Úřední deska

Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
17.3.1730.3.17ZM - informace o konání XXIII. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF
22.3.1730.3.17ZM - program XXIII. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
20.3.174.4.17VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa VEDOUCÍ CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEBPDF
23.3.1718.4.17VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa ÚŘEDNÍK / ÚŘEDNICE STAVEBNÍHO ÚŘADUPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
16.2.1731.12.17EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu města Varnsdorf na rok 2017PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
3.2.1729.3.17Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Ladislav Rigo)PDF
13.2.173.4.17EURODRAŽBY.CZ - dražební vyhláška nemovitosti (dlužník Mgr. Vojtěch Nagy)PDF
17.2.1730.6.17Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem PDF
23.2.1725.4.17Exekutorský úřad Praha-západ - usnesení - dražební vyhláška nemovitosti(povinní Martin Kobylák, Jitka Kobyláková)PDF
24.2.1731.3.17Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška movité věci (povinný Petr Kohout)PDF
2.3.1727.4.17MP - výzva k odstranění neoprávněného záboru veřejného prostranství (Citroen ZX)PDF
6.3.171.5.17MP - výzva k odstranění vraku (VW Golf)PDF
8.3.173.5.17Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Adéla Mrázová)PDF
13.3.1712.5.17MP - výzva k odstranění vraku (vw Golf)PDF
16.3.1710.5.17Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Zdeněk Prkno)PDF
20.3.1710.5.17Exekutorský úřad Karviná - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinná Aneta Šuhajová)PDF
23.3.1710.5.17Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě (povinný Petr Zvěřina)PDF
23.3.1727.4.17Exekutorský úřad Praha - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Marie Hučková)PDF
23.3.1722.5.17MP - výzva k odstranění vraku (Hyundai Accent)PDF
23.3.1722.5.17MP - výzva k odstranění vraku (Mercedes Benz)PDF


Veřejnoprávní smlouvy

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.11.154.11.18Město Varnsdorf a Nadační fond Hrádek - Burgsberg VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Tělovýchovná jednota Slovan VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Letecko modelářský klub VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Tělovýchovná jednota Slovan VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Tělovýchovná jednota Slovan VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Tělovýchovná jednota Slovan VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a Stars VarnsdorfPDF
18.4.1618.4.19Město Varnsdorf a HC TS VarnsdorfPDF
25.4.1625.4.19Město Varnsdorf a Nadační fond Hrádek - Burgsberg VarnsdorfPDF
25.4.1625.4.19Město Varnsdorf a Fotbalový klub VarnsdorfPDF
1.6.161.6.19Město Varnsdorf a Pavel Nejtek PDF
13.3.1713.3.20Město Varnsdorf a Technické služby města Varnsdorf s.r.o.PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy