Kompletní seznam kontaktů

Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 372 241-4
fax:  +420 412 371 051

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 412 384 615-617
fax:  +420 412 384 615

Pro telefonický kontakt s pracovníkem úřadu volejte číslo ústředny.
Po vyzvání zadejte číslo linky nebo vyčkejte na spojovatelku.

Část jména/příjmení:
Odbor:
Řazení:
Jméno Odbor Pozice Budova Linka
Bečvářová Jiřina Ekonomický odbor vymáhání pohledávek nám. E. Beneše 470 148
Beránek Jaroslav Odbor správy majetku a investic vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 118
Beránek Pavel Organizační odbor vnitřní správa nám. E. Beneše 470 117
Beranová Ivana Organizační odbor zástupce vedoucího, vnitřní správa nám. E. Beneše 470 147
Bc. Beranová Jitka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně právní ochrana dětí T. G. Masaryka 1838 223
Borovičková Šárka Odbor správy majetku a investic pozemní komunikace nám. E. Beneše 470 218
Bošková Alena Odbor správních agend a dopravy občanské průkazy a cestovní doklady T. G. Masaryka 1838 219
Brzák Přemysl Odbor životního prostředí vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 114
Bušová Adriana Odbor správních agend a dopravy technik, registr vozidel T. G. Masaryka 1838 122
Mgr. Cupalová Romana Odbor sociálních věcí a zdravotnictví soc. - právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež T. G. Masaryka 1838 109
Čelková Marcela Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovnice T. G. Masaryka 1838 106
Červená Romana Odbor životního prostředí komunální odpady, černé skládky, zeměd. půdní fond nám. E. Beneše 470 142
Bc. DiS. Dašková Jaroslava Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovnice, koordinátorka soc. služeb T. G. Masaryka 1838 115
Bc. Dlasková Lenka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví soc. - právní ochrana dětí + náhradní rodinná péče T. G. Masaryka 1838 103
Dobešová Šárka Ekonomický odbor místní poplatek ze psů nám. E. Beneše 470 157
Dúbravec Petr Odbor vedení úřadu vnitřní audit nám. E. Beneše 470 158
Bc. Farová Iva Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé T. G. Masaryka 1838 110
Bc. Fibiger Josef Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí odboru T. G. Masaryka 1838 117
Franěk Tomáš Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracovník veřejné služby, veř. prosp. práce, alternativní tresty T. G. Masaryka 1838 120
Golová Nataša Odbor správních agend a dopravy vedoucí odboru T. G. Masaryka 1838 129
Hájková Jaroslava Odbor školství, kultury a tělovýchovy účetní příspěvkových organizací nám. E. Beneše 470 112
Ing. Hájková Klára Odbor správy majetku a investic územní rozvoj, občanská vybavenost nám. E. Beneše 470 138
Hanousek Milan Odbor správy majetku a investic památková péče a sportoviště nám. E. Beneše 470 160
Hanousková Jitka Odbor správních agend a dopravy přestupkové řízení v dopravě T. G. Masaryka 1838 121
Mgr. Hartych Marek Odbor životního prostředí ochrana přírody, lesní hosp., myslivost, ochrana zvířat nám. E. Beneše 470 133
Havlíček Martin Odbor školství, kultury a tělovýchovy Hlas severu, redakce nám. E. Beneše 470 143
Helclová Blanka Ekonomický odbor evidence majetku nám. E. Beneše 470 105
Ing. Dr. Hnilicová Vlasta Ekonomický odbor vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 119
DiS. Holubová Lenka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor T. G. Masaryka 1838 112
Horáková Zdeňka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví soc. - právní ochrana dětí - administrativní pracovnice T. G. Masaryka 1838 116
Hrabáková Irena Odbor správy majetku a investic pronájmy bytů nám. E. Beneše 470 108
Hrabalová Klára Odbor životního prostředí údržba veřejné zeleně, rybářské lístky nám. E. Beneše 470 133
Hrušková Zuzana Ekonomický odbor loterie, místní poplatek za komunální odpad nám. E. Beneše 470 162
Chaloupková Jarmila Organizační odbor podatelna, informace nám. E. Beneše 470 101
Jägermanová Jarmila Odbor správních agend a dopravy technik, registr vozidel T. G. Masaryka 1838 119
Bc. Jančová Zdeňka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně právní ochrana dětí T. G. Masaryka 1838 105
Ježková Radka Odbor vedení úřadu sekretariát starosty nám. E. Beneše 470 140
Kamberská Radka Odbor správy majetku a investic úřad územního plánování nám. E. Beneše 470 163
Kazdová Blanka Ekonomický odbor hlavní účetní nám. E. Beneše 470 121
Klimeš Tomáš Odbor správy majetku a investic technik nám. E. Beneše 470 111
Ing. Kociánová Jana Ekonomický odbor ekonomické činnosti nám. E. Beneše 470 124
