Úřední deska

Úřední deska

Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
15.5.1530.5.15OSMI - usnesení z 13. schůze Rady města Varnsdorf PDF
22.5.156.6.15OSMI - zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady nebo sekání trávyPDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
15.5.1528.5.15ZM - informace o konání VII. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF
20.5.1528.5.15ZM - program VII. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
5.5.1529.5.15Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Investiční referent v Odboru správy majetku a investic MěÚ VarnsdorfPDF
5.5.1529.5.15Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Rozpočtář v ekonomickém odboru Městského úřadu VarnsdorfPDF
13.5.151.6.15Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Ředitel/ ředitelka společnosti Regia a.s.PDF
14.5.155.6.15Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referent / referentka agendy přestupků v odboru správních agend a dopravy Městského úřadu VarnsdorfPDF
15.5.1515.6.15Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: pracovník / pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí v odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu VarnsdorfPDF
18.5.1512.6.15Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru správních agend a dopravy Městského úřadu VarnsdorfPDF
18.5.1512.6.15Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referent / referentka v ekonomickém odboru Městského úřadu VarnsdorfPDF


Vyhlášky finančního úřadu

Platí od Platí do Popis Ke stažení
30.4.151.6.15Finanční úřad pro Ústecký kraj - informace ke zpřístupnění k nahlédnutí předpisného seznamu + přílohyPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
17.2.1530.6.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové zemní kabelové vedení pro zřízení nového odběrného místa PDF
17.2.1531.7.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší zemní kabelové vedení - zřízení nového odběrného místa pro garáž PDF
4.3.1531.7.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové zemní kabelové vedení NN pro zřízení nového odběrného místa PDF
30.3.1529.6.15Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (povinný Jiří Prokš)PDF
2.4.1522.6.15Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínekPDF
2.4.1522.6.15Ministerstvo zemědělství - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínekPDF
28.4.1528.5.15Exekutorský úřad Jeseník - usnesení o nařízení dražebního roku (povinný Roman Charvát)PDF
30.4.151.6.15SVS - vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014PDF
6.5.158.7.15Exekutorský úřad Praha-východ - dražební vyhláška (povinný Petr Zvěřina)PDF
12.5.1527.5.15Exekutorský úřad Šumperk - usnesení o odložení dražebního jednání (Denisa Kolnerová)PDF
12.5.1531.8.15Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem + výzva a informace pro občanyPDF
19.5.1518.6.15OŽP - "Plán opatření pro německé dílčí povodí Labe" - návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředíPDF
19.5.1523.6.15Top Credit, a.s. - dobrovolná dražba provozního areálu č.p. 2526 v k.ú. VarnsdorfPDF
21.5.1515.7.15Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška nemovitých věcí (povinná Ludmila Pražanová)PDF
22.5.1517.6.15Ministerstvo obrany - výběrové řízení na odprodej pozemkůPDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy