XXV. zasedání zastupitelstva online

23.05.2017
Ilustrační obrázek
Zde můžete sledovat audio přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 25. května 2017 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 25. května 2017 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na nabytí pozemků do majetku města Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1361/1 a p. p. č. 1362/7 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na zrušení usnesení
1.04 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.05 Návrh na nabytí objektu č. p. 2934 ve Varnsdorfu do majetku města
1.06 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu
1.07 Uzavření smlouvy o převzetí závazku
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  
3.01 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf
3.02 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2016
3.03 Destinace Lužické hory
3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2016
3.05 Memorandum
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr