Euroregion Nisa

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je svazek tří hraničních území v srdci Evropy, společná oblast Polské republiky, České republiky a Spolkové republiky Německa.

Všechna tři území jsou vzájemně propojena svými společnými zájmy i společnými problémy, které jsou zapříčiněny mimo jiné měnící se historií našeho kontinentu.

Tímto regionem dnes probíhá vnější hranice EU, která má mimořádný geopolitický význam se všemi riziky i šancemi. Už nyní na nás velmi citelně doléhá vývoj nového evropského rozměru ve vztazích mezi Východem a Západem.

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa jako přeshraniční zájmové sdružení, které působí za hranicemi jednotlivých zemí, vzniklo iniciativou komunálních sdružení hraniční oblasti a oslavilo svůj zrod v květnu 1991 v Žitavě. Přitom základem bylo poznání, že existující problémy pohraničního regionu jsou řešitelné jenom společně, především v dobrém sousedství s lidmi, kteří zde žijí.
Formálně se Euroregion Neisse-Nisa-Nysa skládá ze tří komunálních svazů obcí, měst a okresů, které po dohodě upravily svoji spolupráci na základě jednotlivých konkrétních podmínek přizpůsobených organizačním formám. Vrcholnými orgány jsou rada a presidium. Obsazení probíhá volbou z jednotlivých komunálních svazů, které se opět skládají ze zvolených zástupců.

Jako výkonné orgány Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa fungují kanceláře v Žitavě, Liberci a Jelení Hoře, jejichž práce je bezprostředně řízena presidiem. Kanceláře jsou ústřední výstupní body a doprovázejí projektovou činnost z organizačního hlediska.
Projektová činnost se orientuje na priority, které formulují a pevně stanoví politici Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Pro činnost všech orgánů platí základní principy: PARITA, ROTACE, KONSENSUS.

Kontakt - Sekretariát ČR:

  • Regionální sdružení EUROREGION NISA
  • U jezu 2, POB 390, 460 01 Liberec 4
  • tel: +420 485 226 272 
    fax:+420 485 226 273
  • http://www.euroregion-nisa.cz