Kompletní seznam kontaktů

Městský úřad, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
ústředna, podatelna, informace: 
+420 417 54 54 54
+420 417 545 111
+420 412 372 241-4
+420 412 384 616-617

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
podatelna, informace:
+420 417 545 222

Pro telefonický kontakt s pracovníkem úřadu využijte přímé linky.
Pro informace volejte podatelnu, ústřednu.

Část jména/příjmení:
Odbor:
Řazení:
Jméno Odbor Pozice Budova Linka
Ing. Beránek Jaroslav Odbor správy majetku a investic vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 417 545 180
Beránek Pavel Organizační odbor vnitřní správa nám. E. Beneše 470 417 545 131
Beranová Ivana Organizační odbor zástupce vedoucího, vnitřní správa nám. E. Beneše 470 417 545 132
Bc. Beranová Jitka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte I - Ř) T. G. Masaryka 1838 417 545 232
Borovičková Šárka Odbor správy majetku a investic pozemní komunikace nám. E. Beneše 470 417 545 181
Bošková Alena Odbor správních agend a dopravy občanské průkazy a cestovní doklady T. G. Masaryka 1838 417 545 211
Bc. Breburda Petr Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovník T. G. Masaryka 1838 417 545 233
Brzák Přemysl Odbor životního prostředí vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 417 545 150
Bc. Cimplová Lenka Odbor správních agend a dopravy občanské průkazy a cestovní doklady T. G. Masaryka 1838 T. G. Masaryka 1838 417 545 225
Mgr. Cupalová Romana Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí centra Modrý kámen T. G. Masaryka 1838 417 545 234
Červená Romana Odbor životního prostředí komunální odpady, černé skládky, údržba veřejné zeleně, ochrana přírody, povolení kácení stromů nám. E. Beneše 470 417 545 151
Damašková Klára Ekonomický odbor vymáhání pohledávek nám. E. Beneše 470 417 545 113
Daníček Jiří Odbor správních agend a dopravy administrativní pracovník T. G. Masaryka 2838 417 545 227
Dobešová Šárka Živnostenský úřad registrace živnostníků, výpisy ze živnostenského rejstříku, czechpoint nám. E. Beneše 470 417 545 161
Doležalová Lenka Živnostenský úřad registrace živnostníků, výpisy ze živnostenského rejstříku, czechpoint nám. E. Beneše 470 417 545 162
Doušová Berta Odbor správních agend a dopravy technik, registr vozidel T. G. Masaryka 1838 417 545 212
Ing. Dubská Martina Živnostenský úřad vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 417 545 160
Bc. Dvořáková Ludmila Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež T. G. Masaryka 1838 417 545 237
Mgr. Farová Iva Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé T. G. Masaryka 1838 417 545 238
Bc. Fibiger Josef Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí odboru T. G. Masaryka 1838 417 545 230
Franěk Tomáš Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracovník veřejné služby, veř. prosp. práce, alternativní tresty T. G. Masaryka 1838 417 545 231
Bc. Goldbergová Bohuslava Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče T. G. Masaryka 1838 417 545 236
Grof Karel Odbor správních agend a dopravy registr vozidel, autoškoly T. G. Masaryka 1838 417 545 213
Hájková Jaroslava Ekonomický odbor mzdová účetní nám. E. Beneše 470 417 545 112
Hájková Kateřina Odbor sociálních věcí a zdravotnictví manažerka prevence kriminality, protidrogová koordinátorka T. G. Masaryka 1838 417 545 239
Ing. Hájková Klára Odbor správy majetku a investic územní rozvoj, občanská vybavenost nám. E. Beneše 470 417 545 182
Hanousek Milan Odbor správy majetku a investic památková péče a sportoviště nám. E. Beneše 470 417 545 183
Bc. Hanousková Jitka Odbor správních agend a dopravy přestupkové řízení, dopravní úřad T. G. Masaryka 1838 417 545 220
Helclová Blanka Odbor správy majetku a investic evidence majetku, věcná břemena nám. E. Beneše 470 417 545 184
Ing. Dr. Hnilicová Vlasta Ekonomický odbor vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 417 545 110
Horáková Zdeňka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví administrativní pracovnice OSVZ T. G. Masaryka 1838 417 545 241
Hrabáková Irena Odbor správy majetku a investic pronájmy bytů nám. E. Beneše 470 417 545 185
Hrabalová Klára Odbor životního prostředí státní správa lesů, myslivost, ochrana zvířat, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond nám. E. Beneše 470 417 545 153
Hrušková Zuzana Ekonomický odbor místní poplatek ze psů, pokladna nám. E. Beneše 470 417 545 115
Chaloupková Jarmila Organizační odbor podatelna, informace nám. E. Beneše 470 417 545 111
DiS. Jägermanová Jarmila Odbor správních agend a dopravy technik, registr vozidel T. G. Masaryka 1838 417 545 212
Bc. Jančová Zdeňka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte S - Ž) T. G. Masaryka 1838 417 545 242
Ježková Radka Odbor vedení úřadu sekretariát starosty nám. E. Beneše 470 417 545 102
Kamberská Radka Odbor správy majetku a investic úřad územního plánování nám. E. Beneše 470 417 545 186
