Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

14. 5. 2021 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 27. května 2021

I N F O R M A C E
o konání 18. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:             Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání:              27. května 2021 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7721/19 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 3757 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3760 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3761 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 5344 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 5342/17 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 3848 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 459/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 1362/1 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 187 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 5051/1 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 3318 a p. p. č. 3323/4 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 7475/1 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej p. p. č. 5640/30 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej části p. p. č. 909/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.22 Návrh na nabytí p. p. č. 3347/2 v k. ú. Varnsdorf 
1.23 Návrh na nabytí p. p. č. 1995/2 a p. p. č. 1973/3 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na nabytí p. p. č. 8213/13 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na nabytí p. p. č. 8064/1 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na směnu části p. p. č. 8169/1 za p. p. č. 455/2 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na prodej části p. p. č. 6869/1, p. p. č. 6870/1 a p. p. č. 6870/2 v k. ú. Varnsdorf
1.28 Návrh na prodej části p. p. č. 2147 v k. ú. Varnsdorf
1.29 Návrh na prodej části p. p. č. 4699/1 v k. ú. Varnsdorf
1.30 Návrh na prodej části p. p. č. 7019/1 v k. ú. Varnsdorf
1.31 Návrh na prodej části p. p. č. 3062 v k. ú. Varnsdorf
1.32 Návrh na prodej p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf
1.33 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
 
3.01 Souhlas s podáním žádosti Městského divadla Varnsdorf, p. o. o dotaci z programu Rozvoje venkova
4. Finanční záležitosti   
4.01 Odpis daňové pohledávky
4.02 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál – REGIA, a. s.
4.03 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města  (předpokládaný začátek v 17:OO hodin)
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

ThMgr. Roland Solloch v. r.
starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 14. května 2021

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese: http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na: http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.