Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
9.12.1424.12.14SÚ - oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: SKI Areál Horní Podluží - přivaděč vody pro zasněžování a kabelový přivaděč z trafostanice, čerpací stanice v k.ú. Horní PodlužíPDF
11.12.1412.1.15OSMI - oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Jiřetín pod Jedlovou za uplynulé obdobíPDF
11.12.1426.12.14OSMI - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení nového dopravního značení v k.ú. Dolní Podluží PDF
17.12.141.1.15Město Varnsdorf - oznámení objednatele o uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujícíchPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
17.12.1415.1.15Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Technických služeb města Varnsdorf s.r.o.PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
23.7.1431.12.14Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 01.07.2014 dle územní působnosti města Varnsdorf PDF
6.10.1431.12.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší zřízení nové přípojky zemním kabelovým vedením NN PDF
27.10.1414.1.15Exekutorský úřad Praha 5 - dražba nemovitostí povinné Michaly Pitnerové dne 14.01.2015PDF
30.10.1425.3.15Exekutorský úřad Praha 5 - dražba nemovitých věcí povinného Karla Petrů dne 25.03.2015PDF
6.11.1431.12.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší elektro přípojku pro nový rodinný dům PDF
10.11.1410.2.15Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmuPDF
18.11.1413.1.15Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby dne 13.01.2015 (povinný Machala Stanislav)PDF
20.11.1420.1.15Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby dne 20.01.2015 (povinný Mázl Josef)PDF
25.11.1424.2.15ČR - Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převoduPDF
26.11.1414.1.15Exekutorský úřad Praha 10 - usnesení o nařízení elektronické dražby na den 14.01.201 (povinný: Cichocký Vladimír)PDF
27.11.1425.2.15Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení o nařízení dalšího dražebního juednání na den 25.02.2015 (povinný Milan Košumberský)PDF
3.12.142.2.15Městská policie - výzva k odstranění vraku z parkoviště - ul. SportovcůPDF
4.12.1429.12.14Exekutorský úřad Praha 3 - dražba věcí povinného Daniela Gerháta dne 29.12.2014PDF
11.12.1426.12.14Exekutorský úřad Klatovy - usnesení o odročení dražebního roku nemovitých věcí povinné Jitky Ungrové na neurčitoPDF
16.12.1412.2.15Exekutorský úřad Kladno - usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání o provedení elektronické dražby nemovitých věcí povinné Štěpánky Bacharové dne 12.02.2015 PDF


Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy