Prodej lukrativních pozemků

21. 12. 2011 - +DiS. Tomáš Secký
Pozemky na ul. 5. května

 

 

Prodej lukrativních pozemků

v obci Varnsdorf

podle územního plánu - občanská vybavenost, dopravní vybavenost

 

 

 • pozemková parcela č.p. 566 o výměře 387 m2 (zastavěná plocha - nádvoří)
 • pozemková parcela č.p. 567 o výměře 968 m2 (trvalý travní porost)
 • pozemková parcela č.p. 568 o výměře 145 m2 (zastavěná plocha - nádvoří)
 • pozemková parcela č.p. 569 o výměře 2871 m2 (trvalý travní porost)
 • pozemková parcela č.p. 570 o výměře 432 m2 (ostatní plocha)
 • pozemková parcela č.p. 571 o výměře 298 m2 (zahrada)
 • pozemková parcela č.p. 573 o výměře 808 m2 (zahrada)
 • pozemková parcela č.p. 574 o výměře 2569 m2 (trvalý travní porost)
 • pozemková parcela č.p. 516/1 o výměře 656 m2 (zastavěná plocha - nádvoří)
 • pozemková parcela č.p. 517 o výměře 373 m2 (trvalý travní porost)
 • pozemková parcela č.p. 518/2 o výměře 179 m2 (zahrada)
 • pozemková parcela č.p. 519/1 o výměře 2709 m2 (trvalý travní porost)

 

Bližší informace v realitní kanceláři REGIA a.s., Kmochova 2136, 407 47

Varnsdorf

michaela.soradova@regiavdf.cz

Tel.: 412 370 752, 602 143 739