Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
22.10.146.11.14OSA - oznámení o možnosti převzít písemnost (Jaroslav Dvořák)PDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
22.10.146.11.14OSMI - zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady nebo sekání trávyPDF
15.10.1415.12.14Oznámení k usnesení Rady města č. 373/2014/1 ze dne 09.10.2014PDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
27.10.146.11.14Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Varnsdorf dne 06.11.2014PDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
14.10.1431.10.14Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní místo: Mzdová účetní města VarnsdorfPDF
24.10.1414.11.14Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
28.7.1430.11.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa na p.p.č. 183/1 PDF
18.8.1419.11.14Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení o odročení dražebního jednání na den 19.11.2014 (povinný Milan Košumberský)PDF
11.9.1415.11.14ČEZ Distribuce a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů PDF
17.9.145.11.14Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba nemovitých věcí povinného Jana Vitouše dne 05.11.2014PDF
22.9.1410.12.14Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nermovitých věcí povinné Jitky Ungrové dne 10.12.2014PDF
25.9.144.11.14Exekutorský úřad Most - dražba nemovitostí povinného Jaroslava Kocůrka dne 04.11.2014 PDF
26.9.1430.11.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší nové kabelové vedení NN - zřízení nového odběrného místa PDF
29.9.1429.11.14Městská policie - výzva k odstranění vrakuPDF
30.9.1420.11.14Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení elekronického dražebního jednání na den 20.11.2014 (povinný Michal Němec)PDF
6.10.1413.11.14Exekutorský úřad Praha 2 - elektronická dražba nemovitostí povinného Milana Kunce dne 13.11.2014 (opakovaná) PDF
6.10.1431.12.14GA Energo technik - oznámení o provádění stavby, která řeší zřízení nové přípojky zemním kabelovým vedením NN PDF
13.10.1426.11.14Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě dne 26.11.2014 (povinný Jiří Ledvinka)PDF
13.10.1431.10.14Okresní soud v Děčíně - dražba movitých věcí povinné Ivany Zenkerové dne 31.10.2014PDF
24.10.148.11.14Exekutorský úřad Praha 7 - odročení dražby nemovitostí povinného Lukáše Damaška na neurčitoPDF
24.10.148.11.14Exekutorský úřad Plzeň - rozhodnutí o provedení exekuce (povinný Michal Šandor)PDF
27.10.143.12.14Exekutorský úřad Liberec - elektronická dražba nemovitostí povinné Dagmar Vokáčové dne 03.12.2014PDF
27.10.1414.1.15Exekutorský úřad Praha 5 - dražba nemovitostí povinné Michaly Pitnerové dne 14.01.2015PDF
27.10.142.12.14Exekutorský úřad Plzeň-město - elektronická dražba nemovitostí povinné Mileny Petráskové dne 02.12.2014PDF
30.10.143.12.14Exekutorský úřad Praha 1 - elektronická dobrovolná dražba nemovitých věcí dlužníka Lady Charvátové dne 03.12.2014 PDF
30.10.1425.3.15Exekutorský úřad Praha 5 - dražba nemovitých věcí povinného Karla Petrů dne 25.03.2015PDF
30.10.1410.12.14Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby družstevního podílu v bytovém družstvu povinné Lucie Novotné, Hany Mrvaňové dne 10.12.2014 PDF
30.10.148.12.14Exekutorský úřad Česká Lípa - dražba nemovitostí povinného Oto Miklóše dne 08.12.2014PDF
30.10.1414.11.14Exekutorský úřad Praha 6 - usnesení o zastavení exekuce proti povinné Holečkové, roz. Valešové KvětěPDF


Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, nebo v kanceláři č. 10 (1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy