Okolí Varnsdorfu

Brtnické ledopády

Kategorie: Varnsdorf a okolí

První zmínka o obci Brtníky je ze 12. století. Původně se obec jmenovala Zeidler (něm. Včelař). Už v roce 1346 zde byl postaven dřevěný kostelík a později velký dřevěný kostel, který byl však v roce 1975 zbourán. V 19.stol měly Brtníky asi 2000 obyvatel. Obec má několik historických zajímavostí - smírčí kříž, sloup se znaky řemesel, sochu sv. Jana Nepomuckého, morový sloup. Nacházejí se zde i známé Brtnické ledopády. K ledovým útvarům a historickým památkám nevedou bohužel pro obtížný přístup značené cesty.

Chřibská

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Byla zde nejstarší sklářská huť v Čechách z roku 1414 v Horní Chřibské, novogotická radnice z roku 1866. Regotizovaný kostel sv. Jiří na náměstí, původně gotický s barokními sochami v exteriéru. Pozornost v celém městě poutají typické roubené domy s podstávkou, přízemní nebo s hrázděným patrem a břidlicovými střechami s vikýři či zdobenými štíty. Hlavní dominantou městečka je kostel sv. Jiří s farou a křížovou cestou. Velký význam i věhlas si vydobyla také výroba příze a nití, která byla zahájena v roce 1830. 
Místní vlastivědné muzeum věnované historii Chřibské a jejímu rodákovi Tadeáši Haenkemu.
Mlýn na koření, unikátní technická památka z roku 1884, vybavená původním zařízením.
Muzeum československého opevnění z let 1935 - 1939 v bývalé hájovně na Křížovém Buku.
Na náměstí, v domě č.22 se narodil v roce 1761 významný přírodovědec, cestovatel po Jižní Americe a botanik Tadeáš Haenke. Proslavil se jako objevitel leknínovité rostliny viktorie královské. Zemřel v bolívijské Cochabambě.
Každoročně se zde koná Chřibské kulturní léto (profesionální koncerty vážné hudby, výstavy, večery poezie, sportovní a společenské akce).

Chřibská - Lesní divadlo

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Přírodní divadelní scéna zřízená v roce 1931 a obnovena v roce 1996. 
Divadlo je v opuštěném pískovcovém lomu na úpatí Malého Himpelsbergu, u místa Na Bajtlichu. Z Chřibské půjdete po zelené turistické značce směrem na Křížový Buk.

Chřibská - orchideje

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Tisíce rozkvetlých orchidejí (vstavačů) na podmáčených loukách přímo ve Chřibské. Na louce U Brodských najdete v květnu fialově a bílé kvetoucí prstnatec májový. V srpnu pak v přírodní rezervaci Marschnerova louka pod vrchem Spravedlnost orchidej kruštík bahenní.
Přírodní rezervace Líska na severovýchodním úbočí Černé hory, kde každoročně v květnu rozkvétá na ploše více než jednoho hektaru chráněná měsíčnice vytrvalá.

Chřibský hrádek

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Zbytky skalního hradu na 30 metrů vysokém skalním ostrohu nad údolím Doubického potoka, 2 kilometry od Chřibské. Archeologové našli v pozůstatcích nevelkého skalního hradu nálezy ze 13. století.

Dolní Podluží

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Obec rozkládající se na úpatí Lužických hor v údolí říčky Lužničky. Místní části: Kateřina, Světliny, Žofín, Světlík, Ladečka. První zmínka o obci je z roku 1363. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Kateřiny z r. 1548, který byl zbarokizován v letech 1721-1734. Jeho dnešní vzhled pochází z r. 1800, přilehlý hřbitov byl zrušen před 200 lety. Nachází se zde taky pomník padlým v I. světové válce. Pomník příslušníků finanční stráže, zastřelených v roce 1938 Henleinovci, je z r. 1945. Údolím Milířky prochází naučná stezka, která přibližuje důlní a lomovou činnost z 15.-18. stol.

Doubice a okolí - I.

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Malebná obec v lesnaté krajině na pomezí Lužických hor a Českého Švýcarska má dnes necelých 100 obyvatel. První zmínka o obci pochází z r. 1552. Počátky osídlení jsou však spojeny s nálezy zbytků sklářských hutí, které mohou pocházet již za začátku 15. stol., jednalo by se o nejstarší hutě v Čechách. V pozdější době v obci stejně jako v celém Šluknovském výběžku převládla textilní výroba a s ní i profese přadláků, tkalců a běličů. Nejvýznamnějším místním obchodníkem s textilem byl v první polovině 19. stol. Josef Lumpe.
Z té doby pochází i kostel Nanebevzetí Panny Marie (1811-1814).
Od počátku 17. stol. náležela obec k panství rodu Vchynských (později Kinských). V 19.stol. se tento rod zasloužil o vznik mnoha loveckých a turistických stezek ve skalách a vyhlídek v Českém Švýcarsku. Většina z nich se zachovala do dnešní doby.
Obec v současnosti nabízí kvalitní penziony a výbornou kuchyni.
V okolí najdete bezpočet příležitostí pro vycházky a cykloturistické vyjížďky do krásných lesů v CHKO Lužické hory i v NP České Švýcarsko.
Koberec lesů a skal je rozložen západně od obce desítky kilometrů přes hranici s Německem až k Labi a poskytuje jedno z přírodně nejcennějších území střední Evropy.

Doubice a okolí - II.

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Spravedlnost (533m), čedičový vrch 1 km JV od obce. Výhled na panorama Lužických hor. Z horního okraje luk na západním svahu uvidíte České Švýcarsko s Růžovským vrchem a Děčínským Sněžníkem, Rudolfův kámen, Tanečnici a Vlčí horu.
Vápenka a Maškův vrch (548m), na Köglerově naučné stezce. Vápenka je známa výskytem jurského vápence na tzv. Lužickém zlomu. Maškův vrch je tvořen rumburskou žulou. Lužický zlom je linie dlouhá asi 110km (Kozákov-Drážďany), pocházející z období třetihor.
Úzké schody (Myší díry), 4 km JZ od obce, romantické skalní průchody s rekonstruovanými žebříky při cestě na Tokáň.
Kyjovské údolí, romantické údolí říčky Křinice 3 km SZ. Po 7km přechází v bývalé osadě Zadní Doubice do Německa. Zpřístupněno bylo v 19.stol.  sekcí Horského spolku z Kyjova. Po okolních pískovcových skalách a vyhlídkách vede značená turistická skalní stezka (Kyjovský hrad, převis Jeskyně víl, jeskyně Vinný sklep, kde se tvoří v zimě krápníky). Údolím vede cyklotrasa do Bad Schandau.

Horní Podluží

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Vznik obce, původním názvem Obergrund, spadá do 11.stol., kdy na tomto místě stávala osada pojmenovaná Bernsdorf. Původní osídlení bylo převážně německé.
Teprve 14.a 15. století pod vládou pánů ze Schleinitz došlo k rozkvětu obce. Začal se zde zpracovávat len, jehož pěstování mělo později v tomto kraji velkou tradici.V zdejších manufakturách se vyrábělo bavlněné a lněné zboží.Tkaní lnu však nemělo dlouhého trvání a v oblasti se začala zpracovávat bavlna. Postupem času z manufaktur vyrostly textilní továrny, s čimž souvisel i nárůst obyvatel.
K Hornímu Podluží byly v roce 1885 přidruženy osady Světlík, Ladečko a Žofín, původním názvem Lichtenstein a Sophienhein.
S úpadkem textilního průmyslu začala upadat i důležitost obce.
Zajímavými místy, které stojí navštívit jsou např. Petružálkovy skalky s nádherným výhledem na panorama Lužických hor, samota Nový svět s chráněným Tisem červeným nebo rybník Světlík, v blízkosti kamenného větrného mlýna.
Památkami v obci jsou zvonička, sousoší Kalvárie z roku 1757, socha Sv. Jana Nepomuckého.
Obcí prochází cyklostezka a je zde zimní lyžařský areál. Je příhodným místem k výletům do nedalekého NP České Švýcarsko.

Jetřichovice a okolí - I.

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Jetřichovice jsou turistickým centrem Českého Švýcarska, s mnoha možnostmi ubytování. Obec vznikla při Jetřichovické Bělé koncem 14. stol. v souvislosti s hradem Falkenštejn. Ten byl postaven na ochranu hojně využívané obchodní cesty Česká stezka, která spojovala Čechy se Saskem a Lužicí. Jetřichovice a jejich části Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa jsou rozprostřeny v nejkrásnější části Českého Švýcarska. Dochované podstávkové domy tu objevíte stulené pod pískovcovými skalami nebo na slunných svazích. Ty nabízí překvapivé pohledy na krajinu roklí, skal i zalesněných čedičových kopců. Dominuje jim úchvatný kužel Růžovského vrchu, symbolická hora severních Čech. Staré kostelní stezky zde padají do tmavých pískovcových roklí, aby z nich vystoupaly po starých vytesaných schůdkách opět vzhůru k zapomenutým usedlostem a vesnickým kostelům. Obec je obklopena scenérií Jetřichovických skal, které oplývají rozmanitými vyhlídkovými skalními útvary.
Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1752 prošel nedávno rekonstrukcí. Pyšní se zvonem z r.1506 a novým zasvěcený sv. Anně. Ke kostelu přiléhá opravený původní hřbitov. Z louky nad kostelem je nezapomenutelný pohled na panorama Jetřichovických skal.

Jetřichovice a okolí - II.

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Chalupy s podstávkou, naleznete v částech obce, mimořádně působivá je lidová architektura ve Vysoké Lípě.
Bývalý Grieslův mlýn, původně mlýn na krupici ze 17. stol., později továrna na nitě. Dnes romantické zátiší s rybníčkem mezi skalami při cestě do České Kamenice.
Budova bývalé ozdravovny, honosná budova ze zahradou z r. 1927. 
Pavlínino údolí, turisticky atraktivní 3 km dlouhý skalnatý důl při Chřibské Kamenici. Území je chráněno jako přírodní rezervace.
Skalní kaple sv. Ignáce ve Všemilech, pozoruhodný sakrální prostor vytesaný ve skalním bloku počátkem 19. století.
Trpasličí skála, skalní masív u silnice z Rynartic na Jetřichovice, do něhož místní sochař Eduard Vater vytesal v 19. stol. sošky trpaslíků.
Křížový vrch u Rynartic, kruhový rozhled z travnatého vrcholu s detailem Jetřichovických skal z východní strany.
Mariina skála (428m) - vyhlídka, původně požární pozorovatelna, turisticky ji zpřístupnil kníže Ferdinand Kinský v r.1856. Výhled z dřevěného altánu vysoko na skalách byl návštěvníkům znovu umožněn v r. 2007 poté, co ho v září 2005 zapálil neopatrný turista.
Západ slunce z Jetřichovických vyhlídek, zejména Vilemíniny stěny (439m), je již od počátku turistiky neopakovatelným zážitkem.

Jetřichovice a okolí - III.

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Rudolfův kámen/484m/, z vrcholové skály nabízí jedinečný kruhový výhled na skalní krajinu zadního českého Švýcarska.
Dolský mlýn, romantické pozůstatky vodního mlýna z r.1515 v soutěsce řeky Kamenice. V jeho sousedství stávaly budovy pekárny a palírny, nedaleko byla smolárna. Objekt byl využíván až do r.1945. V areálu mlýna se v r.1952 natáčela pohádka - Pyšná princezna.
Výletní místo na Tokání, bývalé lovecké sruby knížat Kinských postavené ve švýcarském alpském stylu. Dnes restaurace a ubytování.
Skalní hrad Falkenstein, postavený ve 14.stol., jeho pozůstatky najdete v masívu Havraního kamene na SV okraji Jetřichovic.
Skalní hrad Šaunštejn, od 15.stol. pustá zřícenina původně strážního hrádku, který sloužil k ostraze obchodní stezky. Protože se jeho majitelé, Berkové z Dubé, živili i loupežením, říká se mu Loupežnický hrádek. Romantický přístup a krásná vyhlídka.
Vysoká Lípa, rekreační obec s ojediněle dochovanou lidovou architekturou, r.1995 byla vyhlášena jako vesnická památková zóna.
V údolí Kamenice nedaleko Dolského mlýna najdete nejstarší železobetonový most v Rakousko-Uhersku.
Jetřichovický Slunovrat je pravidelná každoroční letní hudební a taneční akce, kterou pořádá obec v areálu koupaliště.

Jiřetín pod Jedlovou

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Obec leží 5 km JZ od Varnsdorfu. K Jiřetínu patří místní části Jedlová, Lesné, Rozhledy, na území obce stojí hrad Tolštejn. Jiřetín byl založen Jiřím Šlejnicem jako hornické městečko v letech 1548-1533. Kostel Nejsvětější Trojice, který vévodí pěkně upravenému náměstí, byl dostavěn v roce 1611. Barokní fara, v níž se nalézá místní muzeum, pochází z r. 1756. Sloup sv. Vavřince pochází z r. 1716. K nejvýznamnější zdejší památce patří Křížová cesta. Při západním okraji obce je štola sv. Jana Evangelisty.

Jiřetín pod Jedlovou - Kostel a fara

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Zdejší kostel je zasvěcen Nejsvětější Trojici a pochází z přelomu 16. a 17.století. Stavba započala v r. 1590 a byla dokončena v r. 1612.Původní oltář Jezulátka byl vysvěcen r. 1662 litoměřickým biskupem.
Samotná věž byla přistavěna později a současná barokní je z r. 1793. Věž je údajně osazená kopulí za zrušeného kláštera v rakouském Štýrsku.
Původní zvony byly odlity v Mladé Boleslavi (roztaveny v I. sv. válce), dodnes zůstal jeden, který je mimo provoz.
Střecha byla do r. 1846 šindelová, později nahrazena pálenou krytinou. Současně byly pořízeny čtyři ciferníky věžních hodin.
Dnešní zařízení interiéru pochází z 18.století. Dva oltářní obrazy jsou dílem malíře J. Birnbauma, kazatelnu se zpovědnici vytvořil stolař J. Worm. Varhany byly instalovány r. 1870 a postavil je J. Prediger. U kostela stojí pískovcový sloup se sochou sv. Vavřince.
Barokní fara pochází z r. 1755 a patří k nejhonosněji provedeným objektům svého druhu v severních Čechách. Představuje jednoduché baroko a s mansardovou střechou se hlásí k vilovému typu. V r. 1998 bylo v části objektu otevřeno muzeum na historii hradu Tolštejna a dolování stříbronosných rud.

Jiřetín pod Jedlovou - Křížová hora

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Je poutní místo hojně navštěvované poutníky, kteří zde nachází duchovní útěchu. Navštěvovanost tohoto místa je značná, především na církevní svátek Povýšení sv. Kříže (14.září).
Původní dřevěná kaple z r. 1759 byla v roce 1779 zbořena silným orkánem, ale dřevěný kříž zůstal nepoškozen. Roku 1783 byl položen základní kámen nynější kamenné kaple, která byla dostavěna a slavnostně vysvěcena r. 1796. Samotná věž byla vystavěna později a tak zvony na věži poprvé zazvonily až v r.1886.Jedenáct rokokových zastavení Křížové cesty nechal postavit v r.1759 zdejší farář Gottfried Leissner.
Na počátku cesty jsou sochy sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana (z r. 1764), za nimi se nachází Olivetská zahrada se sochou modlícího se spasitele a anděla s kalichem v ruce. Vlevo na pokraji lesa je socha trním korunovaného Spasitele. Na západní straně kaple se nachází socha Neposkvrněné Matky Páně/z r.1869/, v její blízkosti je nikdy nevysychající studna. Na konci celého areálu se nachází kaple Božího hrobu.
Od r.1993 prochází celé poutní místo postupnou rekonstrukcí, včetně okolního lesoparku.
Po zelené turistické značce lze dojít na Jedlovou horu.

JIřetín pod Jedlovou - Stříbrný důl

Kategorie: Varnsdorf a okolí

O zdejším podzemním bohatství se hovoří již ve starých spisech. První vážné pokusy spadají do roku 1474. Roku 1484 dal král Vladislav v Kutné hoře svolení vrchnímu maršálkovi Hugoltu ze Schleinitz a jeho synům, že mohou na Tolštejnsko-Šluknovském panství provádět 15 let dolování. Nalezeno bylo málo nebo nic užitečného.
V roce 1509 získal právo k těžbě Jiří ze Šlejnitz. Roku 1539 nechal razit štolu sv. Kryštofa a r.1548 založil hornické městečko Sanct Georgenthal. Těžil se hlavně galenit a chalkopyrit, podružná byla skalice. Přes snahu byl výnos velmi malý.
Roku 1620 dosahuje těžba svého vrcholu. Těžbu však těžce poznamenala třicetiletá válka. Úplné zastavení těžby způsobila sedmiletá válka. Celková délka chodeb je 197m.
Roku 1782 Jan z Edenburku založil štolu sv. Jana Evangelisty. Malé výnosy vedly až k zániku těžby. Poslední pokus v r. 1910. Celková délka chodeb je 640 metrů.
Dne 1.5.1935 zpřístupnil místní Spolek pro cizinecký ruch a Horský svaz nejlépe zachovalou štolu sv. Jana Evangelisty. Po roce 1945 byl vchod do štoly uměle zavalen trhavinou. V r.1999 byl vybudován nový vstup do štoly a zpřístupnění štoly veřejnosti (360 metrů chodeb). Štola slouží jako ukrýt netopýrům.