DiS. Kolářová Renata Ekonomický odbor účetní výdajového účtu nám. E. Beneše 470 121
Bc. Kovaříková Denisa Odbor správy majetku a investic projektová manažerka nám. E. Beneše 470 123
Krajdlová Ilona Odbor školství, kultury a tělovýchovy Hlas severu, administrace nám. E. Beneše 470 143
Křičenská Mirdza Ekonomický odbor účetní příjmového účtu nám. E. Beneše 470 105
Kříž Radek Organizační odbor vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 154
Mgr. Křížová Jana Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zástupce vedoucího odboru T. G. Masaryka 1838 114
Mgr. Křížová Kateřina Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovnice T. G. Masaryka 1838 220, 105
Kunčarová Eva Odbor správy majetku a investic pozemky – pronájmy, prodej nám. E. Beneše 470 152
Kutová Eva Odbor správních agend a dopravy matrika T. G. Masaryka 1838 125
Louka Jan Organizační odbor informatik nám. E. Beneše 470 137
Marešová Petra Odbor školství, kultury a tělovýchovy účetní příspěvkových organizací nám. E. Beneše 470 141
Moravcová Žaneta Odbor vedení úřadu sekretariát tajemníka, personalistka nám. E. Beneše 470 116
Ing. Nechvíle Václav Odbor správy majetku a investic úřad územního plánování nám. E. Beneše 470 163
Nechvílová Anna Odbor správních agend a dopravy přestupky a příjem stížností T. G. Masaryka 1838 128
Neubauerová Jana Odbor školství, kultury a tělovýchovy správa školství nám. E. Beneše 470 126
Novotná Marcela Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 131
Pavlíčková Helena Ekonomický odbor pokladna nám. E. Beneše 470 127
Pejchová Iveta Odbor životního prostředí odpadové hospodářství, ochrana ovzduší nám. E. Beneše 470 122
Pifková Věra Živnostenský úřad registrace živnostníků, výpisy ze živnostenského rejstříku nám. E. Beneše 470 128
Puschová Jana Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 136
Radoň Karel Organizační odbor vnitřní správa T. G. Masaryka 1838 104
Ing. Resová Martina Živnostenský úřad vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 129
Bc. DiS. Riedelová Renata Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně právní ochrana dětí T. G. Masaryka 1838 220
Ritschelová Jana Odbor správních agend a dopravy evidence obyvatel T. G. Masaryka 1838 130
Rosůlková Iva Odbor správních agend a dopravy matrika T. G. Masaryka 1838 126
Samuhel Lubomír Odbor vedení úřadu tajemník městského úřadu nám. E. Beneše 470 116
Schillingová Anna Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 136
Skalová Ivana Ekonomický odbor mzdová účetní nám. E. Beneše 470 112
Sobotková Alena Odbor sociálních věcí a zdravotnictví soc. - právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež T. G. Masaryka 1838 108
Solar Jan Odbor správy majetku a investic pozemky – pronájmy, prodej nám. E. Beneše 470 107
Ing. Středová Petra Živnostenský úřad živnostenská kontrola nám. E. Beneše 470 130
Sucharda Jiří Organizační odbor požární prevence nám. E. Beneše 470 106
Syrová Michaela Organizační odbor podatelna, informace T. G. Masaryka 1838 101
Šepsová Lucie Odbor vedení úřadu sekretariát starosty nám. E. Beneše 470 109
Šimek Petr Odbor správy majetku a investic zástupce vedoucího, investice, energetika nám. E. Beneše 470 113
Šimonková Ilona Odbor životního prostředí vodní hospodářství, vodoprávní úřad nám. E. Beneše 470 149
Šlosar Václav Odbor správních agend a dopravy technik, zkušební komisař T. G. Masaryka 1838 123
Šmídová Iva Odbor správních agend a dopravy evidence řidičů (řidičské průkazy) T. G. Masaryka 1838 217
Šumová Hana Stavební úřad administrativa nám. E. Beneše 470 131
Ing. Togner Martin Stavební úřad vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 139
Trebatická Jiřina Odbor školství, kultury a tělovýchovy zástupce vedoucího odboru nám. E. Beneše 470 151
Trojan Svatopluk Živnostenský úřad živnostenská kontrola nám. E. Beneše 470 145
Tydlitátová Eva Organizační odbor podatelna, informace T. G. Masaryka 1838 101
Urbanová Dagmar Organizační odbor podatelna, informace nám. E. Beneše 470 101
Vébr Lukáš Organizační odbor informatik nám. E. Beneše 470 137
Véle Petr Odbor správy majetku a investic správa pozemních komunikací nám. E. Beneše 470 134
Vélová Jiřina Odbor správních agend a dopravy evidence obyvatel T. G. Masaryka 1838 131
Veselá Hana Odbor vedení úřadu sekretariát tajemníka nám. E. Beneše 470 116
Vomáčka Martin Živnostenský úřad živnostenská kontrola nám. E. Beneše 470 145
Žáková Eliška Odbor správních agend a dopravy evidence řidičů (řidičské průkazy) T. G. Masaryka 1838 132