Šluknovský výběžek

Annaberg

Kategorie: Šluknovský výběžek

Anenský vrch nad Lobendavou. V letech 1775-1777 zde byla postavena kaple sv. Anny s křížovou cestou a Getsemanskou zahradou. Dosud vyhledávané poutní místo ožívá každoročně při hlavní pouti 26.7.

Dolní Poustevna

Kategorie: Šluknovský výběžek

Lidové stavby z 18. a 19. století, pseudogotický Kostel sv. Archanděla Michaela z let 1854 - 1855. V jižní části obce se nachází německý evangelický kostelíček - 400m od přechodu Sebnitz. Základní kámen byl položen v roce 1937, ale stavba nebyly dokončená kvůli II. světové válce. V současné době je snaha kostel opravit a nově ho využít. Ke své poloze se má stát místem setkávání generací, kultur a národností. Hřbitovní kaple byla postavena v letech 1874 až 1876 společně s budováním nového hřbitova. Malebný kostelík Panny Marie z roku 1854 leží v osadě Markéta pojmenované podle hraběnky Margarety Slavatové. Začátkem června 1880 byl kostelík vybaven varhanami.
Ve středověku se obec nacházela na obchodní solné stezce z Halle a Míšně do Šluknova a dále do Čech. Dnes zde již tepnu nenajdeme.
V 19. stol.se v D. Poustevně a Sebnitz ve velké míře ujala výroba umělých květin, listů a ovoce. Zboží putovalo do celého světa.Město bylo taky známo svou papírnou, využívanou po určitou dobu i pro tisk bankovek. Výroba zanikla po požáru roku 1906. 
Železnice z české strany vede do města od roku 1904, 1905 byla zprovozněna trať do Sebnitz, k jejímu přerušení došlo po roce 1945. 
Plánuje se obnovení spojení do Sebnitz a do Bad Schandau.

Geologická zahrada

Kategorie: Šluknovský výběžek

V obci Zahrady je dílo Rudolfa Köglera, zpřístupněné v roce 1937. Na soukromém pozemku domu č.30 plastická geologická mapa severních Čech sestavená z autentických hornin přinesených ze znázorňovaných území. Nemovitá kulturní, technická památka chráněná státem, na požádání je umožněna prohlídka.

Jiříkov

Kategorie: Šluknovský výběžek

Poutní kostel Panny Marie Pomocné se nachází ve Filipově, který je částí Jiříkova. Postaven byl v pseudorománském stylu v letech 1870 - 1885. Filipov je jediným mariánským poutním místem které vzniklo v Čechách v 19. století. V roce 1926 byl kostel papežem Piem XI. prohlášen za basiliku minor. Koncem 30. let 20. století patřila bazilika mezi nejnavštěvovanější poutní místa ve střední Evropě.
Na náměstí, poblíž MÚ, stojí barokní sousoší sv. Karla Boromejského, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána z roku 1760. Kostel sv. Jiří byl postaven v letech 1724 - 1728 v barokním stylu. Kostelní věž byla původně cibulovitá, ale byla silně poškozená úderem blesku, byla v roce 1890 postavena věž nová, hranolová.

Lobendava

Kategorie: Šluknovský výběžek

Kaple sv. Anny na Anenském vrchu je jedním z poutních míst Šluknovska.

Mikulášovice a okolí

Kategorie: Šluknovský výběžek

Město je dosud málo známým výchozím místem do Českosaského Švýcarska od severu. Na dosah od města jsou německá města Sebnitz a Hinterhermsdorf. Turisti zde narazí na mnoho pozůstatků průmyslové éry. Obec byla povýšená na město r.1916.Po odsunu německého obyvatelstva došlo k úpadku města, které už nikdy nebylo osídleno jako před válkou.
Mezi místními firmami však přetrvala tradice nožířské výroby z 18. stol., kterou založil místní obchodník Ignáz Rösler. Vyráběly se zde i kordy, břitvy a chirurgické nástroje. Výroba nožů "tzv. rybičky" se udržela dodnes. V provozovně je možnost prohlídky výroby na objednání.
Bývalou hvězdárnu, budova naproti kostelu, postavil lékárník Adolf Krause, astronomie byla jeho koníčkem a zálibou.
Kostel sv. Mikuláše, dominanta města je z let 1743-1750.Zajímavostí jsou varhany, údajně jedny z největších v Čechách.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově, poutní místo, doplněné křížovou cestou, kamenným mostem a schodištěm se sochami světců.
Železniční viadukt ve Vilémově,34m vysoký a 190m dlouhý most. V své době (1903) byl nejvyšším viaduktem v Rakousko-Uhersku.
Jsou zde tři nádraží, vznik souvisel s průmyslovým rozmachem v 19.stol.

Rumburk - Strážný vrch

Kategorie: Šluknovský výběžek

Pravoslavný kostel, dříve barokní kaple Jana Křtitele z let 1722-5, v roce 1787 přeměněna na větrný mlýn a roku 1845 vrácená svému účelu.
Výklenkové kaple křížové cesty z roku 1822. Z vrchu je daleký rozhled.

Severní

Kategorie: Šluknovský výběžek

Nejsevernější osídlené místo v České republice. Osada je součástí Lobendavy. Stával zde nejsevernější dům Rakouska-Uherska.