Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
31.3.1516.5.15OSMI - oznámení o projednávání návrhu Změny č. 2 územního plánu Jiřetín pod JedlovouPDF
3.4.1518.5.15OSMI - oznámení zveřejnění návrhu územního opatření o stavební uzávěřePDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
13.4.1528.4.15OSMI - usnesení z 11. schůze Rady města Varnsdorf (usnesení č. 150/2015/1)PDF
15.4.1530.4.15OSMI - zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady nebo sekání trávyPDF
24.4.159.5.15OSMI - usnesení z 12. schůze Rady města Varnsdorf PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
29.1.1529.4.15Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmuPDF
17.2.1530.6.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové zemní kabelové vedení pro zřízení nového odběrného místa PDF
17.2.1531.7.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší zemní kabelové vedení - zřízení nového odběrného místa pro garáž PDF
19.2.1531.8.15Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem PDF
4.3.1531.7.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové zemní kabelové vedení NN pro zřízení nového odběrného místa PDF
4.3.1529.4.15Exekutorský úřad Praha 1 - elektronická dražba nemovitosti povinného (Jiří Jelínek) PDF
9.3.1530.4.15Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby dne 30.04.2015 (povinný Vlček Pavel)PDF
23.3.1512.5.15Exekutorský úřad Praha 7 - usnesení o dražbě nemovitých věcí (povinný Lukáš Damašek)PDF
25.3.157.5.15Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinné (Denisa Kolnerová)PDF
30.3.1529.6.15Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (povinný Jiří Prokš)PDF
2.4.1522.6.15Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínekPDF
3.4.156.5.15Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška movité věci (povinný Daniel Gerhát)PDF
9.4.1521.5.15Exekutorský úřad Praha 2 - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - dražební vyhláška opakovaná (povinný Lukáš Hejný)PDF
9.4.1519.5.15Exekutorský úřad Praha 5 - dražební vyhláška movité věci (povinný Oto Miklóš)PDF
16.4.151.5.15Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Ústeckém krajiPDF
20.4.1511.5.15Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení o výběrovém řízení č. U/007/2015 (zjištění zájemce o koupi nemovit. majetku)PDF
2.4.1522.6.15Ministerstvo zemědělství - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínekPDF
23.4.158.5.15SÚ - rozhodnutí - stavební povolení (zateplení a stavební úpravy bytového domu č.p. 2840, 2841, 2842)PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy