Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
6.3.1522.4.15OSMI - oznámení o projednávání návrhu Změny č. 1 územního plánu Dolní PodlužíPDF
24.3.158.4.15SÚ - oznámení o zahájení stavebního řízení (zateplení a stavební úpravy bytového domu č.p. 2840, 2841, 2842)PDF
31.3.1516.5.15OSMI - oznámení o projednávání návrhu Změny č. 2 územního plánu Jiřetín pod JedlovouPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.3.153.4.15OSMI - usnesení z 9. schůze Rady města VarnsdorfPDF
27.3.1511.4.15OSMI - usnesení z 10. schůze Rady města VarnsdorfPDF
27.3.1511.4.15OSMI - zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady nebo sekání trávyPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
29.1.1529.4.15Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmuPDF
13.2.1521.4.15Dražební centrum s.r.o. - dražební vyhláška o provedení nedobrovolné dražby (Eva Žalská)PDF
17.2.1530.6.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové zemní kabelové vedení pro zřízení nového odběrného místa PDF
17.2.1531.7.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší zemní kabelové vedení - zřízení nového odběrného místa pro garáž PDF
17.2.151.4.15Exekutorský úřad Liberec - veřejná dražební vyhláška proti povinnému (Milan Sestani)PDF
19.2.1531.8.15Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem PDF
23.2.159.4.15Exekutorský úřad Praha 6 - exekuce prodejem nemovitostí povinného Petra KopeckéhoPDF
4.3.1515.4.15Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě dne 15.04.2015 (povinný Jiří Ledvinka)PDF
4.3.1531.7.15GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové zemní kabelové vedení NN pro zřízení nového odběrného místa PDF
4.3.1529.4.15Exekutorský úřad Praha 1 - elektronická dražba nemovitosti povinného (Jiří Jelínek) PDF
5.3.152.4.15Exekutorský úřad Plzeň - město - elektronická dražba nemovitostí povinného Michala Šandora dne 02.04.2015PDF
9.3.1530.4.15Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby dne 30.04.2015 (povinný Vlček Pavel)PDF
13.3.1516.4.15Exekutorský úřad Děčín - dražební vyhláška k vymožení povinnosti povinného zaplatit pohledávku (M. Prknová)PDF
13.3.151.4.15Ministerstvo obrany ČR - výběrové řízení na odprodej pozemku PDF
23.3.1512.5.15Exekutorský úřad Praha 7 - usnesení o dražbě nemovitých věcí (povinný Lukáš Damašek)PDF
25.3.157.5.15Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinné (Denisa Kolnerová)PDF
30.3.1529.6.15Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (povinný Jiří Prokš)PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy