XXXI. zasedání zastupitelstva online

XXXI. zasedání zastupitelstva online

25. 1. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Zde můžete sledovat video přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 25. ledna 2018 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XXXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 25. ledna 2018 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 481/2 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1531/28 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 150 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh na nabytí části p. p. č. 1929 v k. ú. Varnsdorf 
1.05 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf 
1.06 Návrh na zrušení usnesení
1.07 Převod objektu muzea č. p. 415, který je součástí p. p. č. 1583 a dále p. p. č. 1584 vše v k. ú. Varnsdorf darem do vlastnictví Ústeckého kraje 
1.08 Smlouva o poskytnutí investiční dotace 
1.09 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Přijetí daru od Ústeckého kraje
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu 
3.03 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2016
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr