Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
6.3.1522.4.15OSMI - oznámení o projednávání návrhu Změny č. 1 územního plánu Dolní PodlužíPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
27.2.1514.3.15OSMI - usnesení z 8. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 26.02.2015PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
30.10.1425.3.15Exekutorský úřad Praha 5 - dražba nemovitých věcí povinného Karla Petrů dne 25.03.2015PDF
29.1.1529.4.15Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmuPDF
13.2.1521.4.15Dražební centrum s.r.o. - dražební vyhláška o provedení nedobrovolné dražby (Eva Žalská)PDF
17.2.1530.6.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové zemní kabelové vedení pro zřízení nového odběrného místa PDF
17.2.1531.7.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší zemní kabelové vedení - zřízení nového odběrného místa pro garáž PDF
17.2.151.4.15Exekutorský úřad Liberec - veřejná dražební vyhláška proti povinnému (Milan Sestani)PDF
19.2.1531.8.15Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem PDF
19.2.156.3.15Ministerstvo životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení (Národní plán povodí Odry)PDF
19.2.156.3.15Ministerstvo životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení (Národní plán povodí Labe)PDF
23.2.159.4.15Exekutorský úřad Praha 6 - exekuce prodejem nemovitostí povinného Petra KopeckéhoPDF
25.2.1526.3.15EURODRAŽBY.CZ a.s. - veřejná dražba nemovitosti dlužníků Oldřicha Rybáře a Jitky Rybářové dne 26.03.2015PDF
25.2.1526.3.15EURODRAŽBY.CZ a.s. - veřejná dražba nemovitosti dlužníka Jitky Rybářové dne 26.03.2015PDF
4.3.1515.4.15Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě dne 15.04.2015 (povinný Jiří Ledvinka)PDF
4.3.1531.7.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové zemní kabelové vedení NN pro zřízení nového odběrného místa PDF
4.3.1529.4.15Exekutorský úřad Praha 1 - elektronická dražba nemovitosti povinného (Jiří Jelínek) PDF
5.3.152.4.15Exekutorský úřad Plzeň - město - elektronická dražba nemovitostí povinného Michala Šandora dne 02.04.2015PDF
5.3.1520.3.15MŽP - závěr zjišťovacího řízení - posuzování vlivů na životní prostředí - plán pro zvládání povodňových rizik v povodí LabePDF
5.3.1520.3.15MŽP - závěr zjišťovacího řízení - posuzování vlivů na životní prostředí - plán pro zvládání povodňových rizik v povodí OdryPDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy