Živá krajina Českého severu

4. 10. 2023 17:00 – 19:00
Městská knihovna Varnsdorf

Jak vrátit vodu do krajiny, abychom jí měli dostatek? Jak předcházet bleskovým povodním nebo erozi půdy? Přijďte na přednášku Jiřího Malíka s následnou diskuzí.

Přednášet bude Jiří Malík, člen výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Přednáška je určena pro širokou veřejnost, následovat bude diskuze.

Akce se koná pod záštitou starosty města Varnsdorf Jana Šimka
Kontaktní osoba: M. Šatník, vedoucí pracovní skupiny Voda, krajina, odolnost Rady města Varnsdorf, tel.: 603 529 825
Ostatní