ZÁZNAM: 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 11. 2020 - +DiS. Tomáš Secký
Záznam přenosu z 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 26. listopadu 2020 od 15.00 hodin.

Vzhledem k pandemii koronaviru a vyhlášeným mimořádným opatřením žádáme občany města, aby se zasedání osobně účastnili jen v nezbytně nutném případě a za dodržení povinnosti užít ochrannou roušku dýchacích cest a dodržování rozestupů 2 metry. Kapacita sálu pro veřejnost je omezena, doporučujeme proto využít především online přenos ze zasedání, který naleznete na webových stránkách města Varnsdorf.

Program 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26. listopadu 2020 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice. 

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3319, části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3339 a části p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3340, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3340 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 3361/1, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 7464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 7464/1 a p. p. č. 7462 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 7476 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 7472/1 a p. p. č. 7473/2 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 3814/29 a p. p. č. 3814/30 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 2364/3 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 1531/34 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej p. p. č. 4306/44, p. p. č. 4306/195 a části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na prodej p. p. č. 411/1 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na prodej p. p. č. 3434, p. p. č. 3433/2 a p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na prodej části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882 a části p. p. č. 6883 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na prodej části p. p. č. 6873 a části p. p. č. 6874 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na prodej části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na prodej části p. p. č. 6877, části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.28 Návrh na prodej části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.29 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.30 Návrh na prodej p. p. č. 5840/1 a části p. p. č. 5841/1 v k. ú. Varnsdorf
1.31 Návrh na prodej p. p. č. 5840/1 a části p. p. č. 5841/1 v k. ú. Varnsdorf
1.32 Návrh na prodej p. p. č. 5868/2 v k. ú. Varnsdorf 
1.33 Návrh na prodej části p. p. č. 7683/1 v k. ú. Varnsdorf
1.34 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
1.35 Návrh na prodej p. p. č. 155 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.36 Návrh na prodej části p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.37 Návrh na prodej části p. p. č. 580 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.38 Návrh na nabytí p. p. č. 3119/2 v k. ú. Varnsdorf
1.39 Návrh na prodej části p. p. č. 329/1 v k. ú. Varnsdorf
1.40 Návrh na prodej části p. p. č. 97 a části p. p. č. 142/35 v k. ú. Varnsdorf
1.41 Návrh na prodej části p. p. č. 92/1 a p. p. č. 93/1 v k. ú. Varnsdorf
1.42 Návrh na prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
1.43 Návrh na prodej části p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf
1.44 Návrh na prodej části p. p. č. 4376/1 v k. ú. Varnsdorf
1.45 Návrh na prodej p. p. č. 6600 a p. p. č. 6602 v k. ú. Varnsdorf
1.46 Návrh na prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
1.47 Návrh na prodej p. p. č. 966/1, p. p. č. 966/3 a p. p. č. 966/4 v k. ú. Varnsdorf
1.48 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf
1.49 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: Veřejné osvětlení ulice Bratislavská, Tajchmanova a Novoměstská ve Varnsdorfu
1.50 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města 
1.51 Uzavření darovací smlouvy – parkoviště Lidl
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
  
3.01 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2019
3.03 Koncepce rozvoje základních škol a jejich vybavenosti
3.04 Příprava a průběh realizace vybraných investičních akcí
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2021
4.02 Členské příspěvky na rok 2021
4.03 Žádost organizace Technické služby města Varnsdorf s.r.o. o prodloužení lhůty pro vrácení peněžních prostředků a jejich vyúčtování
4.04 Žádost o odklad splacení návratné finanční výpomoci smlouva č. 115/2019 organizaci S radostí, z. s.
4.05 Žádost o změnu lhůty využití investiční dotace smlouva č. 114/2020 
4.06 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr