Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
1.7.145.8.14Volby - zveřejnění seznamu obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají POÚ Městskému úřadu VarnsdorfPDF
1.7.145.8.14Volby - zveřejnění počtu podpisů na peticíchPDF
22.7.146.8.14SÚ - rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí na stavbu: Stavební úpravy NTL Varnsdorf - Turnovská + 2, plynovod PE d110 délky 515m + přípojky PE d32 - 29 ksPDF
25.7.149.8.14OSMI - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: "REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa"PDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
21.7.145.8.14OSMI - usnesení z 84. schůze Rady města VarnsdorfPDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
29.7.1414.8.14Pozvánka na XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 14. srpna 2014PDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
21.7.148.8.14Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní místo: Pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictvíPDF
28.7.1411.8.14Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna - výběrové řízení na pozici sociální pracovníkPDF
30.7.1422.8.14Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní místo: referent Odboru správy majetku a investic (referent rozvoje územních samosprávných celků - projektový manažer)PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
3.6.141.8.14Exekutorský úřad Praha 1 - elektronická dražba nemovitostí povinných: 1) Prouzová Olga, 2) Holler Bohumil dne 01.08.2014 PDF
13.6.1424.9.14Exekutorský úřad Litoměřice - dražba nemovitostí povinného Milana Košumberského dne 24.09.2014PDF
16.6.1411.8.14Exekutorský úřad Cheb - oznámení o nařízení dražebního roku na den 11.08.2014 (povinná Vendula Bourková)PDF
20.6.1412.8.14Exekutorský úřad Olomouc - usnesení o nařízení dražebního jednání - dražba nemovitých věcí povinné Marie Hudečkové dne 12.08.2014PDF
25.6.1425.8.14Městská policie - výzva k odstranění vrakuPDF
8.7.149.9.14Soudní exekutor JUDr. Kučera - Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání dne 9.9.2014 (povinná Štěpánka Bacharová) PDF
15.7.1424.9.14Exekutorský úřad Litoměřice - dražba nemovitostí povinného Milana Košumberského dne 24.09.2014 - opravné usnesení - výrok IV. dražeb. vyhláškyPDF
23.7.1430.9.14Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 01.07.2014 dle územní působnosti města Varnsdorf PDF
28.7.1430.11.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa na p.p.č. 183/1 PDF


Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy