ekonomický odbor místní poplatek ze psů, pokladna nám. E. Beneše 470 157
Doušová Berta Odbor správních agend a dopravy technik, registr vozidel T. G. Masaryka 1838 122
Bc. Dvořáková Ludmila Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež (dle příjmení dítěte A- J) T. G. Masaryka 1838 108
Mgr. Farová Iva Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé T. G. Masaryka 1838 110
Bc. Fibiger Josef Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí odboru T. G. Masaryka 1838 117
Franěk Tomáš Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracovník veřejné služby, veř. prosp. práce, alternativní tresty T. G. Masaryka 1838 120
Grof Karel Odbor správních agend a dopravy registr vozidel, autoškoly T. G. Masaryka 1838 123
Hájková Jaroslava Ekonomický odbor mzdová účetní nám. E. Beneše 470 112
Ing. Hájková Klára Odbor správy majetku a investic územní rozvoj, občanská vybavenost nám. E. Beneše 470 138
Hanousek Milan Odbor správy majetku a investic památková péče a sportoviště nám. E. Beneše 470 160
Bc. Hanousková Jitka Odbor správních agend a dopravy pověřena řízením odboru, přestupkové řízení T. G. Masaryka 1838 121
Helclová Blanka Odbor správy majetku a investic evidence majetku, věcná břemena nám. E. Beneše 470 152
Ing. Dr. Hnilicová Vlasta Ekonomický odbor vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 119
Bc. DiS. Holubová Lenka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež (dle příjmení dítěte K- Ž) T. G. Masaryka 1838 112
Horáková Zdeňka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví administrativní pracovnice OSVZ T. G. Masaryka 1838 116
Hrabáková Irena Odbor správy majetku a investic pronájmy bytů nám. E. Beneše 470 108
Hrušková Zuzana Ekonomický odbor místní poplatek za komunální odpad nám. E. Beneše 470 162
Chaloupková Jarmila Organizační odbor podatelna, informace nám. E. Beneše 470 101
DiS. Jägermanová Jarmila Odbor správních agend a dopravy technik, registr vozidel T. G. Masaryka 1838 119
Bc. Jančová Zdeňka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte S - Ž) T. G. Masaryka 1838 105
Ježková Radka Odbor vedení úřadu sekretariát starosty nám. E. Beneše 470 140
Kamberská Radka Odbor správy majetku a investic úřad územního plánování nám. E. Beneše 470 163
Kazdová Blanka Ekonomický odbor hlavní účetní nám. E. Beneše 470 121
Kinčlová Miroslava Odbor správy majetku a investic pozemky – pronájmy, prodej nám. E. Beneše 470 107
Klimeš Tomáš Odbor správy majetku a investic technik nám. E. Beneše 470 111
DiS. Kolářová Renata Ekonomický odbor účetní výdajového účtu nám. E. Beneše 470 121
Krejčí Eva Odbor správních agend a dopravy přestupkové řízení T. G. Masaryka 1838 222
Křičenská Mirdza Ekonomický odbor účetní příjmového účtu nám. E. Beneše 470 105
Ing. Kříž Radek Organizační odbor tajemník, vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 116
Mgr. Křížová Jana Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zástupkyně vedoucího odboru T. G. Masaryka 1838 114
Mgr. Křížová Kateřina Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovnice T. G. Masaryka 1838 220, 105
Kunčarová Eva Odbor správy majetku a investic administrace veřejných zakázek, projekty nám. E. Beneše 470 123
Kutová Eva Odbor správních agend a dopravy matrika T. G. Masaryka 1838 125
Louka Jan Organizační odbor informatik nám. E. Beneše 470 137
Marešová Petra Ekonomický odbor účetní příspěvkových organizací nám. E. Beneše 470 112
Moravcová Žaneta Odbor vedení úřadu sekretariát tajemníka, personalistka nám. E. Beneše 470 116
Musil Ivo Odbor správy majetku a investic odd. dopravy a silničního hospodářství nám. E. Beneše 470 134
Ing. Nechvíle Václav Odbor správy majetku a investic úřad územního plánování nám. E. Beneše 470 163
Bc. Neubauerová Jana Odbor vedení úřadu správa školství nám. E. Beneše 470 126
Novotná Marcela Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 131
Pavlíčková Helena Ekonomický odbor pokladna nám. E. Beneše 470 127
Ing. Pejchová Iveta Odbor životního prostředí odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond nám. E. Beneše 470 122
Přibylová Alena Odbor vedení úřadu sekretariát starosty nám. E. Beneše 470 109
Puschová Jana Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 136
Mgr. Rejzek Tomáš Odbor životního prostředí státní správa lesů, myslivost, ochrana zvířat, ochrana přírody, zemědělský půdní fond nám. E. Beneše 470 133
Ing. Resová Martina Živnostenský úřad vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 129
Bc. DiS. Riedelová Renata Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte A - CH) T. G. Masaryka 1838 220
Ritschelová Jana Odbor správních agend a dopravy evidence obyvatel T. G. Masaryka 1838 130
Bc. Rosůlková Iva Živnostenský úřad registrace živnostníků, výpisy ze živnostenského rejstříku nám. E. Beneše 470 128
Ing. Růžička Ladislav Odbor vedení úřadu interní auditor nám. E. Beneše 470 158
Secký Tomáš Živnostenský úřad registrace živnostníků, výpisy ze živnostenského rejstříku nám. E. Beneše 470 130
Schillingová Anna Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 136
Sobotková Alena Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracovnice zajišťující dohody o výkonu PP T. G. Masaryka 1838 111
Sucharda Jiří Organizační odbor požární prevence nám. E. Beneše 470 106
Syrová Michaela Organizační odbor podatelna, informace T. G. Masaryka 1838 101
Šepsová Lucie Odbor vedení úřadu sekretariát starosty nám. E. Beneše 470 109
Šimek Petr Odbor správy majetku a investic zástupce vedoucího, technická infrastruktura nám. E. Beneše 470 113
Šimonková Ilona Odbor životního prostředí zástupce vedoucího, vodní hospodářství, vodoprávní úřad, rybářství nám. E. Beneše 470 149
Šlosar Václav Odbor správních agend a dopravy technik, zkušební komisař T. G. Masaryka 1838 123
Šmídová Iva Odbor správních agend a dopravy evidence řidičů (řidičské průkazy) T. G. Masaryka 1838 217
Šumová Hana Stavební úřad administrativa nám. E. Beneše 470 131
Ing. Tkáč Milan Ekonomický odbor ekonomické činnosti, loterie nám. E. Beneše 470 124
Ing. Togner Martin Stavební úřad vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 139
Trebatická Jiřina Odbor vedení úřadu zástupce vedoucího odboru nám. E. Beneše 470 151
Trojan Svatopluk Živnostenský úřad živnostenská kontrola nám. E. Beneše 470 145
Tydlitátová Eva Organizační odbor podatelna, informace nám. E. Beneše 470 101
Ing. Vébr Lukáš Organizační odbor informatik nám. E. Beneše 470 137
Vélová Jiřina Odbor správních agend a dopravy evidence obyvatel T. G. Masaryka 1838 131
Veselá Hana Odbor správních agend a dopravy matrika T. G. Masaryka 1838 126
Vomáčka Martin Živnostenský úřad živnostenská kontrola nám. E. Beneše 470 145
Žáková Eliška Odbor správních agend a dopravy evidence řidičů (řidičské průkazy) T. G. Masaryka 1838 132