KČT doporučuje

Jelení kameny

Kategorie: Tipy na výlet - KČT

Dvě čedičová skaliska. Západnější Konopáč (676m), východnější Jelení kámen (658m) se skalním blokem vysunutým k severu. Z obou možný výhled. Jižním svahem prochází obranné československé opevnění. Představuje ho několik betonových pevnůstek "řopíků" z roku 1397. Zobrazují vůli českého národa bránit se proti německé rozpínavosti a agresi, dokonané Mnichovským diktátem.

Nejvýhodnější přístup je zelenou trasou KČT.

Pětikostelní kámen

Kategorie: Tipy na výlet - KČT

Jeden z izolovaných suků (685m), místně nazývaných Stožce. Výhled k západu. Název odvozen od možnosti zahlédnout z vrcholku pět kostelů. Běžně je možné zahlédnout kapli Křížová hora, kostely Nejsvětější Trojice, sv. Kateřina a sv. František z Assisi. Při přístupu od rozcestí pod Ptačincem míjíme po pravé straně puklé skalisko Granát (680m).

Nejvýhodnější přístup je modrou trasou KČT.

Třípanský sloup, Jelení sloup

Kategorie: Tipy na výlet - KČT

Trojhranný Třípanský sloup se nachází pod Konopáčem u rozcestí na bývalé Pražské cestě. Označoval setkání hranic tří panství po roce 1745. Hlavice sloupu s erby byla v minulosti uražena a zcizena. Vedle se nachází novější revírní mezník (vyznačoval lesní díly - sekce). Poblíž se nachází Jelení sloup s dnes již špatně viditelným reliéfem jelena a muže s mečem (z 18. století). V roce 1924 byl opraven, ale dnes se pomalu rozpadá. Na prázdném dříku spočívala pravděpodobně socha sv. Jakuba, patrona poutníků.

Nejvýhodnější přístup je zelenou trasou KČT.

Trojhran

Kategorie: Tipy na výlet - KČT

Skalisko výrazně vyčnívající nad terén označuje od nepaměti mezník na česko-německé státní hranici, což dokumentují vytesané letopočty. V bezprostřední blízkosti původní hraniční sloup a státní hranice s Německem. Na skalisku vyvětralé prohlubně, za deště naplněné vodou.

Nejvýhodnější přístup je čevenou trasou KČT od rozcestí pod Ptačincem.