Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

13. 11. 2020 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 15:00 hod. na Střelnici.

Vzhledem k pandemii koronaviru a vyhlášeným mimořádným opatřením žádáme občany města, aby se zasedání osobně účastnili jen v nezbytně nutném případě a za dodržení povinnosti užít ochrannou roušku dýchacích cest a dodržování rozestupů 2 metry. Kapacita sálu pro veřejnost je omezena, doporučujeme proto využít především online přenos ze zasedání, který naleznete na webových stránkách města Varnsdorf.

Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Centrum Střelnice  
Doba konání: 26. listopadu 2020 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3319, části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3339 a části p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3340, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3340 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 3361/1, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 7464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 7464/1 a p. p. č. 7462 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 7476 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 7472/1 a p. p. č. 7473/2 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 3814/29 a p. p. č. 3814/30 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 2364/3 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 1531/34 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej p. p. č. 4306/44, p. p. č. 4306/195 a části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na prodej p. p. č. 411/1 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na prodej p. p. č. 3434, p. p. č. 3433/2 a p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na prodej části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882 a části p. p. č. 6883 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na prodej části p. p. č. 6873 a části p. p. č. 6874 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na prodej části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na prodej části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.28 Návrh na prodej části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.29 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.30 Návrh na prodej p. p. č. 5840/1 a části p. p. č. 5841/1 v k. ú. Varnsdorf
1.31 Návrh na prodej p. p. č. 5840/1 a části p. p. č. 5841/1 v k. ú. Varnsdorf
1.32 Návrh na prodej p. p. č. 5868/2 v k. ú. Varnsdorf 
1.33 Návrh na prodej části p. p. č. 7683/1 v k. ú. Varnsdorf
1.34 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
1.35 Návrh na prodej p. p. č. 155 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.36 Návrh na prodej části p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.37 Návrh na prodej části p. p. č. 580 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.38 Návrh na nabytí p. p. č. 3119/2 v k. ú. Varnsdorf
1.39 Návrh na prodej části p. p. č. 329/1 v k. ú. Varnsdorf
1.40 Návrh na prodej části p. p. č. 97 a části p. p. č. 142/35 v k. ú. Varnsdorf
1.41 Návrh na prodej části p. p. č. 92/1 a p. p. č. 93/1 v k. ú. Varnsdorf
1.42 Návrh na prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
1.43 Návrh na prodej části p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf
1.44 Návrh na prodej části p. p. č. 4376/1 v k. ú. Varnsdorf
1.45 Návrh na prodej p. p. č. 6600 a p. p. č. 6602 v k. ú. Varnsdorf
1.46 Návrh na prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
1.47 Návrh na prodej p. p. č. 966/1, p. p. č. 966/3 a p. p. č. 966/4 v k. ú. Varnsdorf
1.48 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf
1.49 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: Veřejné osvětlení ulice Bratislavská, Tajchmanova a Novoměstská ve Varnsdorfu
1.50 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města 
1.51 Uzavření darovací smlouvy – parkoviště Lidl
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
 
3.01 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2019
3.03 Koncepce rozvoje základních škol a jejich vybavenosti
3.04 Příprava a průběh realizace vybraných investičních akcí
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2021
4.02 Členské příspěvky na rok 2021
4.03 Žádost organizace Technické služby města Varnsdorf s.r.o. o prodloužení lhůty pro vrácení peněžních prostředků a jejich vyúčtování
4.04 Žádost o odklad splacení návratné finanční výpomoci smlouva č. 115/2019 organizaci S radostí, z. s.
4.05 Žádost o změnu lhůty využití investiční dotace smlouva č. 114/2020 
4.06 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr  
 
 

ThMgr. Roland Solloch v. r.
starosta města Varnsdorf 

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.