Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
20.5.1625.5.16OSMI - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchPDF
20.5.1625.5.16OSMI - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.5.163.6.16OSMI - zveřejnění záměru převést a propachtovat pozemkové parcely a zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady nebo sekání trávyPDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
13.5.1626.5.16ZM - informace o konání XVI. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF
18.5.1626.5.16ZM - program na XVI. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.5.1620.6.16VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / SOCIÁLNÍ PRACOVNICE NA OSVZPDF


Vyhlášky finančního úřadu

Platí od Platí do Popis Ke stažení
29.4.1630.5.16FÚ - zpřístupnění hromadného předpisného seznamuPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
13.11.1531.5.16OMEXOM GA Energo - oznámení o provádění stavby, která řeší úpravu vrchního vedení NNPDF
26.1.1630.6.16OMEXOM GA Energo - oznámení o provádění stavby, která řeší podzemní kabelové vedeníPDF
19.2.1631.5.16OMEXOM GA Energo - oznámení o provádění stavby, která řeší přípojku elektrické energie PDF
4.3.164.6.16Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkemPDF
23.3.167.6.16Exekutorský úřad Praha 2 - opakovaná dražba nemovité věci (povinný Milan Kunc)PDF
4.4.1624.5.16Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby (povinní Miroslav Opluštil, Jiřina Sedalová)PDF
4.4.1624.5.16Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby (povinní Miroslav Opluštil, Jiřina Sedalová)PDF
15.4.1631.7.16OMEXOM GA Energo - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NNPDF
29.4.1631.5.16SVS - vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2015PDF
4.5.164.8.16Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu PDF
4.5.1622.6.16Exekutorský úřad Zlín - usnesení o elektronické dražbě (povinný Milan Hučko)PDF
11.5.1626.5.16SÚ - rozhodnutí o umístění stavbyPDF
11.5.1626.5.16OŽP - zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severozápad - CZ04"PDF
18.5.1612.7.16Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (povinní Miroslav Suchý, Věra Matyásková)PDF
18.5.1613.7.16Dražbypost s.r.o. - dražební vyhláška nemovitosti PDF
19.5.167.9.16Exekutorský úřad Liberec - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Blanka Hozáková)PDF


Veřejnoprávní smlouvy

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.11.154.11.18Město Varnsdorf a Nadační fond Hrádek - Burgsberg VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Tělovýchovná jednota Slovan VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Letecko modelářský klub VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Tělovýchovná jednota Slovan VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Tělovýchovná jednota Slovan VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Tělovýchovná jednota Slovan VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Stars VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a HC TS VarnsdorfPDF
25.4.1625.4.19Město Varnsdorf a Nadační fond Hrádek - Burgsberg VarnsdorfPDF
25.4.1625.4.19Město Varnsdorf a Fotbalový klub VarnsdorfPDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy