Okolí města

Mapa šluknovska

Z dějin  našeho regionu

Varnsdorf je město pohraniční, leží ve Šluknovském výběžku na úpatí Lužických hor v kotlině řeky Mandavy. Je ze tří stran obklopeno hranicí se Spolkovou republikou Německo.Charakteristická pro region kolem Mandavy a Sprévy je mírně zvlněná krajina se zachovalou přírodou lesních porostů a vodních ploch až k Lužickým horám. Po staletí ovlivnily život v našem regionu války a procházející armády. Ať již v husitské době, v třicetileté napoleonské či pruské válce, vždy za sebou zanechaly spoušť a hospodářský úpadek.17. století přineslo severním Čechám další hospodářský sestup, Horní Lužici s vlnou imigrantů rozmach  řemesel a obchodu, došlo i k založení nových obcí. Na  varnsdorfsku se začalo hospodářství zlepšovat až v polovině 18. století, významnou roli sehrálo napojení města na železniční trať, které rozmnožila exportní možnosti.

Varnsdorf je  aktivně zapojen do mezinárodní příhraniční spolupráce v Euroregionu Nisa, Euroregionu Labe, neformálního mikroregionu Mandava- Spréva (řeší problémy společné obcím na obou stranách hranice, spolupracují zejména v oblasti cestovního ruchu), Mikroregionu Tolštejn a Sever a Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

Význam těchto společenství tkví ve společných ekologických projektech, nezanedbatelná je i spolupráce ve sféře kulturní ( výměnné pobyty mládeže atd.) a dopravní ( společné koncepce výstavby rychlostních komunikací a hraničních přechodů).