Jiřetín pod Jedlovou - Tolštejn

Kategorie: Varnsdorf a okolí

První zmínky o hradu spadají do přelomu 12.a 13.stol.Opevněním dvou skalisek vznikl strážný hrad při obchodní stezce, která spojovala tehdejší Lužici s vnitrozemím.Dodnes se této spojnici říká Pražská nebo Tolštejnská cesta.První písemná zpráva o hradu je z r.1337,kdy žitavský kronikář Johan von Guben píše o jeho dobytí vojskem lužického Šestiměstí.Je pravděpodobné, že v r.1337 byl hrad centrem Tolštejnského panství. R.1451 již patřil k panství i Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa a panství bylo spojeno se Šluknovskem.Hrad byl výrazně poškozen r.1445, kdy byl částečně vypálen.V r.1463 vydal král Jiří z Poděbrad rozkaz k dobytí hradu, což s stalo.V r.1481 získal hrad saský šlechtic Hugolt ze Šlejnic.V r.1528 převzal panství Jiří ze Šlejnic a r.1555 ho opustil. R.1607 byl hrad už pustý.V r.1642 byl hrad znovu obsazen císařským vojskem.Hrad poté oblehl a vypálil se svým vojskem švédský generál Wrangel.Hrad již nikdy nebyl obnoven, byl rozebrán na stavební materiál.V r.1865 si hradní zříceninu pronajal Johan Josef Münzberg, který zde vystavěl hostinec ve švýcarském stylu.V r.1867 spojil obě skaliska na vyhlídce můstkem.Teprve od r.1996 se díky iniciativě nadšenců znovu obnovil zájem o hradní zříceninu, od té doby se hrad pravidelně opravuje.Dnes je zde restaurace.

Krásná Lípa

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Město Krásná Lípa leží v údolí říčky Křinice.Sídliště,založené kolonisty asi z Duryňska nebo Horních Frank, vzniklo někdy ve 13. století. Prvním dědičným rychtářem byl roku 1317 jmenován Fabián Zimmermann a jeho rod konal svoji službu až do r. 1643. V 15. stol. byla Krásná Lípa součástí panství tolštejnského, roku 1573 ji Kryštof ze Šlejniců prodal pánům z Vartemberka a od té doby patřila k českokamenickému panství. Povýšena na městečko byla K.Lípa 3. srpna 1731, na město 5. června 1870. Počátkem 17. stol. se v místě čile rozmáhalo plátenictví. Do začátku druhé světové války byla Krásná Lípa významným lidnatým průmyslovým městem s množstvím barokních a klasických domů.
V současné době město díky radnici mění svou tvář směrem k původnímu významu svého jména, vznikají zóny zeleně s parkovu úpravou.

Loretánská kaple v Rumburku

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Loretánská kaple (Santa Casa) je nejvýznamnější památkou v Rumburku a zároveň i architektonickým skvostem nejsevernějších Čech. Vystavět ji nechal v letech 1704-1707 tehdejší kníže Antonín Florián z Lichtensteinu. Domek je věrnou kopií italské lorety, včetně interiéru, který ukrývá kopii sochy Černé matky boží loretánské z roku 1694. Kaple je obklopena ambitem (1743-1755) s nástropními malbami, Svatými schody, obrazy s křížovou cestou a čtyřmi nárožními kaplemi.

Luž

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Nejvyšší hora Lužických hor 793 m. Horským hřebenem přes Luž odedávna vedla zemská hranice mezi Čechami a Lužici. Na svahu se nachází chráněný prales původních porostů. Dnešní státní hranice prochází vrcholovou plošinou hory, dostupnou turistům z obou zemí.Vrchol je významným turistickým rozhledovým místem. Na plošině jsou zbytky honosné turistické chaty, vyhořela 1.1.1946, v areálu stávala i kaple. Vše ale bylo v poválečných letech zničeno. Dnes zde stojí dominanta
komunikačního převaděče signálů. Poměrně namáhavý výstup z rozcestí pod Luží u osady Myslivny odměňuje daleký kruhový výhled.

