Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
9.9.1418.10.14Volby - oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Varnsdorf a voleb do Senátu Parlamentu České republiky PDF
18.9.1419.10.14OSMI - oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Podluží (ÚP Dolní Podluží)PDF
19.9.1423.10.14OSMI - oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu RybništěPDF
23.9.148.10.14SÚ - rozhodnutí o umístění stavby: výměna stávajícího NTL plynovodu a 18 plynovodních přípojek v ul. Národní (II. etapa) PDF
29.9.1414.10.14SÚ - oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Varnsdorf, Chmelařská - odstranění výusti DC 74 na p.p.č. 4548/1, 4549/2, 4549/7, 4552/1, 4554/1, 4555, 4557, 4572, 5435/1, 5436/1, 5436/3, 5436/4, 5436/5, 5436/6 v k.ú. Varnsdorf PDF


Obecně závazné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
29.9.1414.10.14Návrh opatření obecné povahy Změny č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)PDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
18.9.143.10.14Usnesení z 87. schůze Rady města VarnsdorfPDF
29.9.1414.10.14OSMI - usnesení z 88. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 25.09.2014PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
23.7.1430.10.14Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 01.07.2014 dle územní působnosti města Varnsdorf PDF
28.7.1430.11.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa na p.p.č. 183/1 PDF
18.8.1419.11.14Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení o odročení dražebního jednání na den 19.11.2014 (povinný Milan Košumberský)PDF
27.8.1415.10.14Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba nemovité věci povinného Miloše Sekerky dne 15.10.2014PDF
3.9.142.10.14Exekutorský úřad Plzeň-město - usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitostí povinného Davida Kopčana na den 02.10.2014 PDF
11.9.1415.11.14ČEZ Distribuce a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů PDF
16.9.1417.10.14Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, který se koná dne 17.10.2014 (povinná Lucie Kučerová)PDF
16.9.1415.10.14Exekutorský úřad Praha 9 - elektronická dražba nemovitostí povinného Vladimíra Brodského dne 15.10.2014PDF
17.9.145.11.14Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba nemovitých věcí povinného Jana Vitouše dne 05.11.2014PDF
17.9.1410.10.14Okresní soud v Děčíně - dražba movitých věcí povinné Hany Matuškové dne 10.10.2014PDF
22.9.1410.12.14Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nermovitých věcí povinné Jitky Ungrové dne 10.12.2014PDF
25.9.144.11.14Exekutorský úřad Most - dražba nemovitostí povinného Jaroslava Kocůrka dne 04.11.2014 PDF
26.9.1430.11.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa PDF
29.9.1429.11.14Městská policie - výzva k odstranění vrakuPDF
30.9.1420.11.14Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení elekronického dražebního jednání na den 20.11.2014 (povinný Michal Němec)PDF
1.10.1417.10.14Okresní soud v Děčíně - dražba movitých věcí povinného Ladislava Bataly dne 17.10.2014PDF


Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy