Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
17.6.152.7.15OŽP - oznámení o zahájení řízeníPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
17.6.152.7.15OSMI - usnesení z 15. schůze Rady města Varnsdorf (usnesení č. 265/2015)PDF
26.6.1511.7.15OSMI - usnesení z 16. schůze Rady města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.6.157.7.15Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ředitel / ředitelka společnosti REGIA a.s.PDF
29.6.1524.7.15Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Pracovník / pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí v odboru sociálních věcí a zdravotnictví"PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
17.2.1531.7.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší zemní kabelové vedení - zřízení nového odběrného místa pro garáž PDF
4.3.1531.7.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové zemní kabelové vedení NN pro zřízení nového odběrného místa PDF
6.5.158.7.15Exekutorský úřad Praha-východ - dražební vyhláška (povinný Petr Zvěřina)PDF
12.5.1531.8.15Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem + výzva a informace pro občanyPDF
21.5.1515.7.15Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška nemovitých věcí (povinná Ludmila Pražanová)PDF
26.5.158.7.15Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě (povinná Dagmar Dvořáková)PDF
1.6.1530.7.15Exekutorský úřad Praha - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinný Michal Rousek)PDF
3.6.156.8.15Exekutorský úřad Kladno - dražební vyhláška o provedení další elektronické dražby nemovitých věcí (povinná Štěpánka Bacharová)PDF
8.6.159.7.15OŽP - Plán opatření pro německé dílčí povodí OdryPDF
8.6.159.7.15OŽP - Plán řízení povodňových rizik v německém dílčím povodí OdryPDF
15.6.1515.7.15Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků v k.ú. Varnsdorf a StudánkaPDF
16.6.1530.9.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší kabelové vedení NNPDF
16.6.1523.7.15Exekutorský úřad 021 Praha 8 - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinný Milan Skořepa)PDF
26.6.154.8.15ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřinyPDF
26.6.159.9.15Exekutorský úřad Plzeň - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Vladimír Dvořák)PDF
29.6.1512.8.15Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Radek Bukáček)PDF
29.6.1514.7.15Exekutorský úřad Praha 6 - exekuční příkaz (povinný Florim Aljija)PDF
30.6.1515.7.15Ministerstvo životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení (Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje)PDF
1.7.1510.9.15Exekutorský úřad Plzeň - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Anna Kurucová)PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy