ZÁZNAM: 17. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 17. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 3. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 25. března 2021 od 15.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Vzhledem k pandemii koronaviru a vyhlášeným mimořádným opatřením žádáme občany města, aby se zasedání osobně účastnili jen v nezbytně nutném případě a za dodržení povinnosti užít ochrannou roušku dýchacích cest a dodržování rozestupů 2 metry. Kapacita sálu pro veřejnost je omezena, doporučujeme proto využít především online přenos ze zasedání, který naleznete na webových stránkách města Varnsdorf.

Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Lidová zahrada Varnsdorf, Karlova 702, 407 47 Varnsdorf 
Doba konání: 25. března 2021 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6884 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 3434, p. p. č. 3433/2 a p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na zrušení usnesení a následný prodej části p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 6265 a části p. p. č. 6264 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53, části p. p. č. 4306/1 a části p. p. č. 4306/63 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 5342/16 a části p. p. č. 5342/17 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 2362/1 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 4699/63 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na směnu části p. p. č. 7777, části p. p. č. 1165/1, část p. p. č. 1148/2 a p. p. č. 1165/8 za část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 a část p. p. č. 7754 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na nabytí části p. p. č. 1669, části p. p. č. 1667 a části p. p. č. 1668/1 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na nabytí p. p. č. 5914, p. p. č. 5915/1 a p. p. č. 5915/3v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na nabytí domu č. p. 1476 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na nabytí p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na zrušení usnesení
1.25 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 
 
3.01 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2021 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 
3.02 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2020
3.03 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Varnsdorf
4. Finanční záležitosti   
4.01 Smlouvy na užívání sportovišť REGIA, a. s.
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr