ONLINE: 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ONLINE: 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

13. 2. 2020 - Tomáš Secký, DiS.
Online přenos z 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 13. února 2020 od 15.00 hodin.

Program 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 13. února 2020 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice.

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7721/22 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3089 a p. p. č. 3085/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 6768/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 7721/17 a části p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 460 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 788/7 a p. p. č. 1118 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 1165/7, části p. p. č. 7721/18, části p. p. č. 7706 a části p. p. č. 5342/1 vše v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/4 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 4305/3 a p. p. č. 4305/5 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 1258/2019
1.13 Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka na stavbu Mateřská škola, ul. Západní, Varnsdorf
1.14 Rozhodnutí o veřejné zakázce Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu
1.15 Rozhodnutí o veřejné zakázce Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf
1.16 Schválení podání žádosti o dotaci na Revitalizaci zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, p. o.
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu
3.02 Realizace přírodní zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428 a Mateřské školy Varnsdorf, Národní 1617 
3.03 Vybudování dvou multimediálních učeben a učebny přírodopisu na Základní škole Varnsdorf, Východní 1602
3.04 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr