Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

úřední hodiny: PO, ST 8:00 - 17:00

vedoucí: Bc. Josef Fibiger
zástupce vedoucího: Mgr. Jana Křížová

náplň práce

 • péče o rodinu a děti
 • péče o těžce zdravotně postižené občany
 • péče o staré občany
 • péče o občany ohrožené sociálním vyloučením
 • péče o občany umístěné ve zdravotnických zařízeních
 • zabezpečení zařízení sociálních služeb
 • výkon státní správy na úseku výplat dávek hmotné nouze dle zákonů č. 110 a 111/2006 Sb., příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006Sb., dávek pro zdravotně postižené občany dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. Ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., a zákona o rodině č.94/1963 Sb.
 • sledování a řešení stavu zdravotní péče ve městě a ve spolupráci s ostatními odbory a ředitelem nemocnice zabezpečení provozu zdravotnických zařízení
 • sledování dotačních programů
 • spolupráce s úsekem získání dotací v rámci působnosti odboru