Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.9.1423.10.14OSMI - oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu RybništěPDF
11.10.1426.10.14Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
13.10.1428.10.14OSMI - usnesení z 89. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 09.10.2014PDF
15.10.1430.10.14OSMI - usnesení z 89. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 09.10.2014PDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
14.10.1431.10.14Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní místo: Mzdová účetní města VarnsdorfPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
23.7.1430.10.14Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 01.07.2014 dle územní působnosti města Varnsdorf PDF
28.7.1430.11.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa na p.p.č. 183/1 PDF
18.8.1419.11.14Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení o odročení dražebního jednání na den 19.11.2014 (povinný Milan Košumberský)PDF
11.9.1415.11.14ČEZ Distribuce a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů PDF
17.9.145.11.14Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba nemovitých věcí povinného Jana Vitouše dne 05.11.2014PDF
22.9.1410.12.14Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nermovitých věcí povinné Jitky Ungrové dne 10.12.2014PDF
25.9.144.11.14Exekutorský úřad Most - dražba nemovitostí povinného Jaroslava Kocůrka dne 04.11.2014 PDF
26.9.1430.11.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa PDF
29.9.1429.11.14Městská policie - výzva k odstranění vrakuPDF
30.9.1420.11.14Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení elekronického dražebního jednání na den 20.11.2014 (povinný Michal Němec)PDF
2.10.1423.10.14Exekutorský úřad Praha 7 - opakovaná elektronická dražba nemovitostí povinného Lukáše Damaška dne 23.10.2014PDF
6.10.1413.11.14Exekutorský úřad Praha 2 - elektronická dražba nemovitostí povinného Milana Kunce dne 13.11.2014 (opakovaná) PDF
6.10.1431.12.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší zřízení nové přípojky zemním kabelovým vedením NN PDF
13.10.1426.11.14Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě dne 26.11.2014 (povinný Jiří Ledvinka)PDF
13.10.1431.10.14Okresní soud v Děčíně - dražba movitých věcí povinné Ivany Zenkerové dne 31.10.2014PDF
15.10.1430.10.14Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o odložení dražby nemovitostí povinného Vladimíra Brodského nařízené na den 15.10.2014 na neurčito PDF


Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy