Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
12.3.1423.4.14Volby - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komisePDF
24.3.1423.4.14Volby - volební okrsky města Varnsdorf pro volby do Evropského parlamentuPDF
4.4.1419.4.14OSMI - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění dopravního značení v lokalitě silnice č. III/2641 (Fr. Kmocha) v obci VarnsdorfPDF
11.4.1424.5.14Volby - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu PDF
15.4.1430.4.14EkO - oznámení o uložení daňové písemnosti (Darina Hykšová)PDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
14.4.1429.4.14OSMI - usnesení ze 78. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 10.04.2014PDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
11.4.1424.4.14Pozvánka na XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 24. dubna 2014PDF
16.4.1424.4.14Program XXXIV. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
28.3.1430.4.14Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky PO Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín PDF
11.4.1412.5.14Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace PDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
9.4.1424.4.14Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2013PDF


Vyhlášky finančního úřadu

Platí od Platí do Popis Ke stažení
26.3.1414.5.14Finanční úřad pro Ústecký kraj - dražební vyhláška č. 1/2014 (bytová jednotka č. 2761/5 v k.ú. Varnsdorf)PDF
26.3.1414.5.14Finanční úřad pro Ústecký kraj - dražební vyhláška č. 2/2014 (bytová jednotka č. 2761/1 v k.ú. Varnsdorf)PDF
26.3.1414.5.14Finanční úřad pro Ústecký kraj - dražební vyhláška č. 3/2014 (bytová jednotka č. 2633/2 v k.ú. Varnsdorf)PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
26.2.1429.4.14Exekutorský úřad Beroun - usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitostí povinné Růženy Matoušové dne 29.04.2014PDF
28.2.145.5.14Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o nařízení elektronické dražby na den 05.05..2014 (povinný: Jozef Bartek, Tereza Bártková)PDF
6.3.1430.6.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa na p.p.č. 163/1 v k.ú. Varnsdorf PDF
17.3.1417.5.14MP - výzva k odstranění vraku PDF
17.3.147.5.14Exekutorský úřad Olomouc - usnesení o nařízení dražebního jednání (elektronická dražba nemovitostí povinné Marie Hudečkové) na den 07.05.2014PDF
19.3.1430.4.14Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba nemovité věci povinného Jiřího Ledvinky dne 30.04.2014PDF
24.3.1430.6.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa pro zahradu, p.p.č. 3762 v k.ú. Varnsdorf PDF
26.3.1429.4.14Exekutorský úřad Plzeň-město - usnesení o odročení elektronické dražby nemovitostí povinné Anny Kurucové na den 29.04.2014 PDF
31.3.1431.5.14Městská policie - výzva k odstranění vrakuPDF
1.4.1421.5.14Exekutorský úřad Plzeň-sever - elektronická dražba nemovitostí povinného Milana Poláka za účasti manželky Marcely Polákové dne 21.05.2014PDF
4.4.1419.4.14Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj - rozhodnutí o ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření k tlumení a prevenci varroázy včel č. 1/2013PDF
7.4.1422.4.14Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě PDF
7.4.1428.4.14CZ Dražby a.s. - konání veřejné dražby nedobrovolné opakované dne 28.04.2014 (dlužník Vendula Vildová) PDF
10.4.1426.6.14Exekutorský úřad Praha 5 - dražba nemovitých věcí povinného Karla Petrů dne 26.06.2014PDF
10.4.1426.6.14Exekutorský úřad Nymburk - usnesení o nařízení dražebního jednání na den 26.06.2014 (povinný Zdeněk Jelínek, zastoupený matkou Evou Kolářovou) PDF
17.4.146.5.14EURODRAŽBY.CZ a.s. - veřejná dražba dobrovolná nemovitých věcí dlužníků Vilmy Skořepové a Ladislava Skořepy dne 06.05.2014PDF


Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy