Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
9.9.1418.10.14Volby - oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Varnsdorf a voleb do Senátu Parlamentu České republiky PDF
11.9.1426.9.14OSMI - stavební povolení na stavbu: "REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa" PDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
15.9.1430.9.14OSMI - usnesení z 87. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 11.09.2014PDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
12.9.1425.9.14Pozvánka na XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 25. září 2014PDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
1.9.1419.9.14Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní místo: Pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictvíPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
13.6.1424.9.14Exekutorský úřad Litoměřice - dražba nemovitostí povinného Milana Košumberského dne 24.09.2014PDF
15.7.1424.9.14Exekutorský úřad Litoměřice - dražba nemovitostí povinného Milana Košumberského dne 24.09.2014 - opravné usnesení - výrok IV. dražeb. vyhláškyPDF
23.7.1430.9.14Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 01.07.2014 dle územní působnosti města Varnsdorf PDF
28.7.1430.11.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa na p.p.č. 183/1 PDF
13.8.1419.9.14Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, který se koná dne 19.09.2014 (povinná Marie Grobauerová)PDF
15.8.1424.9.14Exekutorský úřad Praha 5 - dražba nemovitostí povinné Jaroslavy Němcové dne 24.09.2014PDF
18.8.1419.11.14Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení o odročení dražebního jednání na den 19.11.2014 (povinný Milan Košumberský)PDF
27.8.1415.10.14Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba nemovité věci povinného Miloše Sekerky dne 15.10.2014PDF
3.9.142.10.14Exekutorský úřad Plzeň-město - usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitostí povinného Davida Kopčana na den 02.10.2014 PDF
11.9.1415.11.14ČEZ Distribuce a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů PDF
16.9.1417.10.14Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, který se koná dne 17.10.2014 (povinná Lucie Kučerová)PDF
16.9.1415.10.14Exekutorský úřad Praha 9 - elektronická dražba nemovitostí povinného Vladimíra Brodského dne 15.10.2014PDF


Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy