Jak postupovat při registraci do diskusí na webu varnsdorf.cz

Pokud se chcete zapojit do diskusí na www.varnsdorf.cz, bude vyžadována vaše registrace.

Diskusní fóra byla zrušena a registrace pozastaveny.

Pro diskusi a dotazy využijte ficiální facebookový profil města

1. Při registraci uvedete následující údaje:
Jméno, příjmení, město trvalého pobytu (mimo ČR i stát), platnou e-mailovou adresu.
(v případě korespondenční registrace uveďte vaší poštovní doručovací adresu)

2. Můžete zvolit následující způsoby registrace:

Osobní
Dostavte se v úředních hodinách do budovy městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470, podatelna. Po ověření vaší identity vám budou vydány přihlašovací údaje.

Elektronická
Pokud jste majitelem datové schránky pro fyzickou osobu, můžete jejím prostřednictvím zažádat o zaslání přihlašovacích údajů.
Další možností je zaslání žádosti prostřednictvím elektronicky podepsaného emailu, jste-li držitelem elektronického podpisu. Takto podepsaný mail zašlete na adresu webmaster@varnsdorf.cz .
V obou případech zašlete se žádostí i požadované údaje, viz. bod 1.

Korespondenční
Vyplňte tento elektronický formulář nebo zašlete vaše údaje (viz. bod 1) na email webmaster@varnsdorf.cz, do předmětu uveďte registrace.
Následně vám budou poštou na vaši uvedenou adresu zaslány přístupové údaje - doručenkou do vlastních rukou

3. Po obdržení přístupových údajů se můžete zapojit do diskusí
Přihlásit do diskusí se můžete v horní liště webu. Registrací a přihlášením do systému souhlasíte s pravidly diskuse na webu varnsdorf.cz a zavazujete se je dodržovat. Vaše příspěvky budou vždy označeny vaším jménem, příjmením a městem.
Heslo, které jste obdrželi při registraci, doporučujeme změnit.