ZÁZNAM: 19. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 19. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 6. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu z 19. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 24. června 2021 od 15.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Vzhledem k pandemii koronaviru a vyhlášeným mimořádným opatřením žádáme občany města, aby se zasedání osobně účastnili jen v nezbytně nutném případě a za dodržení povinnosti užít ochrannou roušku dýchacích cest a dodržování rozestupů 2 metry. Kapacita sálu pro veřejnost je omezena, doporučujeme proto využít především online přenos ze zasedání, který naleznete na webových stránkách města Varnsdorf.

Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Lidová zahrada Varnsdorf, Karlova 702, 407 47 Varnsdorf 
Doba konání: 24. června 2021 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej objektu Kinokavárny s částí p. p. č. 2530 a s částí p. p. č. 2533 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 6672 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 6673 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1149/2, části p. p. č. 1158 a části p. p. č. 1157/2 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 6318 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na zrušení usnesení
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 3795/1 v k. ú. Varnsdorf 
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/84 a části p. p. č. 4306/115 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/84, části p. p. č. 4306/115, části p. p. č. 4306/53, části p. p. č. 4306/67 a části p. p. č. 4306/94, vše v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 958 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 806 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 3598/9 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej části p. p. č. 7187/1 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej části p. p. č. 1415/11 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 1372/1, p. p. č. 1373, p. p. č. 1374/1, p. p. č. 1388, p. p. č. 1394/1, p. p. č. 1398 a p. p. č. 1399 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej části p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 1973/1 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na prodej p. p. č. 4304/1 a p. p. č. 4303 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na prodej p. p. č. 4306/58 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na prodej p. p. č. 4306/55, p. p. č. 4306/99 a p. p. č. 4306/28 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na prodej p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na prodej p. p. č. 3771 a p. p. č. 3772 v k. ú. Varnsdorf
1.28 Uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky s SVS a.s.
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  
3.01 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf
3.02 Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Varnsdorf a Teplárnou Varnsdorf 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Závěrečný účet města za rok 2020 a schválení účetní závěrky 2020
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 30.04.2021
4.03 Členství v České asociaci pečovatelské služby
4.04 Zhodnocení finančních prostředků
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města (předpokládaný začátek v 17:00 hodin)
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr