Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

12.05.2017
Ilustrační obrázek
Zastupitelé se opět sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 25. května 2017

I N F O R M A C E

o konání XXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
Místo konání: Studentské centrum Střelnice
Doba konání: 25. května 2017 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na nabytí pozemků do majetku města Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1361/1 a p. p. č. 1362/7 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na zrušení usnesení
1.04 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.05 Návrh na nabytí objektu č. p. 2934 ve Varnsdorfu do majetku města
1.06 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu
1.07 Uzavření smlouvy o převzetí závazku
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf
3.02 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2016
3.03 Destinace Lužické hory
3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2016
3.05 Memorandum
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

Ing. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf
Ve Varnsdorfu dne 12. května 2017
Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.