Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
30.12.141.2.15OŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"PDF
6.1.159.2.15OŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"PDF
9.1.1516.2.15OŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"PDF
9.1.1516.2.15OŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"PDF
29.1.1513.2.15SÚ - rozhodnutí o umístění stavby SKI Areál Horní Podluží - přivaděč vody pro zasněžování a kabelový přivaděč z trafostanice, čerpací stanicePDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
26.1.1510.2.15Usnesení ze 6. schůze Rady města VarnsdorfPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
23.7.1431.3.15Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 01.07.2014 dle územní působnosti města Varnsdorf PDF
30.10.1425.3.15Exekutorský úřad Praha 5 - dražba nemovitých věcí povinného Karla Petrů dne 25.03.2015PDF
10.11.1410.2.15Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmuPDF
25.11.1424.2.15ČR - Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převoduPDF
27.11.1425.2.15Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení o nařízení dalšího dražebního juednání na den 25.02.2015 (povinný Milan Košumberský)PDF
3.12.142.2.15Městská policie - výzva k odstranění vraku z parkoviště - ul. SportovcůPDF
16.12.1412.2.15Exekutorský úřad Kladno - usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání o provedení elektronické dražby nemovitých věcí povinné Štěpánky Bacharové dne 12.02.2015 PDF
6.1.1518.2.15Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba nemovité věci povinné Dagmar Dvořákové dne 18.02.2015PDF
6.1.156.2.15Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou - 3. kolo dražebního jednání dne 06.02.2015 (povinná: Jana Stankovičová)PDF
13.1.1524.2.15Exekutorský úřad Svitavy - usnesení o nařízení elektronické dražby na den 24.02.2015 (povinný Petr Neubauer) PDF
13.1.1512.2.15Exekutorský úřad Plzeň-město -elektronická dražba nemovitostí povinného Davida Kopčana dne 12.02.2015PDF
22.1.1525.2.15Exekutorský úřad Zlín - usnesení o elektronické dražbě, která se koná dne 25.02.2015 (Zdeněk Sýkora)PDF
27.1.154.3.15Exekutorský úřad Zlín - usnesení o elektronické dražbě, která se koná dne 04.03.2015 (Michaela Dordová)PDF
29.1.1529.4.15Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmuPDF


Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy