Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

13. 1. 2023 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 26. ledna 2023 od 15:00 hod. v sálu Lidové zahrady.

I N F O R M A C E
o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:             Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání:              26. ledna 2023 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města

1.01 Návrh prodej p. p. č. 6938/1 v k. ú. Varnsdorf 
1.02 Návrh prodej p. p. č. 3616 v k. ú. Varnsdorf 
1.03 Návrh na zrušení usnesení a prodej p. p. č. 4306/27, části p. p. č. 4306/57, p. p. č. 4306/28 a p. p. č. 4306/99 vše v k. ú. Varnsdorf 
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 958 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 381 a p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 245/2 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 6260/3 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 627 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 531 a p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 986/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 647/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 1090 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.15 Návrh na nabytí části p. p. č. 3931 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na nabytí p. p. č. 1973/12 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na nabytí p. p. č. 840/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování programu 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2023
4.02 Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf na roky 2023-2025
4.03 Žádost ZŠ Východní Varnsdorf PO o povolení použití části návratné finanční výpomoci 
4.04 Žádost Nemocnice Varnsdorf PO o schválení navýšení úvěru a ručitelského prohlášení
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Jan Šimek v. r.
starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 13. ledna 2023

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.