Kazdová Blanka Ekonomický odbor hlavní účetní nám. E. Beneše 470 417 545 116
Kinčlová Miroslava Odbor správy majetku a investic pozemky – pronájmy, prodej nám. E. Beneše 470 417 545 187
DiS. Kolářová Renata Ekonomický odbor účetní výdajového účtu nám. E. Beneše 470 417 545 116
Křičenská Mirdza Ekonomický odbor účetní příjmového účtu nám. E. Beneše 470 417 545 118
Ing. Kříž Radek Organizační odbor tajemník, vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 417 545 101
Mgr. Křížová Jana Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zástupkyně vedoucího odboru T. G. Masaryka 1838 417 545 240
Kunčarová Eva Odbor správy majetku a investic administrace veřejných zakázek, projekty nám. E. Beneše 470 417 545 189
Kutová Eva Odbor správních agend a dopravy matrika T. G. Masaryka 1838 417 545 217
DiS. Louka Jan Organizační odbor informatik nám. E. Beneše 470 417 545 137
Ing. Malá Eva Odbor životního prostředí odpadové hospodářství, zemědělský půdní fond, městské stromy nám. E. Beneše 470 417 545 152
Marešová Petra Ekonomický odbor účetní příspěvkových organizací nám. E. Beneše 470 417 545 119
Bc. Marková Lucie Odbor správních agend a dopravy přestupkové řízení T. G. Masaryka 1838 417 545 216
Matušková Jana Ekonomický odbor místní poplatek za komunální odpad nám. E. Beneše 470 417 545 114
Moravcová Žaneta Odbor vedení úřadu sekretariát tajemníka, personalistka nám. E. Beneše 470 417 545 101
Musil Ivo Odbor správy majetku a investic odd. dopravy a silničního hospodářství nám. E. Beneše 470 417 545 191
Nahácky Jan Organizační odbor vnitřní správa T. G. Masaryka 1838 417 545 201
Ing. Nechvíle Václav Odbor správy majetku a investic úřad územního plánování nám. E. Beneše 470 417 545 186
Bc. Neubauerová Jana Odbor vedení úřadu správa školství nám. E. Beneše 470 417 545 141
Novotná Marcela Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 417 545 171
Pavlíčková Helena Ekonomický odbor pokladna nám. E. Beneše 470 417 545 121
Mgr. Pecháčková Tereza Odbor sociálních věcí a zdravotnictví veřejná opatrovnice, žádosti do BZÚ, žádosti na ub. pro matky s dětmi, žádosti o zvláštního příjemce důchodu T. G. Masaryka 1838 417 545 246
Plešinger Zdeněk Stavební úřad stavební řízení, územní rozhodnutí nám. E. Beneše 470 417 545 173
Puschová Jana Odbor správy majetku a investic investiční technik, školská zařízení nám. E. Beneše 470 417 545 188
Pytlíková Lucie Odbor správních agend a dopravy administrativní pracovník T. G. Masaryka 1838 417 545 215
Bc. DiS. Riedelová Renata Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte A - CH) T. G. Masaryka 1838 417 545 243
Ritschelová Jana Odbor správních agend a dopravy evidence obyvatel T. G. Masaryka 1838 417 545 215
Ing. Růžička Ladislav Odbor vedení úřadu interní auditor, pověřenec pro ochranu osobních údajů nám. E. Beneše 470 417 545 104
Secký Tomáš Odbor vedení úřadu tiskový mluvčí, Hlas severu nám. E. Beneše 470 417 545 144
Bc. Smolíková Světlana Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální pracovnice T. G. Masaryka 1838 417 545 245
Bc. Sobotková Alena Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracovnice zajišťující dohody o výkonu PP T. G. Masaryka 1838 417 545 244
Sucharda Jiří Organizační odbor požární prevence nám. E. Beneše 470 417 545 134
Syrová Michaela Organizační odbor podatelna, informace T. G. Masaryka 1838 417 545 222
Šepsová Lucie Odbor vedení úřadu sekretariát starosty nám. E. Beneše 470 417 545 103
Šimek Petr Odbor správy majetku a investic zástupce vedoucího, technická infrastruktura nám. E. Beneše 470 417 545 190
Šimonková Ilona Odbor životního prostředí zástupce vedoucího, vodní hospodářství, vodoprávní úřad, rybářství nám. E. Beneše 470 417 545 154
Šlosar Václav Odbor správních agend a dopravy technik, zkušební komisař T. G. Masaryka 1838 417 545 213
Šmídová Iva Odbor správních agend a dopravy evidence řidičů (řidičské průkazy) T. G. Masaryka 1838 417 545 219
Šumová Hana Stavební úřad administrativa nám. E. Beneše 470 417 545 174
Ing. Tkáč Milan Ekonomický odbor ekonomické činnosti, loterie nám. E. Beneše 470 417 545 120
Ing. Togner Martin Stavební úřad vedoucí odboru nám. E. Beneše 470 417 545 170
Trebatická Jiřina Odbor vedení úřadu zástupce vedoucího odboru nám. E. Beneše 470 417 545 142
Trojan Svatopluk Živnostenský úřad živnostenská kontrola nám. E. Beneše 470 417 545 163
Tydlitátová Eva Organizační odbor podatelna, informace nám. E. Beneše 470 417 545 111
Ing. Vébr Lukáš Organizační odbor informatik nám. E. Beneše 470 417 545 137
Vélová Jiřina Odbor správních agend a dopravy evidence obyvatel T. G. Masaryka 1838 417 545 214
Veselá Hana Odbor správních agend a dopravy matrika T. G. Masaryka 1838 417 545 221
DiS. Vomáčka Martin Živnostenský úřad živnostenská kontrola nám. E. Beneše 470 417 545 164
Žáková Eliška Odbor správních agend a dopravy evidence řidičů (řidičské průkazy) T. G. Masaryka 1838 417 545 224