Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
27.6.1430.7.14OSMI - oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru VarnsdorfPDF
1.7.145.8.14Volby - zveřejnění seznamu obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají POÚ Městskému úřadu VarnsdorfPDF
1.7.145.8.14Volby - zveřejnění počtu podpisů na peticíchPDF
22.7.146.8.14SÚ - rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí na stavbu: Stavební úpravy NTL Varnsdorf - Turnovská + 2, plynovod PE d110 délky 515m + přípojky PE d32 - 29 ksPDF
25.7.149.8.14OSMI - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: "REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa"PDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
21.7.145.8.14OSMI - usnesení z 84. schůze Rady města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
21.7.148.8.14Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní místo: Pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictvíPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
26.5.1426.7.14Městská policie - výzva k odstranění vrakuPDF
3.6.141.8.14Exekutorský úřad Praha 1 - elektronická dražba nemovitostí povinných: 1) Prouzová Olga, 2) Holler Bohumil dne 01.08.2014 PDF
13.6.1424.9.14Exekutorský úřad Litoměřice - dražba nemovitostí povinného Milana Košumberského dne 24.09.2014PDF
16.6.1411.8.14Exekutorský úřad Cheb - oznámení o nařízení dražebního roku na den 11.08.2014 (povinná Vendula Bourková)PDF
20.6.1412.8.14Exekutorský úřad Olomouc - usnesení o nařízení dražebního jednání - dražba nemovitých věcí povinné Marie Hudečkové dne 12.08.2014PDF
25.6.1425.8.14Městská policie - výzva k odstranění vrakuPDF
8.7.149.9.14Soudní exekutor JUDr. Kučera - Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání dne 9.9.2014 (povinná Štěpánka Bacharová) PDF
15.7.1424.9.14Exekutorský úřad Litoměřice - dražba nemovitostí povinného Milana Košumberského dne 24.09.2014 - opravné usnesení - výrok IV. dražeb. vyhláškyPDF
23.7.1430.9.14Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 01.07.2014 dle územní působnosti města Varnsdorf PDF


Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy