Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

10.04.2017
Ilustrační obrázek
Zastupitelé se opět sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 20. dubna 2017

I N F O R M A C E

o konání XXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Studentské centrum Střelnice

Doba konání: 20.dubna 2017 od 15:00 hod.


Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Nabídka na odprodej garsoniéry
1.03 Demolice ubytovny Lounská
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 
3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2016
3.02 Zahraniční služební cesta
4. Finanční záležitosti  
4.01 Závěrečný účet města za rok 2016 a schválení účetní závěrky 2016
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2017
4.03 Návratná finanční výpomoc pro ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše, příspěvkovou organizaci
4.04 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017
4.05 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Ing. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf

Ve Varnsdorfu dne 7. dubna 2017

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.