Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
6.8.1410.9.14Volby - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komisePDF
18.8.1410.9.14Volby - volební okrsky města Varnsdorf pro volby do zastupitelstev obcíPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
18.8.145.9.14Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
13.6.1424.9.14Exekutorský úřad Litoměřice - dražba nemovitostí povinného Milana Košumberského dne 24.09.2014PDF
8.7.149.9.14Soudní exekutor JUDr. Kučera - Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání dne 9.9.2014 (povinná Štěpánka Bacharová) PDF
15.7.1424.9.14Exekutorský úřad Litoměřice - dražba nemovitostí povinného Milana Košumberského dne 24.09.2014 - opravné usnesení - výrok IV. dražeb. vyhláškyPDF
23.7.1430.9.14Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 01.07.2014 dle územní působnosti města Varnsdorf PDF
28.7.1430.11.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa na p.p.č. 183/1 PDF
13.8.1419.9.14Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, který se koná dne 19.09.2014 (povinná Marie Grobauerová)PDF
13.8.142.9.14Exekutorský úřad Prachatice - dražba nemovitostí povinného Zdeňka Kadlece dne 2.9.2014PDF
15.8.1424.9.14Exekutorský úřad Praha 5 - dražba nemovitostí povinné Jaroslavy Němcové dne 24.09.2014PDF
18.8.1419.11.14Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení o odročení dražebního jednání na den 19.11.2014 (povinný Milan Košumberský)PDF
27.8.1415.10.14Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba nemovité věci povinného Miloše Sekerky dne 15.10.2014PDF


Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy