Podstávkové domy

Místní dochované podstávkové domy pochází z 18. a 19. století. Jejich charakteristickým prvkem je sloupová konstrukce "obkračující" stavbu minimálně z jedné štítové strany a u celodřevěných staveb je dokola celého domu. Sloupy přenáší u přízemní stavby zatížení střešní konstrukce a u patrové stavby celou váhu roubeného nebo hrázděného patra přímo na zem a vrchní konstrukce pak nezatěžuje vodorovné přízemní trámy přízemní světnice. Ta se  nebortí a lze ji snadno opravovat. V naší oblasti - tzn. v severních Čechách, Horní Lužici a Dolním Slezku, kde se skloubil slovanský typ domu s německým vlivem jsou přízemí roubená a vrchní patra  hrázděná. Mnoho domů je ve štítě i na stěnách obito břidlicí, která chrání dřevo před nepříznivými povětrnostními vlivy. 

Podstávka je zpravidla bohatě vyřezávaná dřevěná  konstrukce a bohatost řezby poukazuje na majetnost obyvatel domu a na umění místních řezbářů. Konstrukce podstávky se skládá z přístěnných sloupků propojených vodorovným trámem (ližinou) a z pásků různých tvarů a velikostí vkládaných do horních rohů.

V roce 2002 došlo ke sčítání všech podstávkových domů v našem regionu a v příhraničních oblastech a dodnes se jich dochovalo cca 19 000. Ve Varnsdorfu jich je 243 a na Studánce 91. Takové množství domů výrazně a působivě doplňuje  naší  krajinu, která hlavně v letních měsících láká tisíce turistů k výletům. V podstávkových domech máme jedinečné dědictví, které ukazuje na způsob a styl života  prostých  venkovanů, sedláků, řemeslníků  a tkalců - našich předků.

Více informací včetně fotogalerie těchto objektů v našem okolí najdete na stránkách Kruhu přátel muzea Varnsdorf ZDE