Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

úřední hodiny: PO, ST 8:00 - 17:00

vedoucí: Bc. Josef Fibiger
zástupce vedoucího: Mgr. Jana Křížová

náplň práce

  • péče o rodinu a děti
  • péče o těžce zdravotně postižené občany
  • péče o staré občany
  • péče o občany ohrožené sociálním vyloučením
  • péče o občany umístěné ve zdravotnických zařízeních
  • zabezpečení zařízení sociálních služeb
  • zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., a občanského zákoníku 89/2012 Sb.
  • sledování a řešení stavu zdravotní péče ve městě a ve spolupráci s ostatními odbory a ředitelem nemocnice zabezpečení provozu zdravotnických zařízení
  • sledování dotačních programů
  • spolupráce s úsekem získání dotací v rámci působnosti odboru