Prameny Křinice

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Tři studánky upravené na výletní místo již v r. 1907. V roce 1990 obnoveny KČT Krásná Lípa. U hlavního pramenu je dřevěný altán a mapa toku Křinice.
Západně od náhorní obce Studánka, počíná vodní tok procházející Kyjovským údolím a po 40 km se v německém městě Bad Schandau vlévá do Labe.
Nejvýhodnější přístup je ze Studánky, modrá trasa KČT.

Rumburk

Kategorie: Varnsdorf a okolí

První písemná zmínka o existenci Rumburku (pův. Romberch) pochází z listiny městské rady ve Zhořelci vydané 7. července 1298. Sídliště patřilo starému českému rodu Ronovců a jejich větve Berků z Dubé. Podněty vedoucí k městskému vývoji jsou spatřovány v tehdejší komunikační síti. Procházela tudy obchodní stezka z Budyšína do českého vnitrozemí, později k ní přibyla cesta od Děčína a hlavní tzv. Solná stezka vedoucí z Míšně do Žitavy. Rumburk se v roce 1918 stal místem vzpoury vojáků 7. střeleckého pluku. Vznikl zde PARK RUMBURSKÉ VZPOURY. Narodilo se zde i mnoho významných osobností, Johann Nepomuk Fischer - oční lékař, později děkan LF UK Praha, Augustin Wenschuch - měšťan a mecenáš stavby rozhledny na Dymníku, Franz Palme - lékař, psycholog...
Nejvýznamnější památkou je LORETÁNSKÁ KAPLE (Santa Casa) vystavěná v letech 1704-1707 knížetem Antonínem Floriánem z Lichtensteinu. Součástí historického centra je KONVENT skládajícího se z kapucínského kláštera, kostela sv.Vavřince a loretánského areálu. V historickém jádru města je KOSTEL SV.BARTOLOMĚJE, na Lužickém náměstí je MOROVÝ SLOUP. Severní fronta náměstí je celá lemována PODLOUBÍM, které je zapsáno v seznamu kulturních památek. Dále je zde EVANGELICKÝ KOSTEL z roku 1778 a KAPLE SV.JANA KŘTITELE z let 1722-1725.
Hlavní sportovní činnost ve městě organizuje SPRÁVA RUMBURSKÝCH AREÁLŮ SPORTŮ.

Studánka

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Nejvýše položená obec (518 m) v severních Čech patříci k městu Varnsdorf (1980). Dominantu tvoří pseudorománský kostel sv. Františka z Assisi. Před kostelem jsou zobrazeny symboly víry, lásky a naděje. Leží na rozvodí moří Severního a Baltského 3 km od města a 4 km jižně od Rumburku. Do Severního moře odtékají vody západně od obce pramenící říčkou Křinicí, jež se v Bad Schandau (SRN) vléva do Labe. Do moře Baltského jsou odváděny místním Zlatým potokem a dále řekami Mandavou, Lužickou Nisou a Odrou. Studánka trpěla častými válečnými událostmi. Návrší Valy (543 m, rozhled), za hřbitovem je zbytek švédského opevnění z třicetileté války. V roce 1642 odtud řídil generál Wrangel operaci, která vedla k dobytí hradu Tolštejna. V letech 1778 a 1866 se zde vojensky utkali rivalové - Rakušané a Prusové.

Světlík - obec

Kategorie: Varnsdorf a okolí

Původně osada Lichtenberg (vznikla v 1. pol. 18. století, cca 20 popisných čísel),rozkládající se roztroušeně východně od Světlického vrchu (513 m), která byla po roce 1945 téměř srovnaná se zemí. Posledních pět domů slouží k rekreačním účelům.
Dominantu celé osady tvoří chráněná památka - unikátní pětilopatkový větrný mlýn holandského typu. Dnes v soukromém vlastníctví.
V jeho blízkosti se nachází rybník Světlík (14ha)- chráněné hnízdiště vodního ptactva a rybářská lokalita.
Přístup je z Horního Podluží po polní cestě.