ZÁZNAM: 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 1. 2024 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu z 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 25. ledna 2024 od 15.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na zrušení usnesení a návrh na prodej p. p. č. 1230/8 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 6472/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 4306/23, p. p. č. 4306/186, p. p. č. 4306/138 a části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 7078 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 1531/21 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 192/27 v k. ú. Varnsdorf, jejíž součástí je stavba
1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 8263 a p. p. č. 1240/5 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Souhlas se spolufinancováním přístupné náplavky v ul. Barvířská v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na nabytí p. p. č. 6585, jejíž součástí je stavba č. p. 2410, p. p. č. 6584, p. p. č. 6586, p. p. č. 6587 a p. p. č. 6588 vše v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2022
3.02 Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje pro MP a JSDH – Program 2024
3.03 Souhlas s vyplácením finanční odměny za provedenou práci pro zastupitele
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2024
4.02 Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf na roky 2024-2026
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr