Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

6. 9. 2019 - +DiS. Jan Louka
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve středu 18. září 2019

I N F O R M A C E

o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:             Centrum Střelnice  
Doba konání:              18. září 2019 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na převod pozemků pod garážemi v ul. Východní ve Varnsdorfu
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 6897/9 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh prodej p. p. č. 6897/10 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh prodej p. p. č. 7721/12 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 7721/11 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 2056 a části p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 2056 a části p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf 
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 6750/1 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 4369/45 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53, části p. p. č. 4306/93, p. p. č. 4306/92 a p. p. č. 4306/65  v  k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 1561/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2841/1 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na nabytí p. p. č. 4306/138 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 7684 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 8201 a p. p. č. 6239/1 k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na (ne)uplatnění předkupního práva
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 v k. ú. Varnsdorf 
1.20 Návrh na prodej části p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej p. p. č. 3616 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na prodej p. p. č. 7510/4 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na zrušení usnesení
1.24 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě „Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné osvětlení ulice Čs. letců“
1.25 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města 
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2018
3.02 Sdružení pro rozvoj Šluknovska
3.03 Čestné občanství
3.04 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf v roce 2018
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr  
 

Ing. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 6. září 2019

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.