Mikroregion Sever

VZNIK

Mikroregion Sever vznikl v roce 2000 jako dobrovolný svaz obcí. Hlavním posláním Mikroregionu je otevřít jej široké turistické veřejnosti a zvýšit tak návštěvnost tohoto malebného koutu České republiky.


ROZLOHA A POČET OBYVATEL

Svazek zahrnuje území o rozloze 21142,9 ha na němž žije celkem 29835 obyvatel.


ČLENSKÁ MĚSTA A OBCE

     Město/obec
Rozloha
(ha)
Počet
obyvatel
Vilémov
407
1026
Velký Šenov
2327
1999
Mikulášovice
2586
2430
Šluknov
4749
5566
Rumburk
2470
10980
Lipová
1282
680
Staré Křečany
3600
1180
Lobendava
1283
330
Jiříkov
1332
3900
Dolní Poustevna
1107
1744

 


POLOHA

 • Mikroregion Sever se nachází na území patřícím k lokalitám
  s nejčistším ovzduší v celé České republice.
 • Jak už název napovídá, zaujímá Mikroregion Sever na mapě České republiky
  polohu na severu - jeho území zabírá severovýchodní část Šluknovského výběžku.
 • Území Mikroregionu Sever svou částí zasahuje do Chráněné krajinné
  oblasti Labské pískovce - na jihu a jihozápadě, a do Národního parku
  České Švýcarsko - na jihu.


MIKROREGION SEVER…

…leží v nejsevernějším cípu Čech, Šluknovském výběžku, kde zabírá jeho severní část. Přírodní krásy tohoto území jsou dány členitostí a rozmanitostí zdejší krajiny, vyplývající z mnohotvárnosti geologické stavby podloží. Dobře značená síť turistických cest umožňuje pohodlně poznat nejcennější krajinné a přírodní krásy s množstvím přírodních zajímavostí, kulturních památek, pohostinných hospůdek a neposlední řadě i rozhleden, majestátných svědků času.

Svým územím zasahuje Mikroregion Sever i do dvou chráněných lokalit - Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko, který spolu s Národním parkem Saské Švýcarsko na německé straně tvoří geografický a krajinný celek evropského významu. Krajina je typická borovicovými porosty na pískovcových skalách, ve vlhkých a chladných místech rostou smrky, lišejníky a mechy. Z fauny zde můžeme spatřit srnčí a jelení zvěř, divoká prasata, kamzíky a vzácně i rysa, který byl v minulých staletích téměř vyhuben. Z ptáků zde žije výr velký, sokol stěhovavý a mnoho druhů zpěvného ptactva.

Pří návštěvě Mikroregionu Sever nelze opomenout, že Šluknovsko je charakteristickým územím styku a překrývání kultur tří oblastí: české, saské a lužické. Typickým prvkem lidového stavitelství je hrázděný dům s podstávkou.

Barokní kultura a zbožnost mají velkou zásluhu na tom, že se Šluknovsko udrželo v rámci českých zemí, protože místo dřívější duchovní jednoty se Saskem nastoupil protiklad v náboženské a tím i kulturní orientaci.

Již v 16. století začíná orientace zdejšího lidu na zpracování lnu a výrobu plátna, které dosáhlo největšího rozmachu v poslední třetině 19. století. Ve vývoji kraje po roce 1918 sehrála určující roli rozsáhlá hospodářská krize 30. let, která přivedla severočeský textilní průmysl téměř ke zhroucení. Podmínky pro další vývoj po 2.světové válce byly ztíženy vysídlením a následně neúplným osídlením oblasti, která je komunikačně odlehlá a podnebně drsnější než jiné části severních Čech. Spolu s politickými poměry to vedlo ke stagnaci ekonomického vývoje zejména v dříve velmi lidnatých obcích.

V současné době se při rozvíjející spolupráci mezi jednotlivými obcemi a městy Šluknovska začínají objevovat první náznaky k návratu
mezi prosperující regiony České republiky.

Další informace

 • Informační středisko Loreta
  9.května 149/27, 408 01 RUMBURK; e-mail: loreta@sluknovsko.cz
 • Internet, např. www.sluknovsko.cz
 • Propagační materiály, které můžete získat v informačních střediscích


Brožura pojednávající
o MR Sever vydaná v r. 2001